loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 5019 نظرات (0)

Lights around the tree
چراغهای دور درخت
Mama’s whistling
مامان سوت میزنه
Take me back again
Something about December
منو یه جورایی یاد ماه دسامبر میندازه
We’re hanging mistletoe
منو به یاد میسلتو میندازه
And hoping that it snows
و به امید اینکه برف بباره
I close my eyes and then
I can still remember
چشمام و میبندم و یادم میاد
How to get back home
چطور به خونه برگردم
Let all your memories
Hold you close
بذار خاطراتت بیان پیشت
No matter where you are
مهم نیست که الان کجایی
You’re not alone
تو تنها نیستی
Because the ones you love are never far
چون اونهایی که عاشقت هستن هرگز از تو دور نمیشن
If Christmas is in your heart
اگه کریسمس در قلبت باشه
Who really needs a gift
واقعا کی به کادویی نیاز داره
When love is meant to give
وقتی عشق وسط باشه
I can still recall
Carry with me always
Every Christmas dreams
هنوزم رویاهای کریسمس رو که داشتم رو یادم میاد
They live in you and me
اون ها در من و تو زنده بودن
Let all your memories
Hold you close
بذار خاطراتت بیان پیشت
No matter where you are
مهم نیست که الان کجایی
You’re not alone
تو تنها نیستی
Because the ones you love are never far
چون اونهایی که عاشقت هستن هرگز از تو دور نمیشن
If Christmas is in your heart
اگه کریسمس در قلبت باشه
Lights around the tree
چراغهای دور درخت
Mama’s whistling
مامان سوت میزنه
Take me back again
Something about December
منو یه جورایی یاد ماه دسامبر میندازه
Let all your memories
Hold you close
بذار خاطراتت بیان پیشت
No matter where you are
مهم نیست که الان کجایی
You’re not alone
تو تنها نیستی
Because the ones you love are never far
چون اونهایی که عاشقت هستن هرگز از تو دور نمیشن
If Christmas is in your heart
اگه کریسمس در قلبت باشه
You’re not alone
تو تنها نیستی

FindLyrics.ir بازدید : 1469 نظرات (0)

My eyes are so tired
چشمام خسته هستن
They should sleep
باید بخوابن
But they won’t
ولی نمیخوابن
They don’t
نمیخوابن
They won’t let me pass this up
نمیذارن ردش کنم
My eyes are stuck open in love
چشمای من در عشق گیر کردن
They want more of him
و چشمای من او رو بیشتر میخوان
They need less of this
اونا دیگه این (جدایی) رو نمیخوان
They’re everything
اونا همه چیز هستن
They’re unbelievable
اونا باورکردنی نیستن
My eyes are lonely and cold
چشمای من سرد و تنها هستن
They’re young
جوونن
And they’re old
و پیر
They’re looking for a way out
دنبال راهی به سوی بیرون میگردن
And a moment to let you in
و یک لحظه که تورو به درونشون راه بدن
They want nothing to do with me
اونا دیگه با من کاری ندارن
And only want to do with him
و همش او رو میخوان
They’re hungry
اونا گرسنن
I’m warning
دارم بهشون اخطار میدم
And I’m scared
میترسم
They won’t let me thrive
نمیذارن پیشرفت کنم
They’ll need everything you own
اونا هرچی که تو داشته باشی رو میخوان
Make it all so real
همه اونها رو واقعی می کنن
By learning to feel
با احساس این که
What’s not really happening
چی واقعا اتفاق نمی افته
What’s going on is much more
چیزی که اتفاق افتاده براشون زیاد بوده
Then I ever hoped for
و بعد هرچیکه ارزو کردم
Ever hoped for
هرچی که آرزو کردم
And I’d much rather imagine it
و میخوام تصورشون کنم
Then not live at all
و بعد دیگه زنده نمونم

FindLyrics.ir بازدید : 3081 نظرات (1)

The day we met
روزی همدیگرو دیدیم
frozen, I held my breath
یخ زدم، نفسمو نگه داشتم
right from the start
از همون اولش
knew that I found a home for my heart,
میدونستم که مامن آسایش برای قلبم پیدا کردم
Beats fast
قلبی که تند تند میزنه
Colors and promises
رنگها و وعده ها
How to be brave
که چطور میشه شجاع بود
How can I love when I’m afraid
چطور وقتی ترسیدم بتونم عاشق بشم
To fall
وقتی که از شکست ترسیدم
Watching you stand alone
میبینم که تنها وایستادی
All of my doubt
Suddenly goes away somehow
و یه جورایی تمام شک و تردیدهام ناگهان از بین میرن
One step closer
یه قدم میام جلوتر
I have died everyday
هر روز میمردم
waiting for you
منتظرت بودم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
Time stands still
زمان می ایست
beauty in all she is
و زیبایی های درون اون دختر
I will be brave
شجاع می مونم
I will not let anything Take away
نمیذارم چیزی از دست بره
Standing in front of me
روبروت می ایستم
Every breath,
هر نفس
Every hour has come to this
هر ساعت به اینجا ختم میشه
One step closer
یه قدم میام جلوتر
I have died everyday
هر روز میمردم
waiting for you
منتظرت بودم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
All along I believed
تاحالا فکر باورم این بود
I would find you
تورو پیدا می کنم
Time has brought
Your heart to me
زمان قلبن=ت رو برای من آورد
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
Love you for a Thousand more
هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
One step closer
یه قدم میام جلوتر
I have died everyday
هر روز میمردم
waiting for you
منتظرت بودم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم
All along I believed
تاحالا فکر باورم این بود
I would find you
تورو پیدا می کنم
Time has brought
Your heart to me
زمان قلبن=ت رو برای من آورد
I have loved you for a Thousand years,
من هزاران سال عاشقت بودم
Love you for a Thousand more
و هزاران سال دیگه هام عاشقت می مونم

FindLyrics.ir بازدید : 3342 نظرات (0)

I can hold my breath
میتونم نفسم رو نگه دارم
I can bite my tongue
میتونم زبونمو گاز بگیرم
I can stay awake for days
میتونم روزها بیدار بمونم
If that’s what you want
اگه اینا چیزیه که تو میخوای
Be your number one
که بتونم اولین (آخرین) تو باشم
I can fake a smile
میتونم الکی بخندم
I can force a laugh
میتونم بزور بخندم
I can dance and play the part
میتونم برقصم
If that’s what you ask
اگه اینا چیزیه که تو از من میخوای
Give you all I am
همه وجودمو به تو میدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
But I’m only human
ولی من فقط یه انسانم
And I bleed when I fall down
و وقتی سقوط کنم خونریزی می کنم
I’m only human
من فقط یه انسانم
And I crash and I break down
و من هم میشکنم
Your words in my head, knives in my heart
جملاتت تو ذهنم، چاقوهایی در قلبم
You build me up and then I fall apart
تو منو میسازی و میری بالا و من از هم خُرد میشم
‘Cause I’m only human
چون من فقط یه انسانم
I can turn it on
میتونم روشنش کنم
Be a good machine
ماشین خوبی باشم
I can hold the weight of worlds
میتونم وزن دنیا رو تحمل کنم
If that’s what you need
اگه این چیزیه که نیاز داری
Be your everything
همه چیز تو باشم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I can do it
میتونم انجامش بدم
I’ll get through it
از پیش بر میام
But I’m only human
ولی من فقط یه انسانم
And I bleed when I fall down
و وقتی سقوط کنم خونریزی می کنم
I’m only human
من فقط یه انسانم
And I crash and I break down
و من هم میشکنم
Your words in my head, knives in my heart
جملاتت تو ذهنم، چاقوهایی در قلبم
You build me up and then I fall apart
تو منو میسازی و میری بالا و من از هم خُرد میشم
‘Cause I’m only human
چون من فقط یه انسانم
I’m only human
من فقط یه انسانم
I’m only human
من فقط یه انسانم
Just a little human
فقط یه انسان
I can take so much
میتونم بیشتر از اینارو تحمل کنم
‘Till I’ve had enough
تا وقتی که دیگه بَسَم باشه
But I’m only human
ولی من فقط یه انسانم
And I bleed when I fall down
و وقتی سقوط کنم خونریزی می کنم
I’m only human
من فقط یه انسانم
And I crash and I break down
و من هم میشکنم
Your words in my head, knives in my heart
جملاتت تو ذهنم، چاقوهایی در قلبم
You build me up and then I fall apart
تو منو میسازی و میری بالا و من از هم خُرد میشم
‘Cause I’m only human
چون من فقط یه انسانم

FindLyrics.ir بازدید : 2372 نظرات (0)

I know I can’t take one more step towards you
میدونم که حتی یه قدم دیگه هم نمیتونم به سمتت بردارم
‘Cause all that’s waiting is regret
چون تنها چیزی که منتظرمه پشیمونیه
Don’t you know I’m not your ghost anymore
میدونستی که من دیگه روح و شبه برای تو نیستم
You lost the love I loved the most
تو اون عشق بینهایتی که بهت داشتم رو از دست دادی
I learned to live, half alive
یاد گرفتم که زندگی کنم، نصفه و نیمه
And now you want me one more time
و حالا تو منو یک بار دیگه میخوای
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلبت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نیچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
I hear you’re asking all around
همش دورو برم میپلکی و منت و خواهش می کنی
If I am anywhere to be found
هرجا گه بتونی منو پیدا کنی
But I have grown too strong
ولی من دیگه خیلی قوی شدم
To ever fall back in your arms
که دیگه بخوام باز به آغوش تو برگردم
I learned to live, half alive
یاد گرفتم که زندگی کنم، نصفه و نیمه
And now you want me one more time
و حالا تو منو یک بار دیگه میخوای
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلبت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
It took so long just to feel alright
خیلی طول کشید که حالم خوب بشه
Remember how to put back the light in my eyes
یادته که چقدر اشک به چشمام آوردی
I wish I had missed the first time that we kissed
کاش دلم برای اولین بوسمون تنگ میشد
‘Cause you broke all your promises
چون تو همه قول و قرارات رو زیر پا گذاشتی
And now you’re back
و حالا برگشتی و
You don’t get to get me back
دیگه نمیتونی منو به سمت خودت برگردونی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
 
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
 

FindLyrics.ir بازدید : 1393 نظرات (0)

Like the winds, blowing
مثل باد میوزد
Changes, fast and growing
تغییرات سریع و در حال رشدن
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم
Words that hurt the ones you lovin’
جملاتی که فردی که عاشقش هستی را آزار میدهند
Hatred for who you’re becomin’
بیزاری از آن فردی که شدی
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم
Trust myself
به خود اطمینان دارم
Trust someone else
به فرد دیگری اطمینان میکنم
Trust the lies that slip from my mouth
به دروغهایی که از زبانم لیز میخورند اطمینان دارم
Trust the heart I’m so quick to sell
به قلبی که به سرعت میفروشمش
Yes I knew better than
آری بهتر میدانستم
I knew better than to trust love again
بهتر میدانستم که به عشق دوباره اطمینان کنم
Memories that won’t stop stinging
خاطراتی که از آزار دادن دست بر نمیدارن
Promises I can’t believe in
قولهای داده شده ای که نمیتوانم به آنها باور کنم
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم
Trust myself
به خود اطمینان دارم
Trust someone else
به فرد دیگری اطمینان میکنم
Trust the doubt in the back of my mind
به شکی که در پسِ ذهنم هست اطمینان کنم
Trust the champagne left behind
به نوشیدنی که از خود به جا گذاشتم اطمینان کنم
Yes I knew better than
آری بهتر میدانستم
I knew better than to trust love again
بهتر میدانستم که به عشق دوباره اطمینان کنم
And I’m so quick to lose what was never mine to keep
و سریعم در از دست دادن چیزی که هرگز مال من نبوده
And I cannot stand (oh) what’s broken under me
و نمیتوانم چیزی که که زیر من شکسته است را تحمل کنم
And I don’t know how to forgive myself for all I’ve did
و نمیدانم چطور خود را بخاطر کارهایی که انجام دادم ببخشم
But I must learn trust
ولی باید یاد بگیرم اطمینان کنم
Like the winds, blowing
مثل باد میوزد
Changes, fast and growing
تغییرات سریع و در حال رشدن
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم

FindLyrics.ir بازدید : 2854 نظرات (0)

Heart beats fast
قلبم، تندتر، میزنه
Colors and promises
رنگها و قولها
How to be brave
چطور میتونم شجاع باشم
How can I love when I’m afraid to fall
چطور میتونم عاشق باشم وقتی از شکست عشقی میترسم
But watching you stand alone
ولی میبینمت که تنها اونجا وایستادی
All of my doubt suddenly goes away somehow
یه جورایی تمام شک و تردیدهام از بین میرن
One step closer
یک قدم دیگه بهت نزدیک میشم
I have died everyday waiting for you
هر روز در انتظار تو میمیرم و زنده میشم
Darling don’t be afraid I have loved you
عزیزم نترس، من عاشق تو هستم
For a thousand years
برای هزاران سال
I love you for a thousand more
برای هزاران سال عاشقت می مونم
Time stands still
زمان می ایسته
Beauty in all she is
اون دختر واقعا زیباست
I will be brave
من شجاعم
I will not let anything take away
What’s standing in front of me
نمیذارم هیچ چیز، اونی رو که روبروم استاده رو ازم بگیره
Every breath
با هر نفسی که میکشم
Every hour has come to this
هر ساعت به این میرسم
One step closer
و یک قدم بهت نزدیکتر میشم
I have died everyday waiting for you
هر روز در انتظار تو میمیرم و زنده میشم
Darling don’t be afraid I have loved you
عزیزم نترس، من عاشق تو هستم
For a thousand years
برای هزاران سال
I love you for a thousand more
برای هزاران سال عاشقت می مونم
All along I believed I would find you
همش بر این باورم که یالاخره پیدات میکنم
Time has brought your heart to me
زمان قلبت رو بهم نزدیک میکنه
I have loved you for a thousand years
من (گویا) هزاران سال عاشقت بودم
I love you for a thousand more
و هزاران سال دیگه هم عاشقت می مونم
One step closer
یک قدم دیگه بهت نزدیکتر میشم
One step closer
یک قدم دیگه بهت نزدیکتر میشم
I have died everyday waiting for you
هر روز در انتظار تو میمیرم و زنده میشم
Darling don’t be afraid I have loved you
عزیزم نترس، من عاشق تو هستم
For a thousand years
برای هزاران سال
I love you for a thousand more
برای هزاران سال عاشقت می مونم
All along I believed I would find you
همش بر این باورم که یالاخره پیدات میکنم
Time has brought your heart to me
زمان قلبت رو بهم نزدیک میکنه
I have loved you for a thousand years
من (گویا) هزاران سال عاشقت بودم
I love you for a thousand more
و هزاران سال دیگه هم عاشقت می مونم

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان