loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1324 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز

 

To really love a woman

برای اینکه واقعا عاشق یک زن باشی

To understand her – you gotta know her deep inside

و برای فهمیدنش، باید درونش رو بشناسی

Hear every thought – see every dream

تمام افکارشو، و تمام رویاهاشو ببینی

N’ give her wings – when she wants to fly

و زمانی که میخواد پرواز کنه بهش بال و پر بدی

Then when you find yourself lyin’ helpless in her arms

و هنگامی که خودت رو بی پناه در آغوشش پیدا می کنی

Ya know ya really love a woman

اون موقع هستش که میدونی که عاشق یک زن شدی

When you love a woman you tell her

وقتی واقعا عاشق یک زن باشی بهش میگی

that she’s really wanted

که اون واقعا خواستنیه

When you love a woman you tell her that she’s the one

وقتی عاشق یک زن باشی بهش میگی که اون تو زندگیت تکه

Cuz she needs somebody to tell her

چون اون نیاز داره که یکی بهش بگه

that it’s gonna last forever

که این (تک بودن) تا ابد ادامه خواهد داشت

So tell me have you ever really

خب حالا بهم بگو تاحالا واقعا عاشق یک زن بودی

– really really ever loved a woman?

واقعا واقعا واقعا عاشق یک زن بودی

To really love a woman

برای اینکه واقعا عاشق یک زن باشی

Let her hold you –

بذار بقلت کنه

til ya know how she needs to be touched

تا زمانی که میدونی نیاز به نوازش داره

You’ve gotta breathe her – really taste her

باید استنشاقش کنی، باید طعمشو بچشی

Til you can feel her in your blood

تا اون رو در خون رگهات احساسش کنی

N’ when you can see your unborn children in her eyes

و وقتی بچه های هنوز به دنیا نیومده خودت رو در چشماش دیدی

Ya know ya really love a woman

اون موقع هستش که میدونی که عاشق یک زن شدی

When you love a woman you tell her

وقتی واقعا عاشق یک زن باشی بهش میگی

that she’s really wanted

که اون واقعا خواستنیه

When you love a woman you tell her that she’s the one

وقتی عاشق یک زن باشی بهش میگی که اون تو زندگیت تکه

Cuz she needs somebody to tell her

چون اون نیاز داره که یکی بهش بگه

that you’ll always be together

که همیشه با همدیگه خواهید موند

So tell me have you ever really

خب حالا بهم بگو تاحالا واقعا عاشق یک زن بودی

– really really ever loved a woman?

واقعا واقعا واقعا عاشق یک زن بودی

You got to give her some faith – hold her tight

باید بهش ایمان بدی، محکم بقلش کنی

A little tenderness – gotta treat her right

کمی مهربونی، باید درست باهاش رفتار کنی

She will be there for you, takin’ good care of you

و (اون موقع هست که) اون هم اونجا (پیش تو) خواهد بود و به خوبی از تو نگهداری می کنه

Ya really gotta love your woman…

تو باید، باید زنت رو دوست داشته باشی


FindLyrics.ir بازدید : 1460 نظرات (0)

 

ترجمه متن آهنگهای خارجی – دایدو جیمز بلانت

There are times when I don’t know where I stand (oh, sometimes)

مانهایی هست که نمیدونم باید کجا باستم

You make me feel like I’m a boy and not a man (oh, sometimes)

به من حسی میدی که من انگار یه پسر بچه هستم و هنوز مرد نشدم

There are times when you don’t give me a smile (oh, sometimes)

زمانهایی هست که به من لبخندی نمیزنی

I lie awake at night and worry for a while (oh, oh)

و اینکهشب بیدار روی تحت دراز میکشم و کمی دل نگران میشم

 

It’s OK ’cause I know

مهم نیست چون میدونم که

You shine even on a rainy day and

که تو حتی در روزهای ابری و بارونی هم خواهی درخشید

I can find your halo

و میتونم حلقه نورانی تورو پیدا کنم

Guides me to wherever you fall

و اون منرو به جایی که تو به زمین خوردی نشون میده

If you need a hand to hold

و اگه به دستایی نیاز داری برای نگه داشتن

I’ll come running, because

من میدوم (به سراغت) چون

You and I won’t part till we die

تا زمان مرگ از هم جدا نمیشیم

You should know

باید بدونی که

We see eye to eye, heart to heart.

ما چشم در چشم میشیم و قلبامون به هم راه داره

 

 

There are times when I cry ’cause you shed no tears (oh, sometimes)

زمانهایی هست که من گریه میکنم چون تو حتی یه قطره اشک هم نمیریزی

Your mind’s so far away but your body’s right here (oh, sometimes)

گرچه تنت کنارمه ولی ذهنت اون دور دوراست

There are times when I just walked out your door (oh, sometimes)

زمانهایی هست که از در خونت پامو بیرون میزارم

And thought I’d never get to see you anymore (oh, oh)

و فکر میکنم که دیگه هرگز تورو نمیبینم

 

 

It’s OK ’cause I know

مهم نیست چون میدونم که

You shine even on a rainy day and

که تو حتی در روزهای ابری و بارونی هم خواهی درخشید

I can find your halo

و میتونم حلقه نورانی تورو پیدا کنم

Guides me to wherever you fall

و اون منرو به جایی که تو به زمین خوردی نشون میده

If you need a hand to hold

و اگه به دستایی نیاز داری برای نگه داشتن

I’ll come running, because

من میدوم (به سراغت) چون

You and I won’t part till we die

تا زمان مرگ از هم جدا نمیشیم

You should know

باید بدونی که

We see eye to eye, heart to heart.

ما چشم در چشم میشیم و قلبامون به هم راه داره

 

 

Woah… woah…

Oh sometimes

آه، گاهی

Woah… woah…

 

 

wherever you fall

هرجا که تو به زمین خوردی

If you need a hand to hold

و به دستایی نیاز داری برای نگه داشتن

I’ll come running, because

من میدوم (به سراغت) چون

You and I won’t part till we die

تا زمان مرگ از هم جدا نمیشیم

You should know

باید بدونی که

We see eye to eye, heart to heart.

ما چشم در چشم میشیم و قلبامون به هم راه داره

 

 

I can find your halo

و میتونم حلقه نورانی تورو پیدا کنم

Guides me to wherever you fall

و اون منرو به جایی که تو به زمین خوردی نشون میده

 


FindLyrics.ir بازدید : 15439 نظرات (0)

 

I know you moved on

میدونم که دیگه (از من) گذشتی

I heard you’re doin’ better without me

شنیدم بدون من حالت بهتره

Girl this is drivin’ me crazy

دختراین داره منو دیوونه میکنه

Can’t you see what you’re doin’ on me

نمیبینی داری با من چیکار میکنی

[Nicky Jam:]

She let go

اون رفت

She killed me when she said it was over

اون منو کشت وقتی به من گفت که دیگه (همه چیز بینمون) تموم شده

Now I’m in the middle of nowhere

و حالا جاییک گه نمیدونم کجاست

And got no space to breath

و میرم به فضا تا نفسی بکشم

[Enrique:]

I’m missing you baby

عزیزم دلم برات تنگ شده

Up all night goin’ crazy

کل شب دوونه ام

Now my angel can’t save me

حالا دیگه فرشته (نجاتمم) دیگه نمیتونه منو نجات بده

Oh no!!!

آن نه!!!

[Nicky Jam:]

I’m missing you baby

دلم برات تنگ شده عزیزم

Up all night goin’ crazy

کل شب دوونه ام

Drinking my pain away-ehh-hey

دردم رو مینوشم تا از بین بره

[Enrique:]

Girl I’m not with you, you’re not with me

دختر با تو نیستم و تو هم با من نیستی

And I don’t like the way it feels

و این حسمو دوسندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

[Nicky Jam:]

Girl I’m not with you, you’re not with me

دختر با تو نیستم و تو هم با من نیستی

And I don’t like the way it feels

و این حسمو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

[Enrique:]

Can’t take the pain, can’t take the hurt

نمیتونم این درد رو تحمل کنم، نمیتونم این ضرر رو بپذیرم

I wish that I could turn back time and say ‘I Love You’

کاش میتونستم زمان رو برگردونم و بهت بگم که عاشقتم

I’d do anything to make it work

هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا همه چیز رو درست کنم

[Nicky Jam:]

‘Cause even through the times they try to hate on us

چون هر وقت که خواستن از ما متنفر بشن

The only thing that mattered to me was our love

تنها چیزی که برای من مهم بود عشق ما بود

I never wanna stop and I never get enough

هیچوقت نمیخوام بیخیال بشم و هیوقت (عشقت) برام کافی نیست

[Enrique:]

I’m missing you baby

عزیزم دلم برات تنگ شده

Up all night goin’ crazy

کل شب دوونه ام

Now my angel can’t save me

حالا دیگه فرشته (نجاتمم) دیگه نمیتونه منو نجات بده

Oh no!!!

آن نه!!!

[Nicky Jam:]

I’m missing you baby

دلم برات تنگ شده عزیزم

Up all night goin’ crazy

کل شب دوونه ام

Drinking my pain away-ehh-hey

دردم رو مینوشم تا از بین بره

[Enrique:]

Girl I’m not with you, you’re not with me

دختر با تو نیستم و تو هم با من نیستی

And I don’t like the way it feels

و این حسمو دوسندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

[Nicky Jam:]

Girl I’m not with you, you’re not with me

دختر با تو نیستم و تو هم با من نیستی

And I don’t like the way it feels

و این حسمو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

[Enrique:]

I know they say that you’re moving on

میدونم که همه بهم میگن که تو دیگه رفتی

But I’m begging you please don’t go

ولی التماست میکنم که نری

No I don’t wanna let you go!

نه نمیخوام بذارم بری

Oh no!

آه، نه

[Nicky Jam:]

Yeah you know that I want you back

آره میدونی که میخوام برگردی

Baby I love you to the max

عزیزم تورو بینحایت دوست دارم

From here to the moon and back!

و (فاصله دوس داشتنم) از اینجا تا ماهه و از ماه تا زمین

[Enrique:]

Girl I’m not with you, you’re not with me

دختر با تو نیستم و تو هم با من نیستی

And I don’t like the way it feels

و این حسمو دوسندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

[Nicky Jam:]

Girl I’m not with you, you’re not with me

دختر با تو نیستم و تو هم با من نیستی

And I don’t like the way it feels

و این حسمو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Esto no me gusta)

I do not like this

اینو دوس ندارم

(Tú sin mí)

You without me

تو بی من هستی

Dicen que uno no sabe lo que tiene

They say you do not know what have

میکن که نمیدونی چی داری

Hasta que lo pierde pero…

Until you lose it but…

تا زمانی که از دستش میدی ولی

(Yo sin ti)

You without me

تو بی من هستی

Vale la pena luchar por lo que uno quiere

It Worth fighting for what you want

ارزشش رو داره واسه چیزی که میخوای بجنگی

(No puedo vivir así)

I can not live like this

نمیتونم اینجوری زندگی کنم

Y hacer el intento

And give it a try

و یه شانس دیگه بده

(No quiero vivir así)

I do not want to live like this

نمیخوام اینجوری زندگی کنم

N.I.C.K

ان آی سی کی

Nicky Nicky Nick Jam

نیکی جم

(No quiero que me dejes por favor)

I do not want you to leave me please

خواهش میکنم نمیخوام من رو ترک کنی

Saga White Black

(Y te pido perdón)

And I apologize

و از تو معذرت میخوام

 

Miss Talee بازدید : 1096 نظرات (0)

 

All of my tears have been frozen

 

تمام اشکهام یخ زدن

 

After these years in this pain

 

بعد از اینهمه سال تو این درد بودن

 

My heart has finally chosen

 

بالاخره قلبم انتخاب شد

 

To beat a bit faster again

 

یا یک کم تند تر بطپه

 

Now I feel the awakening

 

حالا دیگه بیدار شدن رو حس میکنم

 

I don’t look back anymore

 

دیگه به عقب نگاه نمیکنم

 

I am mysteriously standing on the good side of my soul

 

بطور مرموزانه ای بر روی قسمت خوب روح خودم ایستادم

 

All I recall is the moment

 

تنها چیزی که بیاد میارم تنها اون لحظست

 

Sadness is fading away

 

ناراحتی داره محو میشه

 

It is for passion I’m falling but now I’m back on my feet again

 

برای احساساتم به زمین افتادم ولی حالا دیگه دوباره روی پاهام وایستادم

 

I wanna rewrite the story

 

میخوام این داستان رو بنویسم

 

Not even what seemed insane

 

حالا، حتی اگه اون دیوانگی به نظر برسه

 

How could I ever feel sorry for being stronger than I am?

 

چطور تونستم متاسف باشم که از اونچیزی که هستم قویترم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Over the priceless time I’ve lost

 

برای زمان بی ارزشی که از دست دارم

 

I’ve learned the going gets too tough

 

یادگرفتم که رفتن سخت میشه

 

Now you regret love

 

حالا، عشق من، داری تاسف میخوری

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

What you’ll see on my face again

 

Is nothing but the rain

 

این چیزی که باز روی صورتم میبینی چیزی نیست جز بارون

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Why would I try to deny it?

 

چرا بخوام سعی کنم منکرش بشم

 

Most of my dreams are a mess

 

بیشتر رویاهای من آشفتگی بیش نبوده

 

But what didn’t kill me in fact has taught me

 

ولی چیزی که منو نکشت در حقیقت به من یاد داد

 

Life’s a big game of test

 

زندگی یک تست بزرگه

 

Although in I believe in the future

 

گرچه به آینده اعتقاد دارم

 

I keep in mind all the past

 

تمام گذشته رو به خاطر میسپارم

 

Now that I live in the present

 

حالا که در حال زندگی میکنم

 

I don’t care about the rest

 

دیگه بقیه برام مهم نیست

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

Over the priceless time I’ve lost

 

برای زمان بی ارزشی که از دست دارم

 

I’ve learned the going gets too tough

 

یادگرفتم که رفتن سخت میشه

 

Now you regret love

 

حالا، عشق من، داری تاسف میخوری

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

What you’ll see on my face again

 

Is nothing but the rain

 

این چیزی که باز روی صورتم میبینی چیزی نیست جز بارون

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

What you’ll see on my face again

 

Is nothing but the rain

 

این چیزی که باز روی صورتم میبینی چیزی نیست جز بارون

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

I’ve cried enough

 

دیگه به اندازه کافی گریه کردم

 

FindLyrics.ir بازدید : 1787 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – هلاری داف
 
You think you’re goin’ nowhere
فکر می کنی جایی واسه رفتن نداری
When you’re walkin’ down the street
وقتی داری به پایین خیابون قدم میزنی
Actin’ like you just don’t care
کاملا با بی میلی
When life could be so sweet
وقتی زندگی میتونست خیلی شیرین باشه
But why you wanna be like that?
ولی چرا میخوای اینجوری باشی
‘Cause if there’s nothin new
چون اگه چیز جدیدی نباشه
You’re not foolin’ no one
تو هم سر یک نفر دیگه رو شیره نمی مالی
You’re not even foolin’ you
حتی خودت رو هم سر کار نمیذاری
So walk a little slower
پس یک کم قدمهاتو آهسته تر کن
And open up your eyes
و چشماتو وا کن
Sometimes it’s so hard to see
The good things passin’ by
گاهی دیدن اینکه چیزهای خوب داره ازت میگذرن خیلی سخته
And there may never be a sign
و شاد هرگز نشانه ای وجود نداشته باشه
No flashing neon light
نه حتی نور چراغی
Tellin’ you to make your move
تا راهت رو به تو نشون بده
Or when the time is right
یا زمان مناسب رو
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه
Why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
You always dress in yellow
همیشه زرد میپوشی
When you wanna dress in gold
وقتی میخوای لباست طلایی باشه
Instead of listenin’ to your heart
بجای اینکه به صدای قلبت گوش بدی
You do just what you’re told
کاری رو می کنی که بهت گفته شده
You keep waitin’ where you are
اونجایی که هستی منتظر می مونی
And what you’ll never know
و چیزی که هرگز نمیفهمی
Let’s just get into your car
بیا بریم تو ماشینت و
And go baby, go
بریم عزیزم
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه
I can be the one for you
میتونم تو زندگیت تک بشم
Yeah, maybe yes, maybe no
اره، شاید آره، شایدم نه
It could be the thing to do
میتونه اینطور بشه
What I’m sayin’ is ya gotta let me know
چیزی که میگم اینه که میخوام منو در جریان بذاری
You’ll never get to Heaven
هرگز به بهشت نمیری
Or even to L.A.
یا حتی به لس انجلس
If you don’t believe
اگه باور نداری
There’s a way
یک راهی هست
Why not take a star from the sky?
چرا یکی از ستاره های آسمون مال تو نباشه
Why not spread your wings and fly?
چرا بالهات رو باز نکنی و پرواز نکنی
It might take a little
ممکنه یک کم طول بکشه
And it might take a lot
شادم زیاد
But why not, why not?
ولی چرا نه، چرا نه
So why not take a crazy chance?
خب چرا یه شانس خرکی نیاری
Why not do a crazy dance?
چرا دیوونه وار نرقصی
If you lose the moment
You might lose a lot
اگه این لحظه رو از دست بدی شاید بیشتر از اینهارو ببازی
So why not, why not?
پس چرا نه، چرا نه

FindLyrics.ir بازدید : 1990 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – هلاری داف
 
What’s wrong with me?
چه مرگم شده
I get lonely in a crowd,
تو این جمعیت تنهام
Everyone is smiling,
همه میخندن
But I made myself left out.
ولی من از همشون جا موندم
I got an imaginary shield around me,
دور خودم یه پوسته تخیلی درست کردم
But nobody’s ever really getting through.
ولی هیچکس نمیتونه وارد این پوسته من بشه
I keep thinking that they’re gonna break me free,
همش فکر می کنم (بالاخره) اونها این پوسته رو میشکنن و منو آزاد می کنن
But they never do! (no)
ولی هرگز این کارو نمی کنن
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
Don’t wanna get burned..
نمیخوام بسوزم
Is there thickness in the air?
وا سنگین شده
Or are you heavy on my heart?
یا تو توی قلبم سنگینی می کنی
Why can’t I just fit in?
چرا نمیتونم جا بشم
Why can’t I do what everyone else does?
چرا نمیتونم کاری رو انجام بدم که بقیه انجام میدن
People come around like a storm,
مردم مثل طوفان میان دور و برم
When you least expect them to.
وقتی انتظار اومدنشونو نداری
For me I run for cover,
برای من دویدن برای پنهان شدنه
When I should really face the truth.
وقتی واقعا باید با حقیقت روبرو بشم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
Don’t wanna..
نمیخوام
What’s wrong with me?
چه مرگم شده
I get lonely in a crowd,
تو این جمعیت تنهام
Everyone is smiling,
همه میخندن
But I made myself left out.
ولی من از همشون جا موندم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
When somebody’s knockin,
وقتی یکی در میزنه
When somebody wants me,
وقتی یکی منو میخواد
When somebody’s trying to love me completely.
وثتی یکی سعی می کنه کاملا منو دوست داشته باشه
I get scared,
میترسم
Don’t know how it works.
نمیدونم این چطور کار می کنه
Will somebody save me?
یعنی یکی منو نجات میده
Or will I get burned?
یا همینجا میسوزم
I get scared, (I get scared)
ترسیدم
Don’t know how it works. (Don’t know how it works)
نمیدونم چطور کار می کنه
Will somebody save me? (Will somebody save me?)
یکی نجاتم میده
Or will I get burned? (Or will I get burned?) [Repeat till end]
یا میسوزم

 

FindLyrics.ir بازدید : 3430 نظرات (1)


Chase faded days
روزهایی که به سرعت محو میشن
 With eyes that cannot see
با چشمهایی که نمیتونن ببینن
 I wanna feel it again
باز میخوام احساسش کنم
 Washing over me
از روی من جریان داشته باشه و بگذره
Discover all of you
تمامت رو کشف می کنم
One moment at a time
لحظه لحظت رو
Taste, smell, secret cell
مزه، بو، سلول سلولت رو
Your soul, it touches mine
روحت رو، روح من رو نوازش می کنه
I need to feel up
باید پر شم
Hope knows, I need it this way
کی میدونه، اینجوریشو میخوام
Like I’m walking on clouds
انگار دارم رو ابرها راه میرم
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
حتی اگه تو میخواستی
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
 حتی اگه تو میخواستی
Nothing can stop me
 هیچی نمیتونه منو بازداره
I’m never satisfied
 هرگز راضی نیستم
I take what I want
 هرچی بخوامو بدست میارم
Refuse to be denied
 هرگز انکارش نمی کنم
Live in the moment
زندگیمو میکنم
The future can disguise
آینده میتونه استتار بشه
It’s starting to touch us
داره مارو لمس می کنه
But I still can’t touch the sky
ولی هنوز نمیتونم آسمون رو لمس کنم
I need to feel up
باید پر شم
Hope knows, I need it this way
کی میدونه، اینجوریشو میخوام
Like I’m walking on clouds
انگار دارم رو ابرها راه میرم
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
حتی اگه تو میخواستی
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم
Even if you wanted me to
 حتی اگه تو میخواستی
I can’t come down
نمیتونم آروم باشم

تعداد صفحات : 185

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان