loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 17550 نظرات (1)

[Verse 1]
Hello, it’s me
سلام این منم
I was wondering if after all these years
من در تعجبم که بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over
دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
Everything
به یاد بیاری
They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
But I ain’t done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
?Hello, can you hear me
سلام صدا منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
When we were younger and free
وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت
[Pre-Chorus 1]
There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Verse 2]
?Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
?Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد
[Pre-Chorus 2]
It’s no secret
این یک راز نیست
That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Bridge]
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Anymore
نه دیگه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

FindLyrics.ir بازدید : 1795 نظرات (0)

[Taylor Swift]
I remember tears streaming down your face
من اشکایی رو که از صورتت جاری شدن رو یادمه
When I said, I'll never let you go
وقتی بهت گفت که هرگز تو رو رها نمیکنم
When all those shadows almost killed your light
وقتی تقریبا همه ی سایه ها نور تو رو نابود کردن ( کشتن )
I remember you said, Don't leave me here alone
من یادمه که تو گفتی " منو اینجا تنها نذار "
But all that's dead and gone and passed tonight
ولی همه ی اینا مردن و رفتن و امشب از یادها گذشتن

Just close your eyes
تنها چشماتو ببند
The sun is going down
خورشید داره پایین میره
You'll be alright
چیزیت نمیشه
No one can hurt you now
هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه
Come morning light
نور صبح داره میاد
You and I'll be safe and sound
من و تو جون سالم بدر میبریم

Don't you dare look out your window darling
جرئت نکن ، به بیرون نگاه نکن عزیزم
Everything's on fire
همه چیز داره آتیش میگیره
The war outside our door keeps raging on
یه جنگ بیرونه و درها ما رو اینجا نگه داشتن تا کهنه بشیم
Hold onto this lullaby
همین لالایی رو ادامه بده
Even when the music's gone
حتی وقتی موسیقی از بین رفته

Just close your eyes
تنها چشماتو ببند
The sun is going down
خورشید داره پایین میره
You'll be alright
چیزیت نمیشه
No one can hurt you now
هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه
Come morning light
نور صبح داره میاد
You and I'll be safe and sound
من و تو جون سالم بدر میبریم

Just close your eyes
تنها چشماتو ببند
You'll be alright
چیزیت نمیشه
Come morning light
نور صبح داره میاد
You and I'll be safe and sound...
من و تو جون سالم بدر میبریم ...

FindLyrics.ir بازدید : 2835 نظرات (0)

I want every single piece of you

من تک تک قسمت های تو رو میخوام

(یعنی همه وجود تو رو میخوام)

 

I want your heaven and your oceans too

آسمون و اقیانوست رو هم  میخوام


(یعنی هرچیزی که مربوط به تو میشه رو میخوام)

 

Treat me soft but touch me cruel

به نرمی باهام رفتار میکنی ولی بی رحمانه لمسم میکنی

 

(touch me cruel معنی خاک بر سری داره)

 

I wanna teach you things you never knew, baby

می خوام چیزایی یادت بدم که هیچوقت نمیدونستی، عزیزم

 

Bring the floor up to my knees

زمین رو تا زانو هام بالا بکش

(خیلی مفهومش رو متوجه نشدم ولی اگه کسی به روی زانوهاش بیافته

یا زانوهاش به زمین بخوره یعنی اینکه شکست خورده شاید اینجا منظورش

اینه که زمین رو به زانو های من برسون یعنی کاری کن که شکست نخورم)

 

Let me fall into your gravity

اجازه بده تو جاذبه ات سقوط کنم

 

And kiss me back to life to see

و من رو ببوس تا به زندگی برگردم و ببینم

 

(دو جمله قبلی یه معنی میدن وقتی کسی میگه you're my gravity

یعنی اینکه تو دلیل زنده بودن منی fall into gravity هم همین معنی

رو میده و همچنین زنده کردن کسی با بوسیدن هم اشاره یه داستان های

افسانه ای داره که توی اونها عاشق ها با بوسیدن معشوقه خود اونها رو

به زندگی بر میگردندن که توی خیلی از این داستان ها دیدیم)

 

Your body standing over me

که تو کنارم ایستادی

 

Baby don't let the lights go down, Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن، عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

(خاموش شدن نور سمبل خیلی چیزها میتونه باشه از جمله وجود

غم و ناراحتی یا پایان یه رابطه که هر جفتش اینجا معنی میده)

 

Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Down, down, down

خاموش، خاموش، خاموش

 

شروع کورس

I miss you when the lights go out

دلم برات تنگ میشه وقتی که نور ها خاموش میشن

 

It illuminates all of my doubts

اون تمام شک هام رو بر طرف (روشن) میکرد

 

Pull me in, hold me tight

من رو در آغوشت بگیر، محکم بغلم کن

 

Don't let go, baby give me light

نذار بره، عزیزم به من نور بده

 

I miss you when the lights go out

دلم برات تنگ میشه وقتی که نور ها خاموش میشن

 

It illuminates all of my doubts

اون تمام شک هام رو بر طرف (روشن) میکرد

 

Pull me in, hold me tight

من رو در اغوشت بگیر، محکم بغلم کن

 

Don't let go, baby give me light

نذار بره، عزیزم به من نور بده

پایان کورس

 

I love the way your body moves

از طرز حرکات بدنت خوشم میاد

(منظورش رقصیدن هست)

 

Towards me from across the room

وقتی که از اون طرف اتاق به سمت من میای

 

Brushing past my every groove

تمام شیار های من رو به آرومی نوازش میدی

 

(Brush past یعنی اروم از کنار چیزی رد شدن یا لمس

کردن منظورش از Groove همون پوست بدن هست البته

کلا یه جور دیگه هم ترجمه میشه groove به معنی رقصیدن

متوازن با ریتم آهنگ هم میده پس معنی دومش میشه اینکه

تو با هر ریتم اهنگ من با من میرقصی یه معنی سوم هم

داره که خاک بر سری هست در کل خیلی متوجه نشدم که

کدوم ترجمه ش میتونه درست باشه)

 

No one has me like you do

هیچ کسی مثل تو من رو به دست نیاورده

 

Baby you bring your heart, I'll bring my soul

عزیزم تو قلبت رو میاری، و من روحم رو میارم

 

(منظورش اینه که با قلب و روح به هم پیوند میخورن)

 

But be delicate with my ego

اما با من (عزت نفس من) به خوبی رفتار کن

 

I wanna step into your great unknown

من میخوام به (دنیای) نا شناخته بزرگ تو قدم بذارم

 

With you and me setting the tone

من و تو داریم لحن رو تنظیم میکنیم

(Set the tone یعنی اینکه دارن یه حسی خاصی پیدا میکنن

در کل Set the tone یعنی اینکه یه حالت خاصی پیدا کردن

و تا یه مدتی تو همون حالت موندن مثل عصبانی شدن و تا

شب تو همون حالت موندن)

 

Baby don't let the lights go down, Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن، عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

(خاموش شدن نور سمبل خیلی چیزها میتونه باشه از جمله وجود

غم و ناراحتی یا پایان یه رابطه که هر جفتش اینجا معنی میده)

 

Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Down, down, down

خاموش، خاموش، خاموش

 

تکرار کورس

 

We play so dirty in the dark

ما توی تاریکی خیلی کثیف بازی میکنیم

 

(دو تا معنی داره معنی اولش که خاک بر سری

هست معنی دومش میشه بد رفتاری کردن)

 

Cause we are living worlds apart

چون ما تو دو دنیای جداگانه داریم زندگی میکنیم

 

It only makes it harder baby

عزیزم این فقط سخت ترش میکنه

 

It only makes it harder baby

عزیزم این فقط سخت ترش میکنه

 

Harder baby, harder baby

عزیزم سخت ترش میکنه، سخت ترش میکنه

 

تکرار کورس

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

FindLyrics.ir بازدید : 2545 نظرات (0)

I only wanted to have fun

فقط میخواستم که خوش بگذرونم

 

Learning to fly, learning to run

یاد بگیرم که پرواز کنم، یاد بگیرم که بدوم (آزاد باشم)

 

I let my heart decide the way

به قلبم اجازه دادم که مسیر رو انتخاب کنه


(احساسی پیش رفتم)

 

When I was young

وقتی که بچه بودم

 

Deep down I must have always known

باید خیلی خوب (عمیقا) اینو میفهمیدم که

 

(Deep down یعنی عمیقا یا از ته دل)

 

That this would be inevitable

این میتونه اجتناب ناپذیر باشه

 

To earn my stripes I'd have to pay

برای اینکه شایستگی هام رو نشون بدم باید بهاش رو بپردازم

 

(این آهنگ رو ادل درمورد مشهور شدنش خونده و اتفاقاتی

که بعد از اون تو زندگیش افتاده وقتی که نگاه ها نسبت بهش

تغییر کرده و نمیتونسته آزاد باشه و خوش بگذرونه ادل میگه

یاید خیلی قبل تر اینو میفهمید که این اتفاقات اجتناب ناپذیر هست

ولی الان که وارد این شرایط شده باید بهاش رو هم بپردازه)

 

And bare my soul

و روحم رو آزاد کنم

 

(Bare my soul اصلاح هست یعنی اینکه حرف دلش رو بزنه)

 

شروع کورس

I know I'm not the only one

میدونم که فقط من نیستم

 

Who regrets the things they've done

که از کارهای که اونها کردن افسوس میخوره

 

(خیلی ها مثل اون هستن که بعد از مشهور شدن

رفتار بقیه باهاشون تغییر کرده و ناراحت شدن)

 

Sometimes I feel it's only me

بعضی وقتها فک میکنم که فقط من اینطوری ام

 

Who can’t stand the reflection that they see

منی که نمیتونه در مقابل بازتابی اونها می بینن دووم بیاره

 

(منظورش از بازتاب نحوه برخورد بقیه هست یا بازتاب و

عواقبی که بعد از مشهور شدن به وجود میاد ادل داره میگه

فک میکنه که فقط خودش هست که نمیتونه این برخورد ها

رو تحمل کنه ولی بقیه این که این برخورد ها رو می بینن

میتونن جلوش مقاومت نشون بدن و تحملش کنن)

 

I wish I could live a little more

آرزو میکنم بتونم یکم بیشتر عمر کنم

 

Look up to the sky, not just the floor

نگاهم به آسمون باشه نه فقط به زمین

 

I feel like my life is flashing by

احساس میکنم زندگیم داره مرور میشه

 

(منظورش Life flash before one's life هست یعنی اینکه تو یه لحظه

کل زندگی انسان از جلوی چشمم رد میشه و تمام خاطراتش مرور میشه این

لحظه رو میگن موقع مرگ هم اتفاق میافته که توی لحظه مرگ همه زندگی

انسان ها از جلوی چشمهاشون عبور میکنه)

 

And all I can do is watch and cry

و تمام کاری که میتونم بکنم اینه که تماشا کنم و گریه کنم

 

I miss the air, I miss my friends

دلم واسه هوا تنگ شده، دلم واسه دوستام تنگ میشه

 

(منظورش از air حال و هوای دوران کودکی هست

موقعی که میتونست به راحتی به نفس راحت بکشه)

 

I miss my mother; I miss it when

دلم واسه مادرم تنگ شده، دلم تنگ شده واسه وقتی که

 

Life was a party to be thrown

زندگی یه مهمونی ای بود که برگزار میشد

 

(واسه وقتی که زندگی خوب و عالی و راحت بود)

 

But that was a million years ago

اما اینها واسه میلیون ها سال قبله

 

(فشار زندگی اونقدر زیاد بوده که فک میکنه

روزهای خوبی که داشته واسه سالها سال قبله)

 

پایان کورس

 

When I walk around all of the streets

وقتی که تو خیابون ها پرسه میزنم

 

Where I grew up and found my feet

خیابونهایی که توشون بزرگ شدم و روی پاهام ایستادم

 

(find feet یعنی بزرگ شدن و زندگی رو شناختن

و مستقل شدن معنی خو گرفتن با یه شرایط هم میده)

 

They can't look me in the eye

حتی نمیتونن توی چشمهام نگاه کنن

 

It's like they're scared of me

انگاری که از من وحشت دارن

 

I try to think of things to say

سعی میکنم به چیزهایی که میخوام بگم فکر کنم

 

Like a joke or a memory

مثل یه جک یا یه خاطره

 

But they don't recognize me now, in the light of day

اما اونها الان دیگه منو تو روز روشن هم نمیشناسن

 

(مشهور شدن باعث شده کسایی که باهاشون بزرگ

شده ازش بترسن و حتی دیگه اون رو نشناسن)

 

FindLyrics.ir بازدید : 1849 نظرات (0)

I let it fall, my heart
گذاشتم قلبم سقوط کنه

 

And as it fell, you rose to claim it
و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش کنی

 

It was dark and I was over
همه جا تاریک بود و من به اخر خط رسیده بودم

 

Until you kissed my lips and you saved me
تا اینکه تو منو بوسیدی و نجاتم دادی

 

 

 

My hands, they're strong
دستهای من قوی ان

 


But my knees were far too weak
اما زانوانم اونقدر قوی نبودن

 

To stand in your arms
تا بتونم توی اغوشت محکم باشم

 

Without falling to your feet
و به پات نیفتم

 

 

 

But there's a side to you that I never knew, never knew
اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم...هیچوقت نمیدونستم

 

All the things you'd say, they were never true, never true
هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود...هیچوقت راست نبود

 

And the games you play, you would always win, always win
و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای... همیشه برنده ای

 

 

 

But I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cry
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم

 

'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم تو

 

 

 

When laying with you
وقتی با تو ام

 

I could stay there, close my eyes
میتونستم اونجا بمونم و چشمامو ببندم

 

Feel you here, forever
و برای همیشه تو رو کنار خودم احساس کنم

 

You and me together, nothing is better
من و تو با هم هستیم و هیچ چیز بهتر از این نیست

 

 

 

'Cause there's a side to you that I never knew, never knew
اما یه چیزی رو در مورد تو هیچوقت نمیدونستم...هیچوقت نمیدونستم

 

All the things you'd say, they were never true, never true
هر چیزی که گفتی هیچوقت راست نبود...هیچوقت راست نبود

 

And the games you'd play, you would always win, always win
و با این بازی هایی که در میاری تو همیشه برنده ای... همیشه برنده ای

 

 

 

But I set fire to the rain
اما من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

 

'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم تو

 

 

 

I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم

 

And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

 

Where I felt somethin' die, 'cause I knew that
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

 

That was the last time, the last time
چون میدونستم این آخرین بار بود...آخرین بار

 

 

 

Sometimes I wake up by the door
بعضی موقع ها وقتی بیدار میشم و می فهمم پیش در خوابم برده

 

Now that you've gone, must be waiting for you
حالا که رفتی باید منتظرت  باشم

 

Even now when it's already over
حتی حالا که این عشق تموم شده

 

I can't help myself from looking for you
نمی تونم دنبالت نگردم

 

 

 

I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم

 

Watched it pour as I touched your face
و بارشش رو درحالی که صورتت رو نوازش میکردم میدیدم

 

Let it burn while I cried
بذار باران مشتعل بشه در حالی که من گریه میکردم

 

'Cause I heard it screaming out your name, your name
چون من شنیدم!باران داشت اسم تو رو فریاد میزد...اسم تو

 

 

 

I set fire to the rain
من باران رو به آتش کشیدم

 

And I threw us into the flames
و خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم

 

Where I felt somethin' die
اونجا بود که مردن یه چیزی رو حس کردم

 

'Cause I knew that that was the last time, the last time, oh
چون میدونستم این آخرین بار بود...آخرین بار

 

 

 

Oh, no
Let it burn, oh
بذار مشتعل شه

 

Let it burn
بذار مشتعل شه

Let it burn
بذار مشتعل شه
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان