loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1156 نظرات (0)

 

I have poured out my heart,

قلبم رو ریختم بیرون

And laid it right here for you,

و همینجا پیش روت گذاشتمش

And I’ve tried so hard,

و خیلی سعی کردم

That’s the best that I can do,

و این آخرین زور من بود

Please understand I am not who I was,

خواهش می کنم بفهم که من اونی نیستم که بودم

You used to be all that I had,

تو تمام چیزی بودی که من داشتم

Now you’re just not what I need,

و الان چیزی هستی که بهش نیازی ندارم

I’ve got to get over you and I know,

باید ازت بگذرم و میدونم

Then I can get back to me.

میتونم دوباره به خودم برگردم

Tears forget, that’s more than I can do,

اشکهام فراموشکردن که من بیشتر از اونا کاری از دستم بر نمیاد

‘Cause they don’t wash away,

چون دیگه پاک نمیشن

All the things that we’ve been through,

تمام (مشکلاتی) که ازشون رد شدم

I’ve put behind me my share of the shame,

من سهمِ شَرمم رو کنار گذاشتم

We could call villains but it’s all in vain.

میتونستیم آدمهای نامرد رو صدا کنیم ولی فایده ای نداره

You used to be all that I had,

تو تمام چیزی بودی که من داشتم

Now you’re just not what I need,

و الان چیزی هستی که بهش نیازی ندارم

I’ve got to get over you and I know,

باید ازت بگذرم و میدونم

Then I can get back to me.

میتونم دوباره به خودم برگردم

All of my life I’ve waited hoping,

تمام زندگیم رو با امید منتظر بودم

Wanting you to see me the way that I am,

منتظر تو که منو اونجور که هستم ببینی

But now I know, that I’m not alone

ولی الان میدونم که، دیگه تنها نیستم

Someone understands

فردی هست که بفهمه

You used to be all that I had,

تو تمام چیزی بودی که من داشتم

Now you’re just not what I need,

و الان چیزی هستی که بهش نیازی ندارم

I’ve got to get over you and I know,

باید ازت بگذرم و میدونم

Then I can get back to me.

میتونم دوباره به خودم برگردم

You’ve got to know that

باید اینو بدونی

You used to be all that I had,

تو تمام چیزی بودی که من داشتم

Now you’re just not what I need,

و الان چیزی هستی که بهش نیازی ندارم

I’ve got to get over you and I know,

باید ازت بگذرم و میدونم

Then I can get back to me.

میتونم دوباره به خودم برگردم

Then I can get back to me,

که میتونم باز به خودم برگردم

(Then I can get back to me)

بعد میتونم به خودم برگردم

Then I can get back to me,

که میتونم باز به خودم برگردم

FindLyrics.ir بازدید : 1139 نظرات (1)

 

So far away from knowin’ where I’m goin’

خیلی دور تر از اونجایی که بدونم کجا دارم میرم

I’m tryin’ hard to find out who I am

دارم به سختی سعی می کنم که بفهمم کی هستم

They all say that I don’t know what I’m doin’

همشون میگن که نمیدونم دارم چیکار می کنم

I say they don’t hardly understand

من بهشون میگم که اونها درکش براشون سخته

Why can’t they remember?

چرا یادشون نمیاد

I’ll never forget

هرگز فراموش نمی کنم

How these dreams can come undone

که چطور این رویا ها نا تمام میمونن

When you’re young

وقتی که تو جوونی

You give what you give ’cause they make you

هرچی در توان داری میدی چون اونها مجبورت می کنن

Trapped inside a place that won’t take you

در جایی گرفتار میشی که زیاد نگهت نمیداره

They want you to be what they make you

اونها میخوان که فردی بشی که خودشون مجبورت می کنن

It’s already over and done

که قبلا تموم شده

When you’re young

وقتی جوونی

Everything seems perfect

همه چیز عالی به نظر میرسه

Everything’s okay (Everything’s okay)

همه چیز او کی هست

It will all get better now

و همه چیز بهتر هم میشه

At least that’s what they say

حد اقل این چیزی هست که اونها میگن

But I don’t see it coming

ولی فکر نکنم به حقیقت بپیونده همچین چیزی

You give what you give ’cause they make you

هرچی در توان داری میدی چون اونها مجبورت می کنن

Trapped inside a place that won’t take you

در جایی گرفتار میشی که زیاد نگهت نمیداره

They want you to be what they make you

اونها میخوان که فردی بشی که خودشون مجبورت می کنن

It’s already over and done

که قبلا تموم شده

When you’re young

وقتی جوونی

Days really just seem longer

رئزها انگار بلند تر شدن

They say it’s better this way

اونهامیگن اینجوری بهتره

I hope one day I’m stronger than I feel

خداکنه روزی از اینی که هستم قویتر بشم

And I hope that it feels different than today

و خداکنه متفاوت تر از امروز باشه

You give what you give ’cause they make you

هرچی در توان داری میدی چون اونها مجبورت می کنن

Trapped inside a place that won’t take you

در جایی گرفتار میشی که زیاد نگهت نمیداره

They want you to be what they make you

اونها میخوان که فردی بشی که خودشون مجبورت می کنن

It’s already over and done

که قبلا تموم شده

It’s already over and done

که قبلا تموم شده

It’s already over and done

که قبلا تموم شده

When you’re young

وقتی جوونی

Why can’t they remember?

چرا یادشون نمیاد

I’ll never forget

هرگز فراموش نمی کنم

How these dreams can come undone

که چطور این رویا ها نا تمام میمونن

When you’re young

وقتی که تو جوونی

FindLyrics.ir بازدید : 1761 نظرات (1)

 

What happens to a man when

چی بر سر یک مرد میاد وقتی

He spills his heart on a page and

وقتی که (حرفای) دلش رو رو کاغذ میریزه

He watches words flow away then

میبینه که دنیا پرواز می کنه و میره

His feelings lie on the page alone

و دروغ رو تنها روی کاغذ میبینه

There waiting

اونجا منتظره

For someone who cares to read them

منتظر فردی که اهمیت بده و اون رو بخونه

To open their eyes to see them

تا چشماشو باز کنه و ببینتش

To see if they can make his thoughts their own

تا ببینه که میتونه افکارش رو مال خودش کنه

To find out that maybe your life’s not perfect

تا بفهمه که زندگیت اونقدر ها هم بی عیب و تقص نبوده

Maybe it’s not worth what he gives away

شاید پس زدنش ارزشی نداشته

You can see that this broken soul is bleeding

میتوونی ببینی که روح شکستش خونریزی می کنه

So you concede your feelings inside yourself

پس احساساتت رو درونت میریزی

And wander through my heart

و در قلب من گم میشی

Letting you see through me

این که به تو اجازه دادم درونم رو ببینی

Now only consumes me

حالا منو تحلیل میده

Forget your pain, watch me fall apart

دردت رو فراموش کن، و تیکه تیکه شدنم رو ببین

What happens to a soul when

چه اتفاقی برای روح می افته وقتی که

It’s trapped inside his emotions

در درون احساسات خودش محصور میشه

And all of these words he’s spoken

و تمام این چیزهایی که به زبون آورده

They bind him to the life he’s left behind

اون رو گرفتار زندگی می کنه که براش باقی مونده

And every new step he takes

و هر قدمی که بر میداره

He knows that he might not make it

میدونه که ممکنه نتونه از پسش بر بیاد

To all of these dreams that he has yet to find

از پس تمام اون رویاهایی که هنوز بهشون دست پیدا نکرده

To find out that maybe your life’s not perfect

تا بفهمه که زندگیت اونقدر ها هم بی عیب و تقص نبوده

Maybe it’s not worth what he gives away

شاید پس زدنش ارزشی نداشته

You can see that this broken soul is bleeding

میتوونی ببینی که روح شکستش خونریزی می کنه

So you concede your feelings inside yourself

پس احساساتت رو درونت میریزی

And wander through my heart

و در قلب من گم میشی

Letting you see through me

این که به تو اجازه دادم درونم رو ببینی

Now only consumes me

حالا منو تحلیل میده

Forget your pain, watch me fall apart

دردت رو فراموش کن، و تیکه تیکه شدنم رو ببین

You can see that this broken soul is bleeding

میتوونی ببینی که روح شکستش خونریزی می کنه

So you concede your feelings inside yourself

پس احساساتت رو درونت میریزی

And wander through my heart

و در قلب من گم میشی

Letting you see through me

این که به تو اجازه دادم درونم رو ببینی

Now only consumes me

حالا منو تحلیل میده

Forget your pain, watch me fall apart

دردت رو فراموش کن، و تیکه تیکه شدنم رو ببین

As i fall apart

در حالی که من از هم میشکنم

FindLyrics.ir بازدید : 6430 نظرات (0)

 

 

A hundred days have made me older, since the last time that I saw your pretty face

صدها روز من رو پیر تر از آخرین روزی کرده که صورت زیبات رو دیدم
A thousand lies have made me colder and I dont think I can look at this the same

هزاران دروغ من رو نسبت به تو سرد کرده و فکر نکنم که بتونم مثل قدیم به عشقمون نگاه کنم
But all the miles that separate

ولی این راه های طولانی که ما رو از هم جدا کرده
They disappear now when Im dreaming of your face
مهو میشن، وقتی که صورت زیبات رو تو ذهنم تجسم می کنم

Im here without you baby, but youre still on my lonely mind

(حالا )من اینجا بدون تو هستم عزیزم،

اما تو هنوز تو ذهن تنهای منی
I think about you baby, and I dream about you all the time

عزیزم به تو فکر می کنم، و هر لحظه تورو تو ذهنم تجسم می کنم
Im here without you baby, but youre still with me in my dreams

(حالا) من اینجا بدون تو هستم عزیزم،

اما تو با منی ولی تو تخیلاتم
And tonight, theres only you and me (yeah)

(و در تخیلاتم) امشب، فقط من هستم و تو، آره …

The miles just keep rolling, as the people leave their way to say hello

(بی هدف ) راه میرم، در حالا که مردم راهشون رو کج می کنن تا بهم سلام کنن
Ive heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go (ooh yeah yeah)

میشنوم که میگن این دنیا (ارزش غصه خوردن رو نداره) و دارم زیاد بهش توجه می کنم، اما دعا می کنم با سپری شدنش بهتر بشه

I’m here without you baby, but you’re still on my lonely mind

(حالا )من اینجا بدون تو هستم عزیزم،

اما تو هنوز تو ذهن تنهای منی
I think about you baby, and I dream about you all the time

عزیزم به تو فکر می کنم، و هر لحظه تورو تو ذهنم تجسم می کنم
Im here without you baby, but youre still with me in my dreams

(حالا) من اینجا بدون تو هستم عزیزم،

اما تو با منی ولی تو تخیلاتم
And tonight, theres only you and me

(و در تخیلاتم) امشب، فقط من هستم و تو

Everything I know and anywhere I go (yeah)

هر چیز که می دونم و هرجا که میرم
It gets hard but it wont take away my love

برام طاقت فرسا تر میشه و چیزی از عشقم کم نمیشه
And when the last one falls, when its all said and done

و اواخر پاییز، وقتی همه چیز بین ما تموم شد
It gets hard but it wont take away my love

برام طاقت فرسا تر میشه و چیزی از عشقم کم نمیشه

I’m here without you baby, but you’re still on my lonely mind

(حالا )من اینجا بدون تو هستم عزیزم،

اما تو هنوز تو ذهن تنهای منی
I think about you baby, and I dream about you all the time

عزیزم به تو فکر می کنم، و هر لحظه تورو تو ذهنم تجسم می کنم
Im here without you baby, but youre still with me in my dreams

(حالا) من اینجا بدون تو هستم عزیزم،

اما تو با منی ولی تو تخیلاتم
And tonight, theres only you and me (yeah)

(و در تخیلاتم) امشب، فقط من هستم و تو آره …
(
oh yeah, ooooh, oooooooh)
(
Im all alone)

(من تنهای تنهام)

FindLyrics.ir بازدید : 1045 نظرات (0)

 

 

I savor every minute that you’re here

وقتی اینجایی لحظه لحظه رو مزمزه می کنم

That you’re here with me

که اینجا با منی

Close my eyes and remember every breath

چشمام رو می بندم و هر نفس رو بخاطر میارم

Every memory

هر خاطره رو

Through all these sleepless nights alone

تمام این شبهای تنهایی که خواب به چشمام نیومد

I still feel you

هنوز احساست می کنم

Across these miles away from home

اینجایی که مایلهای با خونه فاصله دارم

That I’ll never get used to

جاییه که هرگز بهش عادت نمی کنم

[Chorus:]

Every time you go, you take a part of me

هر بار که میری، تیکه ای از وجودم رو با خودت می بری

A part of me with you

تکه ای از وجودم رو با خودت می بری

Every time you go

هر بار که میری

I feel it in my soul

رفتنت رو با روحم حس می کنم

Every, every

هر هر

Every time you go, I’m half what I used to be,

هر بار که میری، نصف اون چیزی میشم که بودم

When you were in my arms

وقتی در آغوش من بودی

Every time you go

هر بار که میری

You take a part of me, a part of me with you

تکه ای از من رو با خودت می بری

Every time you go

هر بار که میری

I count the days until you’re back again

روزها رو میشمارم تا برگردی

Back here by my side

بیای اینجا پیش خودم

When we’re apart it feels like, something in me

وقتی از هم جداییم یه حسی دارم

Something in me dies

احساس می کنم چیزی در من مُرده

I hear your voice over the phone

صدات رو از پشت تلفن میشنوم

And God I miss you

و خدایا، دلم برات تنگ شده

Across these miles away from home

اینجایی که مایلهای با خونه فاصله دارم

That I’ll never get used to

جاییه که هرگز بهش عادت نمی کنم

Every time you go, you take a part of me

هر بار که میری، تیکه ای از وجودم رو با خودت می بری

A part of me with you

تکه ای از وجودم رو با خودت می بری

Every time you go

هر بار که میری

I feel it in my soul

رفتنت رو با روحم حس می کنم

Every, every

هر هر

Every time you go, I’m half what I used to be,

هر بار که میری، نصف اون چیزی میشم که بودم

When you were in my arms

وقتی در آغوش من بودی

Every time you go

هر بار که میری

You take a part of me, a part of me with you

تکه ای از من رو با خودت می بری

[Bridge:]

Oh I’m there with you in your heart

آه من اونجا در قلب تو هستم

No matter how far apart we are,

مهم نیست که چقدر از هم دور باشیم

Go with me, everywhere you go

با من برو؛ هر جا که میری

Every time you go, you take a part of me

هر بار که میری، تیکه ای از وجودم رو با خودت می بری

A part of me with you

تکه ای از وجودم رو با خودت می بری

Every time you go

هر بار که میری

I feel it in my soul

رفتنت رو با روحم حس می کنم

Every time you go, you take a part of me

هر بار که میری، تیکه ای از وجودم رو با خودت می بری

A part of me with you

تکه ای از وجودم رو با خودت می بری

Every time you go

هر بار که میری

I feel it in my soul

رفتنت رو با روحم حس می کنم

Every, every

هر هر

Every time you go, I’m half what I used to be,

هر بار که میری، نصف اون چیزی میشم که بودم

When you were in my arms

وقتی در آغوش من بودی

Every time you go

هر بار که میری

You take a part of me, a part of me with you

تکه ای از من رو با خودت می بری

Every time you go

هر بار که میری

Every, every

هر هر

Every time you go, I’m half what I used to be,

هر بار که میری، نصف اون چیزی میشم که بودم

When you were in my arms

وقتی در آغوش من بودی

Every time you go

هر بار که میری

You take a part of me, a part of me with you

تکه ای از من رو با خودت می بری

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان