loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 3946 نظرات (0)

[CHORUS]

I got places to go, I got people to see,

من جاهایی رو پیدا کردم تا [به اونجاها] برم، من مردمی رو پیدا کردم که ببینم[شون]،

The penitentiary, ain’t the place for me,

زندان، جای من نیست،

I’m warnin you do, not tempt me,

من دارم بهت اخطار می کنم که تو، من رو وسوسه نکنی،

I’ll run up and squeeze

من به سرعت به تو شلیک خواهم کرد و لهت خواهم کرد

And put a hole in you, hole in you

و ایجاد می کنم یه سوراخ تو بدنت، سوراخی تو بدنت

(Repeat)

you mistaken me for somebody that you should be testing,

تو من رو اشتباهی گرفتی با کسی که تو رو بهتره مورد آزماش قرار بده،

your should be stressin I’m gonna fuckin teach you a lesson,

تو بهتره مضطرب باشی من می خوام بهت یه درسی بدم،

MAC 101′s in session and lace the track that I’m blessin,

مک 101 مشغول هستش و سوراخ سوراخ می کنه گوشه ای رو که من دارم تقدیس می کنم

smith and western’s, the weapon, in case you just guessing, (God Damh (Echo))

فلزکاری و اسلحه های غربی، در صورتی که تو فقط می تونی حدس بزنی (خدا لعنتشون کنه)

these straight busters kept-in, kept-in my benz, hop-in the end’s,

این نفهم های مست نگه داشتن، بنز من رو نگه داشتن، تو پایان شریک شو،

watch the 22 spin , my hoe’s a perfect 10

تماشا کن 22 دوری بزنیم، کج بیل من یه 10 متری کامل هستش

I got shot up but I got up and i’m back at it again,

من خفه شدم اما من بلند شدم و من دوباره به اون برگشتم،

motherfuckers they thought I would’nt win, pretend to be friends,

عوضی ها اونها فکر می کردن من نمی تونم برنده بشم، به غلط نشون می دادن که میخوان دوست باشن،

at first you fail, try, try, try, try again,

در ابتدا تو موفق نمیشی، دوباره تلاش کن، تلاش کن، تلاش کن، تلاش کن،

i’m the best don’t you get it, forget it, when I spit it, its crazy,

من بهترین هستم اگه تو نیستی بهش برس، فراموشش کن، وقتی من تفش می کنم، دیوانن،

you love it, admit it, you like it, I live it, its shady,

تو عاشقش هستی، بهش راضی میشی، تو دوستش داری، من توش زندگی می کنم،مرموزن

aftermath in your ass bitch, if its not a classic,

عواقبش تو رو آزار میده عوضی، اگه اون مطابق بهترین نمونه نیست،

When it’s dumped, trash it, so I got it mastered,

وقتی اون تبدیل به آشغال شد، بندازش دور، پس من ماهرش کردم،

stop and get your ass kicked, bastered, your misses get drastic,

وایستا تا حالت گرفته بشه، حرومزاده، عدم موفقیت های تو خیلی موثر شدن،

glock made out of plastic, cock-it and get blasted, run nigga and stash it…

گ.لاک از پلاستیک ساخته شده، پرش کن و منفجر شو، بدو سیاه و پنهانش کن…

[Verse 2]

There is a genie in that bottle of that don-pari’on,

یه دیو تو اون بطری که مال اون دون-پاری’ان هست وجود داره،

I’m a drink till I get to that bitch in the morn,

من یه مشروب[شاید مست] هستم تا وقتی که من تو صبح برسم به اون  زن عوضی،

Introduce me to the booth they gonna listen to my words,

من رو به جایگاه ویژه معرفی کن اونها آماده هستن به حرف های من گوش بدن،

In the hood they feel my shit…

تو کنارشون اونها کثافت من رو حس خواهند کرد…

(break-it down…)

(خرابش کن…)

Picture a perfect picture, picture me in the paper

تصویر یه تصویر کامل، من رو روی کاغذ تصویر کن

Picture me starting shit, picture me busting my gat,

، من رو تصویر کن در حالی که دارم با هفت تیرم شلیک می کنم،

picture police man Dan gotta picture of that,

پلیس سر چهار راه رو بکش که باید تصویری از اون باشه،

picture me being broke, picture me smokin a sack,

من رو بکش درحالی که پولی ندارم، من رو بکش در حالی که دارم تو یه کلبه سیگار می کشم،

picture me comin up, picture me rich from rap,

من رو بکش در حالی که بر می خیزم، من رو بکش که از راه رپ پولدار شدم،

picture me blowin up, now picture me going back,

من رو تصویر کن در حالی که دارم می ترکونم، حالا من رو بکش در حالی که دارم بر می گردم،

to my momma basement to live, shit, picture that,

به زیر زمین مامام تا زندگی کنم [اونجا]، لعنت، بکشش،

where I’m from its a fact, you gotta watch your back,

من از کجا هستم این حقیقته، تو باید پشتت رو تماشا کنی،

you wear a vest without a deck, use a target jack,

تو یه لباس کشباف می پوشی بدون آستین، از یه جک نشان دار استفاده می کنی،

hastle hard, money stack, sell that dope, sell that crack,

که فشار دادنش سخته، اون مواد رو بفروش، اون مواد مخدر رو بفروش،

sell that pack, sell that gat, sell that pussy, crew are back,

اون بسته رو بفروش، اون هفت تیر رو بفروش، اون زن عوضی رو بفروش، گروه همین پشته،

50 Cent, too much spent?, man I’m bent, I’m out’ta here

50Cent، خیلی گذشت؟، مرد من خم شدم، من بیرون از اینجام

[CHORUS]

Ha ha

Man I aint going to jail

مرد من به زندان نمیرم

Not even to visit a nigga

حتی برای ملاقات یه سیاه هم نمیرم

You want to holla at me you wright me,

تو می خوای به من خوش آمد بگی تو من رو سازنده کردی،

Matter a fact, you gotta send it to Sunset Boulevard,

اهمیت بده به یه حقیقت، تو باید بفرستیش به بولوار سانست[Sunset]،

In Montreal,

تو مونترال

Ha ha

riding around in one of Dre’s Farrari’s nigga,

داشتم دور یکی از این سیاه های دره[Dr.Dre] و فراری[Ferrari همان 50Cent]دور میزدم،

or matter a fact I might be in Detroit,

یا اهمیت بده به یه حقیقت من ممکن بود تو دیترویت باشم،

riding down 8 Mile road,

داشتم جاده 8Mile رو دور میزدم،

you know for one of them en-joints and shit,

تو میدونی برای یک از اونا داخل مفاصلش میشدم و گندش میزدم،

Ha ha

ya heard, I got place to go man,

تو شنیدی، من جاهایی رو پیدا کردم تا [به اونجاها] برم،

you know, shady aftermath,

تو می دونی، شیدی افترمث،

we finished our print money,

ما چاپ اسکناس هامون رو تموم کردیم،

puttin our faces on this motherfuckin bill thug shit,

داریم صورتامون رو تو این اسکناس کثافت می کنیم آدمکش لعنت،

Ha ha ha ha ha,

aint seem to be doing much…

به نظر نمیاد چیز بیشتری داره انجام میشه…

FindLyrics.ir بازدید : 32847 نظرات (0)

Go, go, go, go
Go, go, go shawty

یالا "شاوتی"

It's your birthday
این جشن تولد توئه

We gon' party like it's yo birthday
ما که پارتی گرفتیم انگاری تولدته

We gon' sip Bacardi like it's yo birthday
"سیپ بارکادی" میزنیم که انگار تولدته

Cause you know we don't give a fuck
چون خودتم میدونی که ما هیچیمون به حساب نمیاریم

It's not your birthday!

که این تولد تو نیست
You can find me in the club, bottle full of Bud
می تونی منو تو کلاب با بطری های پر مواد پیدا کنی

Mama, I got that X, if you into takin' drugs
مامان من اکس زدم البته اگه اهل مواد زدن هستی

I'm into having sex, I ain't into making love
من اهل *** هستم تو مود عشق و عاشقی نیستم

So come give me a hug if you into getting rubbed
پس بیا یه بغل حرومم کن اگه هوس ****** کردی

When I pull out up front, you see the Benz on dubs
بیرون اون جلو پارک کردم می تونی بنز رو با چرخای "دوبز"ش ببینی

When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club

 

Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love
****ها تا فهمیدن من با "دری" می پرم بهم ابراز عشق می کنن

When you sell like Eminem, and the hoes they wanna fuck
وقتی دیدن مثل "امینم"و "هوز"  فروختم می خوان بهم ***

But homie ain't nothing change ho's down, G's up
اما رفیق٬ ما همونی هستیم که بودیم همون سلام علیک همیشگی رو داریم

I see Xzibit in the Cutt that nigga roll that weed up

 

If you watch how I move you'll mistake me for a playa or pimp
راه رفتنم رو ببینی منو با "پلیا" یا "پیمپ" اشتباه می گیری

Been hit wit a few shells but I dont walk wit a limp
چند بار تا حالا تیر خوردم اما مثل لمسا راه نمیرم

In the hood, in L.A. they saying "50 you hot"
تو "هود" و "ال ای" می گن "فیفتی" ترکوندی

They like me, I want them to love me like they love 'Pac
دوستم دارن ولی من می خوام عین "پک" عاشقم باشن

But holla in New York them niggas'll tell ya im loco
اما آها تو "نیو یورک" ****ها بهت می گن من دیوونم

And the plan is to put the rap game in a choke hold
برنامشون اینه که صدای رپ رو ببرن

I'm feelin' focused man, my money on my mind
احساس می کنم فکرم مشغوله تمام حواسم به پولامه

I got a mill out the deal and I'm still on the grind
یه کارخونه آسیاب دارم اما هنوز دارم با دستای خودم خورد می کنم

Now shawty said she feeling my style, she feeling my flow
حالا "شاوتی"  گفته که از استایلم خوشش می آد و با کارام حال می کنه

Her girlfriend wanna get bi and they ready to go
حتما دوست دخترش می خواد *** شه تا با هم حال کنن

You can find me in the club, bottle full of Bud
می تونی منو تو کلاب با بطری های پر مواد پیدا کنی

Mama, I got that X, if you into takin' drugs
مامان من اکس زدم البته اگه اهل مواد زدن هستی

I'm into having sex, I ain't into making love
من اهل *** هستم تو مود عشق و عاشقی نیستم

So come give me a hug if you into getting rubbed
پس بیا یه بغل حرومم کن اگه هوس ****** کردی

My flow, my show brought me the dough
کارم و شوم برام شهرت آورد

That bought me all my fancy things
تونستم باهاشون تمام چیزایی رو که تو رویاهام میخواستم بخرم

My crib, my cars, my clothes, my jewels
تختخوابم٬ ماشینام٬ لباسام٬ جواهراتم

Look nigga i done came up and i ain't change.
ببین **** من بالا اومدم و دیگه هم تغییر نمی کنم

And you should love it, way more then you hate it
مجبوری باهاش حال بکنی بیشتر از اون که ازش متنفر باشی

Nigga you mad? I thought that you'd be happy I made it
**** تو ناراحتی؟ فکر کردم خوشحال می شی که موفق شدم

I'm that cat by the bar toasting to the good life
من اون گربه پشت بارم که به سلامتی زندگی خوب می ره بالا

You that faggot ass nigga trying to pull me back right?
تو ***یه **** می خوای منو پایین بکشی؟

When my junk get to pumpin in the club it's on
وقتی که ***م موقع *** رفتن تو کلاب روشن شده

I wink my eye at ya bitch, if she smiles she gone
به **** چشمک می زنم اگه لبخند بزنه کارش تمومه

If the roof on fire, let the motherfucker burn
اگه سقف داره آتیش می گیره بذار بسوزه

If you talking bout money homie, I ain't concerned
اگه رفیق بحثت سر پول برام مهم نیست

I'm a tell you what Banks told me cause go 'head switch the style up
اون چیزی رو که بانکها بهم گفتن بهت می گم کلاس استایلت رو بالا نگه دار

If the niggas hate then let 'em hate
اگه ****ها غضبن بذار تو کف بمونن

Watch the money pile up
فقط پول رو ببین که از پارو بالا میره

Or we go upside there wit a bottle of bub
یا اون بالا رفتن با یه شیشه پر مواد رو بچسب

You know where we fucking be
خوب میدونی که تو چه لجن زاری بودیم

You can find me in the club, bottle full of Bud
می تونی منو تو کلاب با بطری های پر مواد پیدا کنی

Mama, I got that X, if you into takin' drugs
مامان من اکس زدم البته اگه اهل مواد زدن هستی

I'm into having sex, I ain't into making love
من اهل *** هستم تو مود عشق و عاشقی نیستم

So come give me a hug if you into getting rubbed
پس بیا یه بغل حرومم کن اگه هوس ****** کردی

[Laughing] Don't try to act like you ain't know where we been either nigga
  سعی نکن وانمود کنی نمی دونم جفتمون از کجا اومدیم[می خنده ]

In the club all the time nigga, its about to pop off nigga
برای همیشه تو کلاب٬ برای سر کیف اومدن

G-Unit

"جی یونیت"

 

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان