loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1759 نظرات (0)

بلانت هنگامی که در کوزوو( Kosovo ) مشغول خدمت در ارتش برای برقراری صلح در پیریشتینا (Pristina در پی یکی از خونین ترین جنگ های داخلی آن دهه) بوده آن را نوشته است. او گیتارش را محکم به کنار تانکش بسته بود و در لحظه های آرام تر شب به آهنگسازی و ترانه سرایی مشغول می شد.

 

There are children standing here
بچه ها اینجا ایستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهایشان را رو به آسمان باز کرده اند

Tears drying on their face
اشک بر روی صورتشان خشک شده است

He has been here
چرا که او اینجا بوده است

Brothers lie in shallow graves
برادرهایشان در قبرهای عمیق خوابیده اند

Fathers lost without a trace
پدر هایشان بدون وجود هیچ ردپایی گم شده اند

A nation blind to their disgrace
یک دنیا چشمهایش را بر فلاکتشان بسته است

Since he's been here
از وقتی که او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

Houses burnt beyond repair
خانه ها قبل از مرمت شدن در آتش می سوزند

The smell of death is in the air
بوی مرگ در هوا پیچیده است

A woman weeping in despair says
یک زن در حالی که اشک می ریزد می گوید

He has been here
که او اینجا بوده است

Tracer lighting up the sky
گلوله منور آسمان را روشن کرده است

It's another families' turn to die
نوبت مرگ یک خانواده دیگر رسیده است

A child afraid to even cry out says
یک کودک که حتی جرئت گریه کردن ندارد می گوید

He has been here
که او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

There are children standing here
بچه ها اینجا ایستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهایشان را رو به آسمان باز کرده اند

But no one asks the question why
اما هیچ کس نمی پرسد چرا

He has been here
او اینجا بوده است

Old men kneel to accept their fate
پیرمردها زانو زده اند و سرنوشتشان را پذیرفته اند

Wives and daughters cut and raped
زنان و دخترانشان زخم خورده اند و تجاوز شده اند

A generation drenched in hate
و نسلی از نفرت به وجود آمده است

Says, he has been here
که می گوید او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

FindLyrics.ir بازدید : 1275 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
 
 
5, 4, 3, 2, 1
She’s another victim of life, we’ve come to know,
اون دختر قربانی دیگه زندگیه، اومدیم که بدونیم
Technology, celebrity, all the things you cannot hold
تکنولوژی، مشهوریت، و تمام چیزهایی که نمیتونی داشته باشی چی هستن
She’s from a long lost tribe looking for the light
اون از قبیله دور افتاده ای هست که به دنبال روشنایی میگرده
Or a friend to hold her hand
یا دوستی ک هدستاشو بگیره
She’s doing the best she can
داره نهایت سعیشو میکنه
 
 
Seems that everyone we know is
Out there waiting by a phone
انگار هرکی منتظرشیم اون بیرون منتظر تلفنه
Wondering why they feel alone
In this life
و همشون در این عجبن که چرا تنهان
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 
 
All her memories have been
Experienced through
High speed on a video screen
That’s all she ever knew
در خازرش تنها چیزی که یادشه یه فیلم پر سرعت بوده
Did you know none of it’s real if you can’t feel
میدونی هیچ کدوم از اینها حقیقی نیست اگه نمتونی حیشون کنی
The beating of someone’s heart
تپش قلب یک شخص
Don’t leave yourself in the dark
خودت رو در تاریکی رها نکن
 
 
 
Seems that everyone we know is
Out there waiting by a phone
انگار هرکی منتظرشیم اون بیرون منتظر تلفنه
Wondering why they feel alone
In this life
و همشون در این عجبن که چرا تنهان
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 
 
Are we satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Are we satellites?
همه ما ماهواره شدیم
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 

FindLyrics.ir بازدید : 1842 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
 
 
 
A silent tear, an empty smile,
اشکی بی صدا، لبخندی پوچ
So insincerely, but so gently in denial.
از روی عدم خلوص، ولی در انکار بسیار ملایم
And me the thief, so selfishly,
و من دزد، بسیار از روی خودخواهی
All the moments meant for you, I made them mine.
تمام لحظه هایی که از آن تو بود رو مال خود کردم
 
 
How was I so blind to miss you crumbling inside?
چطور اونقدر کور بودم که نمیدیدم که از درون خورد میشی
Is it too late now to fix you? Let me make it right!
آیا الان دیگه برای درست کردنت دیره؟ بذار درستش کنم
‘Cause there’ll be no sun on Sunday,
چون یک شنبه خورشیدی در کار نیست
No reason for words to rhyme
دلیلی برای کلامات وجود نداره که ریتم به خودشون بگیرن
‘Cause if you’re bleeding, so am I.
چون اگه تو خون ریزی کنی، من هم میریزم
 
 
A wishful look, a hesitate,
نگاهی پر از خواهش، یک تردید
You’re hoping I will notice that you’re not OK.
امیدواری که بفهمم خوب نیستی
And me the fool; you turn away
و من احمق، از تو رو برگردوندم
It’s only then I feel the weight of my mistakes.
این زمانیه که سنگینی اشتباهاتم رو حس می کنم
 
 
How was I so blind to miss you crumbling inside?
چطور اونقدر کور بودم که نمیدیدم که از درون خورد میشی
Is it too late now to fix you? Let me make it right!
آیا الان دیگه برای درست کردنت دیره؟ بذار درستش کنم
‘Cause there’ll be no sun on Sunday,
چون یک شنبه خورشیدی در کار نیست
No reason for words to rhyme
دلیلی برای کلامات وجود نداره که ریتم به خودشون بگیرن
‘Cause if you’re bleeding, so am I.
چون اگه تو خون ریزی کنی، من هم میریزم
 
And if I cut you, if I bruise you, then the scars are always mine.
و اگه ببُرمت، اگه زیر مشت و مالم بگیرمت، برای همیشه زخمهات برای من خواهند بود
Cause I love you so to lose you would be worse than if I died.
چون عاشقتم پس از دست دادن تو، بدتر از مرگ خودمه
 
How was I so blind to miss you crumbling inside?
چطور اونقدر کور بودم که نمیدیدم که از درون خورد میشی
Is it too late now to fix you? Let me make it right!
آیا الان دیگه برای درست کردنت دیره؟ بذار درستش کنم
‘Cause there’ll be no sun on Sunday,
چون یک شنبه خورشیدی در کار نیست
No reason for words to rhyme
دلیلی برای کلامات وجود نداره که ریتم به خودشون بگیرن
‘Cause if you’re bleeding, so am I.
چون اگه تو خون ریزی کنی، من هم میریزم

FindLyrics.ir بازدید : 2354 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – دایدو – جیمز بلانت
 
 
There are times when I don’t know where I stand (oh, sometimes)
مانهایی هست که نمیدونم باید کجا باستم
You make me feel like I’m a boy and not a man (oh, sometimes)
به من حسی میدی که من انگار یه پسر بچه هستم و هنوز مرد نشدم
There are times when you don’t give me a smile (oh, sometimes)
زمانهایی هست که به من لبخندی نمیزنی
I lie awake at night and worry for a while (oh, oh)
و اینکهشب بیدار روی تحت دراز میکشم و کمی دل نگران میشم
 
It’s OK ’cause I know
مهم نیست چون میدونم که
You shine even on a rainy day and
که تو حتی در روزهای ابری و بارونی هم خواهی درخشید
I can find your halo
و میتونم حلقه نورانی تورو پیدا کنم
Guides me to wherever you fall
و اون منرو به جایی که تو به زمین خوردی نشون میده
If you need a hand to hold
و اگه به دستایی نیاز داری برای نگه داشتن
I’ll come running, because
من میدوم (به سراغت) چون
You and I won’t part till we die
تا زمان مرگ از هم جدا نمیشیم
You should know
باید بدونی که
We see eye to eye, heart to heart.
ما چشم در چشم میشیم و قلبامون به هم راه داره
 
 
There are times when I cry ’cause you shed no tears (oh, sometimes)
زمانهایی هست که من گریه میکنم چون تو حتی یه قطره اشک هم نمیریزی
Your mind’s so far away but your body’s right here (oh, sometimes)
گرچه تنت کنارمه ولی ذهنت اون دور دوراست
There are times when I just walked out your door (oh, sometimes)
زمانهایی هست که از در خونت پامو بیرون میزارم
And thought I’d never get to see you anymore (oh, oh)
و فکر میکنم که دیگه هرگز تورو نمیبینم
 
 
It’s OK ’cause I know
مهم نیست چون میدونم که
You shine even on a rainy day and
که تو حتی در روزهای ابری و بارونی هم خواهی درخشید
I can find your halo
و میتونم حلقه نورانی تورو پیدا کنم
Guides me to wherever you fall
و اون منرو به جایی که تو به زمین خوردی نشون میده
If you need a hand to hold
و اگه به دستایی نیاز داری برای نگه داشتن
I’ll come running, because
من میدوم (به سراغت) چون
You and I won’t part till we die
تا زمان مرگ از هم جدا نمیشیم
You should know
باید بدونی که
We see eye to eye, heart to heart.
ما چشم در چشم میشیم و قلبامون به هم راه داره
 
 
Woah… woah…
Oh sometimes
آه، گاهی
Woah… woah…
 
 
wherever you fall
هرجا که تو به زمین خوردی
If you need a hand to hold
و به دستایی نیاز داری برای نگه داشتن
I’ll come running, because
من میدوم (به سراغت) چون
You and I won’t part till we die
تا زمان مرگ از هم جدا نمیشیم
You should know
باید بدونی که
We see eye to eye, heart to heart.
ما چشم در چشم میشیم و قلبامون به هم راه داره
 
 
I can find your halo
و میتونم حلقه نورانی تورو پیدا کنم
Guides me to wherever you fall
و اون منرو به جایی که تو به زمین خوردی نشون میده

FindLyrics.ir بازدید : 1253 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
Tender was my lover from the suburbs of town
معشوقه من از حومه شهر بود و دختری مهربون
We were sweethearts from college she was always around
از وقتی به کالج رفتیم عاشق هم شدیم و همیشه دورو بر من بود
We were good for each other but some things they just don’t work out
برای همدیگه خوب بودیم تا اینکه همه چیز خوب پیش نرفت
There were tears in my eyes when she walked away
اشک تو چشمای من بود وقتی که اون رفت
We had plans to get married some day
نقشه هایی برای اینکه روزی ازدواج کنیم داشتیم
But the promises were broken before they were even made:
ولی حتی قبل از اینکه قولهایی به هم بدیم اون قولها شکسته شدن
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Because I’ve given till I’ve given up
چون گفتمشون و منصرف شدم
One more casualty of easy love
باز از یک عشق آسون صدمه دیدم
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Tender was my lover, god I miss her embrace
معشوقه من چه مهربون بود، خدایا دلم برای آغوشش تنگ شده
And I wonder who it is that puts a smile on her face
و در این عجب هستم که اون کیه که الان خند هرو لبهاش میاره
I recall the way she feels and oh I recall the way she tastes
یادم میاد چه حسی داشت و آه، یادم میاد چه مزه ای داشت
If I could hold her now then all that I’d see’d
remind me of childhood memories
اگه میتونستم الان در آغوشش بگیرم، به یاد دوران کودکیم می افتادم
She was the first day of summer, yeah that girl, that girl’s for me
اون اولین روز تابستان بود، آره او دختر، اون دختر مال من بود
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Because I’ve given till I’ve given up
چون گفتمشون و منصرف شدم
One more casualty of easy love
باز از یک عشق آسون صدمه دیدم
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
And these are the words that I say to your picture
این جمله هایی هست که با دیدن عکست تکرار می کنم
These are the words that I say in a dream
این جملاتی هست که در رویاهام تکرار می کن
These are the words that I wish I’d said to you
این جملات، جملاتی هستن که ای کاش به خودت میگفتم
when you were standing here next to me
وقتی که اینجا کنار من ایستاده بودی
Because I’ve given till I’ve given up
چون گفتمشون و منصرف شدم
One more casualty of easy love
باز از یک عشق آسون صدمه دیدم
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم
Now I’m dancing with a broken heart
و حالا با قلبی شکسته میرقصم
Ain’t no doctor who can make it start
دکتری هم نیست که بتونه خوبش کنه
These are the words that I’ll never gonna say again
این جمله ها جمله هایی هستن که دیگه هرگز به زبون نمیارم

FindLyrics.ir بازدید : 1478 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
My one, true love,
ای تک عشق واقعی من
You can guess what I’ve been thinking of?
میتونی حدس بزنی به چی داشتم فکر می کردم؟
God knows, we’ve tried
To stay together while our hearts divided
فقط خدا میدونه که سعی کردیم که با هم بمونیم وقتی قلبهامون از هم جدا بود
Put my boxes in the post
جعبه هام رو تو پست بذار
I leave my keys behind
کلیدمو جا گزاشتم
It might not be the end of now
ممکنه هنوز (بدبختیام) تموم نشده باشه
Oh it’s time, to kiss this love goodbye
آه، وقتشه، که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
You get, our friends
تو دوستامون رو پیدا کن و
I will find a little place to rent
من یه جای کوچیکی رو اجاره می کنم
Out here now, doing fine
اون بیرون، خوش میگذرونیم
And I’ll pretend you never crossed my mind
و من وانمود می کنم که هرگز از ذهنمم هم عبور نکردی
So take my photo off the wall
پس عکسم رو از رو دیوارت بردار
And renovate your life
و زندگیت رو از نو بساز
One day we might meet but now
شاید یک روزی همدیگرو ملاقات کردیم ولی الان
Oh it’s time
وقتشه
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
I give you back your life
من زندگیت رو به تو پس میدم
Darling please don’t cry
عزیزم خواهش می کنم گریه نکن
Put my boxes in the post
جعبه هام رو تو پست بذار
I leave my keys behind
کلیدمو جا گزاشتم
It might not be the end
ممکنه هنوز (بدبختیام) تموم نشده باشه
But now its time
ولی وقتشه
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
To kiss this love goodbye
که این عشق رو ببوسم و ازش خداحافظی کنم
My one, true love,
ای تک عشق واقعی من
You can guess what I’ve been thinking of?
میتونی حدس بزنی به چی داشتم فکر می کردم؟

FindLyrics.ir بازدید : 2155 نظرات (0)

I’ll be standing in the corner

من اون گوشه می ایستم
Just watching her slaughter them

و نگاهش میکنم و اون اونارو میکشه
See you all go wild

تورو میبینم همه وحشی ان
I’ve been dipping in my finger

من در حال موثر سازی انگشتم هستم
Testing out the water

دارم بیرون اب تست میکتم
See you on the other side
و تورو اون ور میبینم
[Chorus]
She is dangerous, she is dangerous, I’m sure

اون خطر ناکه او خطرناکه من مطمئنم
And she’s all dressed up and knocking at my door

اون تمام لباساشو کنده و انداخته روی در من

She is dangerous, she is dangerous, I know (woah)

اون خطر ناکه او خطرناکه من مطمئنم
But she’s got my heart and she’s never letting go

ولی اون قلبه من رو گرفته و هیچ وقت نمیزاره بره

I’ll be hanging on your heartache

من از غم تو دارم خودم رو اعدام میکنم
Enough rope for my sake and losing everytime

به اندازه کافی طناب برای از دست دادن بخاطر تو هست
I’ll be wrapped around your finger, let the moment linger

من پیچیده شدم دور انگشتت و تو میزاری بازم معطل شم
See you on the other side
و من تورو او ور میبینم
She is dangerous, she is dangerous, I’m sure

اون خطر ناکه او خطرناکه من مطمئنم
And she’s all dressed up and knocking at my door

اون تمام لباساشو کنده و انداخته روی در من

She is dangerous, she is dangerous, I know (woah)

اون خطر ناکه او خطرناکه من مطمئنم
But she’s got my heart and she’s never letting go

ولی اون قلبه من رو گرفته و هیچ وقت نمیزاره بره

And we all get a taste for blood tonight

و تمام ما امشب کمی خون میچشه
Coz we’ve all had a taste of love

چون همه ی ما کمی از عضق داریم
And we all get a taste for blood tonight

و تمام ما امشب کمی خون میچشه
For love

برای عشق

She is dangerous, she is dangerous, I’m sure

اون خطر ناکه او خطرناکه من مطمئنم
And she’s all dressed up and knocking at my door

اون تمام لباساشو کنده و انداخته روی در من

She is dangerous, she is dangerous, I know (woah)

اون خطر ناکه او خطرناکه من مطمئنم
But she’s got my heart and she’s never letting go

ولی اون قلبه من رو گرفته و هیچ وقت نمیزاره بره

FindLyrics.ir بازدید : 5735 نظرات (0)

ترجمه توسط کیان

Trouble is her only friend and he’s back again.

مشکل تنها دوست اونه و اون دوباره بر میگرده

Makes her body older than it really is.

از اون چیزی ساخته که پیرتر از اونیه که نشون میده
She says it’s high time he went away,

اون میگه خیلی وقته که که شوهرش رفته
No one’s got much to say in this town.

و کسی در این شهر درباره اش زیاد حرف نمیزنه
Trouble is the only way is down.

مشکل تنها مسیرشه که اونو پایین میکشه
Down, down.

پایین پایین
As strong as you were, tender you go.

هر چقدر قوی بودی . حساس تر میری
I’m watching you breathing for the last time.

من گریه کردن تورو نگاه میکنم برای لحظه ی اخر
A song for your heart, but when it is quiet,

یک اهنگ برای قلب تو اما زمانی که ساکته
I know what it means and I’ll carry you home.

و من میدونم معنیش چیه و من تورو تا خونه همراهی میکنم
I’ll carry you home.

من ورو تا خونه همراهی میکنم
If she had wings she would fly away,

اگر اون زن بال داشت به دوردست ها پرواز میکرد
And another day God will give her some.

و روزی دیگه خدابه اون یشتر میده
Trouble is the only way is down.

مشکل تنها مسیرشه که اونو پایین میکشه
Down, down.

پایین پایین

As strong as you were, tender you go.

هر چقدر قوی بودی . حساس تر میری
I’m watching you breathing for the last time.

من دارم گریه کردن تتورو نگاه میکنم برای لحظه ی اخر
A song for your heart, but when it is quiet,

یک اهنگ برای قلب تو اما زمانی که ساکته
I know what it means and I’ll carry you home.

من میدونم معنیش چیه و من تورو تا خونه همراهی میکنم
I’ll carry you home.

من تا خونه همراهیت میکنم
And they were all born pretty in New York City tonight,

و همه ی اونا بسیار زیبا در نیویورک سیتی امشب متولد میشوند
And someone’s little girl was taken from the world tonight,

و دختر کوچکی کسی که توسط این دنیا برده شد
Under the Stars and Stripes.

در زیر ستاره ها و محرومیت ها
As strong as you were, tender you go.

هر چقدر قوی باشی تو حساس تر میری
I’m watching you breathing for the last time.

من گریه کردنتو برای لحظه ی اخر نگاه میکنم
A song for your heart, but when it is quiet,

یک اهنگ برای قلبت زمانی که ساکته
I know what it means and I’ll carry you home.

من میدونم معنیش چیه و من تورو تا خونه میبرم
I’ll carry you home.

من تورو تا خونه میبرم

FindLyrics.ir بازدید : 2964 نظرات (0)

Simona You’re getting older

 

سیمونا ، داری کم کم پیر میشی

 

Your journey’s been etched On your skin

 

جوونیت رفته و پوستات چروک شده

 

Simona ، Wish I had known that

 

سیمونا ، کاش من میدونستم اینو …

 

What seemed so strong

 

که خیلی قدرتمند به نظر میام

 

Has been and gone

 

اما حالا از بین رففته

 

I would call you up everyday Saturday night

 

من هر شب شنبه (روز تعطیل) به همه زنگ میزنم

 

And we’d both stay out ’til the morning light

 

و هر دومون بیرون تا صبح میمونیم

 

And we sang, “Here we go again”

 

و میخونیدم ، دوباره پیش رو بگیر

 

And though time goes by

 

و فک میکردم زمان با این میگذره

 

I will always be

 

من همیشه توی

 

In a club with you

 

این کلوپ بودم با تو

 

In 1973

 

 تو سال 1973

 

Singing, “Here we go again”

 

میخونیم دوباره

 

Simona Wish I was sober

 

سیمونا کاش منم باهوش بودم

 

So I could see clearly now

 

تا میتونستم الان همه چیز رو خوب ببینم

 

The rain has gone

 

بارون دیگه قطع شده

 

Simona I guess it’s over

 

سیمونا فک کنم دیگه این اخرشه

 

My memory plays our tune

 

خاطرات من ریتم منو میزنن

 

The same old song

 

اون اهنگ قدیمی رو میزنه

 

I would call you up everyday Saturday night

 

من بهت زنگ میزنم هر روز و هز شب جمعه (یکشنبه روز تعطیل )

 

And we’d both stay out ’til the morning light

 

و هر دومون بیرون میمونیم تا هوا روشن شه

 

And we sang, “Here we go again”

 

و دوتایی میخونیم … حالا و دوباره

 

And though time goes by

 

و فکر میکنیم که زمان داره میگذره

 

I will always be In a club with you In 1973

 

من همش با توی توی کلوپ میمنونم توی سال 1973

 

Singing, “Here we go again”

 

میخونیم ، دوباره از اینجا میریم

 

I would call you up everyday Saturday night

 

من بهت زنگ میزنم هر روز و هز شب جمعه (یکشنبه روز تعطیل )

 

And we’d both stay out ’til the morning light

 

و هر دومون بیرون میمونیم تا هوا روشن شه

 

And we sang, “Here we go again”

 

و دوتایی میخونیم … حالا و دوباره

 

And though time goes by

 

و فکر میکنیم که زمان داره میگذره

 

I will always be In a club with you In 1973

 

من همش با توی توی کلوپ میمنونم توی سال 1973

 

Singing, “Here we go again”

 

میخونیم ، دوباره از اینجا میریم

 

I would call you up everyday Saturday night

 

من بهت زنگ میزنم هر روز و هز شب جمعه (یکشنبه روز تعطیل )

 

And we’d both stay out ’til the morning light

 

و هر دومون بیرون میمونیم تا هوا روشن شه

 

And we sang, “Here we go again”

 

و دوتایی میخونیم … حالا و دوباره

 

And though time goes by

 

و فکر میکنیم که زمان داره میگذره

 

I will always be In a club with you In 1973

 

من همش با توی توی کلوپ میمنونم توی سال 1973

 

Singing, “Here we go again”

 

میخونیم ، دوباره از اینجا میریم

 

And though time goes by

 

و فکر میکنیم که زمان داره میگذره

 

I will always be In a club with you In 1973

 

من همش با توی توی کلوپ میمنونم توی سال 1973

FindLyrics.ir بازدید : 2584 نظرات (0)

ترجمه از آرمــــــــــــیا

armia.ghaderi@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I just can’t believe that it’s over.

فقط باورم نمی شه که تمام شد

We were chilling out on the sofa,

داشتیم روی مبل اصطراحت می کردیم

Digging how the guitar goes,

In a song that no one knows

همچون گیتار درون آهنگی می شدیم که هیچکس نمی شناخت

Did you lick that line yourself,

آیا تو خودت آن شعر را به زبان آوردی

Or did the voodoo magic help?

یا اینکه جادویی کمکت کرد؟

Does everyone have a different take?

آیا هر کس برداشت خودش را دارد

Do you seem real but I seem fake?

آیا تو واقعی به نظر می رسی و من خیالی؟

Does everyone get hypnotized by your fire?

آیا همه مسحور آتش تو شده اند؟

So long, Jimmy, so long.

خیلی مدتِ “جیمی” خیلی مدتِ

Though you only stayed a moment,

با اینکه تنها لحظه ای ماندی

We all know that you’re the one. Singing,

ما همه میدانیم که تو تنها کسی بودی که می خواندی

So long, Jimmy, so long.

خیلی مدتِ “جیمی” خیلی مدتِ

Sure we’re glad for the experience,

مطمئناً از تجربه مان راضی هستیم

We miss you now you’ve gone.

حالا که رفتی دلتنگت شده ایم

We’re just swimming in your soul ’cause,

ما در روح تو شنا می کنیم چرا که

We all wish we wrote this song.

همه آرزو داشتیم که این شعر را خودمان می نوشتیم

Life goes on.

که زندگی می گذرد

I’m just so relieved that it’s over.

من فقط راحت شدم که تمام شده است

We were hanging out going nowhere,

بیرون می چرخیدیم و به ناکجا می رفتیم

Digging how the guitar goes,

In a song that no one knows

همچون گیتار درون آهنگی می شدیم که هیچکس نمی شناخت

Did you burn that bridge yourself,

آیا آن پل را خودت به آتش کشیدی

Or did the voodoo magic help?

یا اینکه جادویی کمکت کرد؟

Does everyone have a different take?

آیا هر کس برداشت خودش را دارد

Are you just cool and I’m just baked?

آیا تو خونسردی و من افروخته ام؟

Does everyone get mesmerized by your fire?

آیا همه محسور آهنگ تو می شوند؟

So long, Jimmy, so long.

خیلی مدتِ “جیمی” خیلی مدتِ

Though you only stayed a moment,

با اینکه تنها لحظه ای ماندی

We all know that you’re the one. Singing,

ما همه میدانیم که تو تنها کسی بودی که می خواندی

So long, Jimmy, so long.

خیلی مدتِ “جیمی” خیلی مدتِ

Sure we’re glad for the experience,

مطمئناً از تجربه مان راضی هستیم

We miss you now you’ve gone.

حالا که رفتی دلتنگت شده ایم

We’re just swimming in your soul ’cause,

ما در روح تو شنا می کنیم چرا که

We all wish we wrote this song.

همه آرزو داشتیم که این شعر را خودمان می نوشتیم

Life goes on.

که زندگی می گذرد.

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان