loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1814 نظرات (0)

Taylor swift - Treacherous

 

Put your lips close to mine
لب هاتو به لبام نزدیک کن

As long as they don't touch
تا موقعی که اونا همدیگرو لمس نکردن

Out of focus out of eye
دور از دسترس دور از دید

Till the gravity is too much
از اونجایی که دشواری خیلی زیاده

And ill do anything you say
و من هر کاری تو بگی انجام میدم

If you say it with your hands
اگه تو اون رو با دستهات بگیری

And i'd be smart to walk away but you're quick sand
و من برای فرار کردن هوشیارم ولی تو مثل ماسه سریع هستی

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

This path is reckless
این راه بی پروایی هست

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

And I I I like it
و من من من اینو دوست دارم

I can't decide if it's a choice
من نمی تونم تصمیم بگیرم این یک انتخابه

Getting swept away
به بیراه افتادن

I hear the sound of my own voice
من صدای خودمو میشنوم

Asking you to stay
که داره از تو می خواد که بمونی

And all we are is skin and bone trained to get along
و همه چیزی که ما هستیم پوست و استخوانیم که یه ما یاد دادن با همه چی کنار بیایم

Forever going with the flow but you're friction
برای همیشه با یک موج (جریان) میرم ولی تو مانعم هستی

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

This path is reckless
این راه بی پروایی هست

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

I I I like it
من من من دوسش دارم

Somewhere like sharp to the sleepless night
جایی مثل روشنایی در شبی که خوابم نمیبره

And I will get will get you alone
و من تورو تنهات میذارم

Your name has echoed through my mind
اسم تو در ذهنم تکرار میشه

And I just think you should think you should know
و من فقط فکر می کنم تو باید فکر کنی و بدونی اونارو

Them not being safe is worth the driving I will follow you follow you home
در امان نبودن به اومدن می ارزه من تو رو تا خونه دنبال میکنم

I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم

This hope is Treacherous
این امید بی فایده (بی وفا) هست

This day dream is dangerous
این رویای روزانه خطرناکه

This hope is Treacherous

این امید بی فایده (بی وفا) هست


I I I , I I i, I I i
من من من

Somewhere like sharp to the sleepless night
جایی مثل روشنایی در شبی که خوابم نمیبره

And I will get will get you alone
و من تورو تنهات میذارم

Your name has echoed through my mind78
اسم تو در ذهنم تکرار میشه


And I just think you should think you should know
و من فقط فکر می کنم تو باید فکر کنی و بدونی اونارو

Them not being safe is worth the driving I will follow you follow you home
در امان نبودن به اومدن می ارزه من تو رو تا خونه دنبال میکنم

I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم

I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم


I follow you follow you home
من تو رو تا خونه دنبال میکنم

This love is Treacherous
این عشق خیانت آمیز (بی وفایی) هست

I I I like it
من اینو دوست دارم

 


FindLyrics.ir بازدید : 4686 نظرات (0)

 

I like the way you sound in the morning

من اونشکلی که صبح ها اواز میخونی دوست دارم

We’re on the phone and without a warning

ما پشت خط با هم حرف میزنیم و بدون اینکه به هم اخطاری بدیم

I realize your laugh is the best sound I have ever heard

برای مت صدای خنده هات بهترین صدا هست و صداییه که همیشه میشنوم

I like the way I can’t keep my focus

من  خوشم میاد که میتونم روی حرف هات تمرکز کنم

I watch you talk you didn’t notice

من محو حرف هات میشم و تو حواسمو سر جاش نمیاری

I hear the words but all I can think is we should be together

من کلماتو میشنوم اما تمام فکری که میتونم بکنم اینه که با هم باید باشیم

(chorus)

Every time you smile, I smile

هر وقتی که تو  میخندی ، منم خندم میگیره

and every time you shine, I’ll shine for you

و هر زمانی که تو میدرخشی  ، منم برای تو میدرخشم

Whoa oh I’m feeling you baby

وایسا ، من دارم احساست میکنم

Don’t be afraid to jump then fall, jump then fall into me

از سقوط بعد پرش نترس ، بپر و بعدش تو اغوش من سقوط کن

Baby, I’m never gonna leave you,

عزیزم من هیچوقت قصد ترک کردنتو ندارم

Say that you wanna be with me too

بگو که تو هم میخوای باهام بمونی

Cause I’m gonna stay through it all so jump then fall

چون من تا تهش میمونم و بعدش م میپرم و سقوط میکنم

Well, I like the way your hair falls in your face

خب ، من موهات رو که روی صورتت میافته دوست دارم

You got the keys to me I love each freckle on your face, oh,

تو کلید قلبمو به دست اوردی ! من عاشق همه خال های روی صورتتم، اوه

I’ve never been so wrapped up,

من هیچوقت چیزی رو پیچیده نمیکنم

Honey, I like the way you’re everything I’ve ever wanted

عسلم ، من شکلی که تو همیشه اونچیزی که من میخواستم بودی دوست دارم

I had time to think it oh-over and all I can say is come closer,

من وقت کافی دارم فکر کنم، اوه  این اخرشه و همه چیزی که میتونم بگم اینه بیا نزدیک تر

Take a deep breath and jump then fall into me

یه نفس عمیق بکش و بپر توی بقلم

(chorus)

Every time you smile, I smile

هر وقتی که تو  میخندی ، منم خندم میگیره

and every time you shine, I’ll shine for you

و هر زمانی که تو میدرخشی  ، منم برای تو میدرخشم

Whoa oh I’m feeling you baby

وایسا ، من دارم احساست میکنم

Don’t be afraid to jump then fall, jump then fall into me

از سقوط بعد پرش نترس ، بپر و بعدش تو اغوش من سقوط کن

Baby, I’m never gonna leave you,

عزیزم من هیچوقت قصد ترک کردنتو ندارم

Say that you wanna be with me too

بگو که تو هم میخوای باهام بمونی

Cause I’m gonna stay through it all so jump then fall

چون من تا تهش میمونم و بعدشم میپرم و سقوط میکنم

The bottom’s gonna drop out from under our feet

پایین از زیر پای ما رها میشه

I’ll catch you, I’ll catch you

من تورو میگیرم ، من تورو میگیرم

When people say things that bring you to your knees,

وقتی که مردم چیزایی میگن که تورو به زانو میشونه

I’ll catch you

من  اونموقع هواتو دارم

The time is gonna come when you’re so mad you could cry

زمان داره فرا میرسه وقتی تو خیلی مجنون هستی و گریه میکنی

But I’ll hold you through the night until you smile

اما من تورو در اغوشم تا صبح نگه میدارم تا اینکه بخندی

Whoa oh I need you baby

وایسا … اوه من بهت نیاز دارم عزیزم

Don’t be afraid please

نترس گلم خواهش میکنم

jump then fall, jump then fall into me

فقط بپر و سقوط کن ، به درون من سقوط کن

Baby, I’m never gonna leave you,

عزیزم من هیچوقت قصد ترک کردنتو ندارم

Say that you wanna be with me too

بگو که تو هم میخوای باهام بمونی

Cause I’m gonna stay through it all so jump then fall

چون من تا تهش میمونم و بعدشم میپرم و سقوط میکنم

Jump then fall baby

فقط  بپر و سقوط عزیزم

Jump then fall into me, into me

به درون من سقوط کن ، به درونم  

Every time you smile, I smile

هر وقتی که تو  میخندی ، منم خندم میگیره

and every time you shine, I’ll shine for you

و هر زمانی که تو میدرخشی  ، منم برای تو میدرخشم

And every time you’re here Baby, I’ll show you, I’ll show you

و هر وقتی که تو اینجایی عزیزم ، من نشونت میدم ، من بهت نشون میدم

you can jump then fall, jump then fall, jump then fall into me, into me Yeah

که میتونی بپری و سقوط کنی ، بپر و سقوط کن ، به درون من ، بپر در اغوش من ، اره

FindLyrics.ir بازدید : 21805 نظرات (3)

I still remember the look on your face

هنوز یادمه چه قیافه ای گرفته بودی

Been through the darkness at 1:58

ساعت 1 و 58 دقیقه از تاریکی عبور می کردم

The words that you whispered for just us to know

کلمه هایی که زمزمه می کردی تا بدونیم

You told me you loved me so why did you go away, go away

تو که گفتی خیلی دوستم داری پس چرا رفتی؟

I do recall now the smell of the rain

من بوی بارون رو به یاد میارم

Fresh on the pavement, I ran off the plane

بارون رو سنگفرشا بود…من از هواپیما پیاده شدم

That July 9th the beat of your heart

نهم جولای ضربان قلب تو

It jumps through your shirt, I can still feel your arms

بارون انقدر شدید بود که روی تی شرتت می پاشید من هنوز اغوشتو حس می کنم

But now I’ll go sit on the floor wearing your clothes

اما الان میرم رو زمین میشینم و لباساتو می پوشم

All that I know is I don’t know

تمام چیزی که می دونم اینه که نمی دونم

How to be something you miss

چطور چیزی باشم که تو دلت براش تنگ میشه

Never thought we’d have a last kiss

هیچوقت فکر نمی کردم که آخرین بوسه مونو تجربه کنم

Never imagined we’d end like this

هیچوقت فکر نمی کردم اینجوری تمومش کنیم

Your name, forever the name on my lips

اسم تو همیشه رو لبامه

I do remember the swing of your step

من قدمهای موزونتو یادمه

The life of the party, you’re showing off again

توی مهمونی دوباره داری خودنمایی میکنی

And I roll my eyes and then you pulled me in

و من سرمو میندازم پایین و تو منو به سمت خودت میکشی

I’m not much for dancing but for you did

من زیاد اهل رقص نیستم اما به خاطر تو رقصیدم

Because I loved your handshake, meeting my father

چون من عاشق طرز دست دادن تو با پدرم بودم

I love how you walk with your hands in your pockets

من عاشق راه رفتنتم وقتی دستاتو تو جیبت میذاری

How you’d kiss me when I was in the middle of saying something

عاشق وقتیم که وسط حرفم منو بوسیدی

There’s not a day I don’t miss those rude interruptions

روزی نیست که دلم برای پریدنت وسط حرفم تنگ نشه

And I’ll go, sit on the floor wearing your clothes

و من خواهم رفت…روی زمین نشستم لباسای تو رو پوشیدم

All that I know is I don’t know

همه چیزی که میدونم اینه که نمیدونم

How to be something you miss

چطور کسی باشم که دلت براش تنگ میشه

Never thought we’d have a last kiss

هیچوقت فکر نمیکردم کارمون به بوسه ی خداحافظی بکشه

Never imagined we’d end like this

هیچوقت تصور نمیکردم اینطور تموم شه

Your name, forever the name on my lips, ohh

اسم تو برای همیشه رو لبهای منه

So I’ll watch your life in pictures like I used to watch you sleep

پس من زندگی تو رو از رو عکسهات دنبال میکنم مثل اونوقتا که عادت داشتم تو رو تو خواب نگاه کنم

And I’ll feel you forget me like I use to feel you breathe

و من احساس میکنم فراموشم کردی مثل اونوقتا که عادت داشتم نفس هاتو حس کنم

And I’ll keep up with our old friends just to ask them how you are

و من با دوستای قدیمی مون هنوز رابطه دارم و ازشون حالتو می پرسم

Hope it’s nice where you are

آرزو میکنم جای خوبی باشی

And I hope the sun shines and it’s a beautiful day

و من امیدوارم خورشید بتابه و در این روز زیبا

And something reminds you, you wish you had stayed

یه چیزی منو به خاطرت بیاره و تو ارزو کنی که با من میموندی

We can plan for a change in weather and time

ما میتونیم برای عوض کردن زمان و اوضاع آب و هوا برنامه ریزی کنیم

I never planned on you changing your mind

اما من هیچوقت برای عوض کردن نظرت کاری نکردم

So, I’ll go, sit on the floor wearing your clothes

پس من خواهم رفت…روی زمین نشستم لباسای تو رو پوشیدم

All that I know is I don’t know

همه چیزی که میدونم اینه که نمیدونم

How to be something you miss

چطور کسی باشم که دلت براش تنگ میشه

I never thought we’d ever last kiss

هیچوقت فکر نمیکردم کارمون به بوسه ی خداحافظی بکشه

Never imagined we’d end like this

هیچوقت تصور نمیکردم اینطور تموم شه

Your name, forever the name on my lips

اسم تو برای همیشه رو لبهای منه

Just like our last kiss, forever the name on my lips

مثل اخرین بوسه مون همیشه اسمت رو لبامه

Forever the name on my lips, just like our last

همیشه اسمت رو لبامه مثل اخرین

FindLyrics.ir بازدید : 3269 نظرات (0)

I don’t know what I want, so don’t ask me

نمی دونم چی می خوام ازم نپرس!

Cause I’m still trying to figure it out

چون هنوز دارم سعی می کنم درکش کنم

Don’t know what’s down this road, I’m just walking

نمی دونم اخر این جاده چیه فقط  دارم قدم می زنم

Trying to see through the rain coming down

سعی می کنم بارون رو که داره میاد پایین ببینم

Even though I’m not the only one

اگرچه من تنها کس نیستم

Who feels the way I do

کی احساس منو داره؟

[Chorus:]

I’m alone, on my own, and that’s all I know

من تنهام منو و خودم و این همه چیزیه که می دونم

I’ll be strong, I’ll be wrong, oh but life goes on

من قوی می مونم من اشتباه می کنم…اه!اما زندگی ادامه داره

I’m just a girl, trying to find a place in

من فقط یه دخترم دارم سعی می کنم یه جایی تو این دنیا پیدا کنم

This world mGot the radio on, my old blue jeans

رادیو رو روشن می کنم…لباسای جین کهنه مو تنم می کنم

And I’m wearing my heart on my sleeve

و من قلبمو به آستینم سنجاق زدم(احساساتم رو به همه نشون میدم)و

Feeling lucky today, got the sunshine

امروز احساس خوش شانسی می کنم…نور خورشید رو حس می کنم

Could you tell me what more do I need

میشه بگی بیشتر از این چی می خوام؟

And tomorrow’s just a mystery, oh yeah

فردا یه رازه

But that’s ok

اما خوبه…

[Repeat Chorus]

Maybe I’m just a girl on a mission

شاید من فقط یه دخترم تو یه ماموریت(زندگی)ه

But I’m ready to fly

اما من آماده ی پروازم

FindLyrics.ir بازدید : 5149 نظرات (0)

Say you’re sorry

اظهار پشیمانی کن

That face of an angel

برای اونکه چهره یه فرشته

Comes out just when you need it to

هنگامی که تو بهش احتیاج داری بیاد

As I paced back and forth all this time cause I honestly believed in you

و من به ارامی بر می گردم به بیرون از همه زمانی که  بی ریا به تو اعتقاد داشتم

Holding on the days drag on stupid girl

روزها رو به تملک بگیر دختر احمق رو به سمت خودت بکش

I should have known, I should have known

باید می فهمیدم…باید می فهمیدم

[Chorus]

I’m not a princess, this ain’t a fairy tale

من یک شاهزاده نیستم این یه داستان افسونگر نیست

I’m not the one you’ll sweep off her feet,

من کسی نیستم که تو به  سرعت به پایین پرتش  کنی

Lead her up the stairwell

و به بالای نردبان هدایت بشه

This ain’t Hollywood, this is a small town,

این هالیوود نیست این یه شهر کوچیکه

I was a dreamer before you went and let me down

من یه خیال باف بودم قبل از این که تو بری و منو رها و خوار کنی

Now it’s too late for you

و الان خیلی دیره برای تو

And your white horse, to come around

و اسب سفیدت تا برگردی

Baby I was naive, got lost in your eyes

عزیزم من ساده در چشمان توگم شده بودم

And never really had a chance

من واقعا هیچوقت شانس نداشتم

My mistake, I didn’t know to be in love

اشتباه من بود ، من هیچ ترجبه ای تو این عشق نداشتم

You had to fight to have the upper hand

تو یه جنگ داشتی و دستات همیشه بالا بود

I had so many dreams about you and me happy endings

من رویای زیادی در مورد تو و پایان خوشم داشتم

Now I know

حالا میدونم…

[Chorus]

I’m not a princess, this ain’t a fairy tale

من یک شاهزاده نیستم این یه داستان افسونگر نیست

I’m not the one you’ll sweep off her feet,

من کسی نیستم که تو به  سرعت به پایین پرتش  کنی

Lead her up the stairwell

و به بالای نردبان هدایت بشه

This ain’t Hollywood, this is a small town,

این هالیوود نیست این یه شهر کوچیکه

I was a dreamer before you went and let me down

من یه خیال باف بودم قبل از این که تو بری و منو رها و خوار کنی

Now it’s too late for you

و الان خیلی دیره برای تو

And your white horse, to come around

و اسب سفیدت تا برگردی

And there you are on your knees,

و  اونجا تو سرتو رو زانوت گذاشتی

Begging for forgiveness, begging for me

و برای بخشش گدایی میکنی ازمن گدایی میکنی

Just like I always wanted but I’m so sorry

شاید من همیشه می خواستم با هم باشیم اما خیلی متاسفم …

Cause I’m not your princess, this ain’t a fairytale

چون من شاهزاده تو نیستم این یه داستان افسانه ای نیست

I’m gonna find someone someday who might actually treat me well

من یه روز یکی رو پیدا میکنم که با قدرت واقعی منو خوب (درمان) کنه 

This is a big world, that was a small town

این یه دنیای بزرگه اون یه شهر کوچیک بود

There in my rearview mirror disappearing now

حالا منظره پشت سرم داره در ایینه ام محو میشه…

And its too late for you and your white horse

و الان برا تو و اسب سفیدت خیلی دیره

Now its too late for you and your white horse, to catch me now

و الان برا تو و اسب سفیدت خیلی دیره تا منو به دست بیاری…

Oh, whoa, whoa, whoa Try and catch me now

حالا سعی کن منو به دست بیاری

Oh, it’s too late to catch me now

الان خیلی دیره که منو به دست بیاری

FindLyrics.ir بازدید : 5639 نظرات (2)

There’s somethin’ ’bout the way

چیزی تو هر دوی این راه ها هست

The street looks when it’s just rained

خیابون نگاه کردن داره وقتی بارون میباره

Theres a glow off the pavement

اونجا پیاده رو ها همشون میدخشن

Walk me to the car

باهام تا ماشین قدم بزن

And you know I wanna ask you to dance right there

و میدونی من میخوام بپرسم باهام همینجا میرقصی ؟

In the middle of the parking lot، Yeah

توی پارکینگ بدون سقف زیر بارون ، اره همینه

We’re drivin’ down the road

ما توی امتداد جاده رانندگی میکنیم

I wonder if you know

اگه بدونی من تعجب میکنم

I’m tryin’ so hard not to get caught up now

من تمام زورمو دارم میزنم تا اینجا گرفتار نشم

But you’re just so cool

اما تو فقط مسخره بازی در میاری

Run your hands through your hair

دستاتو ببر درست روی سرت

Absent mindedly makin’ me want you

“مایدنلی نیست ” منو عاشق خودت کن 

And I don’t know how it gets better than this

و منم نمیدونم چط.وری این رو از این بهتر کنم

You take my hand and drag me head first

تو دستمو گرفتی و منو بالای سرت بردی

Fearless

من باکی ندارم

And I don’t know why but with you I’d dance

و نمیدونم چرا اما دارم باهات میرقصم

In a storm in my best dress

من یه طوفان هستم توی این لباسم

Fearless

بی پروام

So baby drive slow

پس عزیزم اروم  تر برون

Til we run out of road in this one horse town

تا این جاده رو توی یه ساعات تمومش کنیم

I wanna stay right here in this passengers seat

من میخوام بگم دست اینجا رو این صندلی (صندلی کنار راننده)

You put your eyes on me

تو چشماتو بهم دوختی

In this moment now capture it rememember it

تو این زمان من این صحنه رو به خاطره هام سپردم

And I don’t know how it gets better than this

و نمیدونم چطوری این رو از این بهتر کنم

You take my hand and drag me head first

تو دستمو گرفتی و منو بالای سرت بردی

Fearless

من باکی ندارم

And I don’t know why but with you I’d dance

و نمیدونم چرا اما دارم باهات میرقصم

In a storm in my best dress

من یه طوفان هستم توی این لباسم

Fearless

بی پروام

Well you stood there with me in the doorway

خوب تو اینجا با من توی راهرو استاده بودی

my hands shake

دستان من میلرزید

I’m not usually this way but

من اینطوری نمیشدم معمولا اما ..

You pull me in & Im a little more brave

تو منو به داخل کشیدی و من یه خورده شجاع تر شدم

Its the first kiss it’s flawless really something its fearless.

این اولین بوسه هست ، این واقعا یه چیز بی نقصه ، شجاعانه و بی باک

And I don’t know how it gets better than this

و منم نمیدونم چطوری این رو از این بهتر کنم

You take my hand and drag me head first

تو دستمو گرفتی و منو بالای سرت بردی

Fearless

من باکی ندارم

And I don’t know why but with you I’d dance

و نمیدونم چرا اما دارم باهات میرقصم

In a storm in my best dress

من یه طوفان هستم توی این لباسم

Fearless

من بی پروام .

FindLyrics.ir بازدید : 2586 نظرات (0)

Everybody’s waiting

همه منتظر تو هستند

Everybody’s watching

همه حواسشون به تو هست

Even when you’re sleeping

حتی وقتی داری میخوابی

Keep your ey-eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

A tricky thing

یه فکر بد تو سرشونه

As yesterday we were just children

همونطوری که دیروز ما فقط دو تا بچه بودیم

Playing soldiers

با سرباز ها بازی میکردیم

Just pretending

و فقط تظاهر میکردیم

Dreaming dreams with happy endings

و خوش خیال بودیم .. رویا هایی پایان خوب دارشتیم

In backyards, winning battles with our wooden swords

تو پشت خونه ، به شمشیر های چوبیمون مسابقه میدادیم

But now we’ve stepped into a cruel world

اما حالا تو این دنیای بی رحم گیر کردیم

Where everybody stands to keep score

جایی که همه برای منافعشون دست به هر کاری میزنند

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Everybody’s waiting for you to breakdown

همه منتظر تو هستند تا از پا درت بیارن

Everybody’s watching to see the fallout

همه منتظر این هستند که زمین خودنتو ببینند

Even when you’re sleeping, sleeping

حتی وقتی که داری میخوابی

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

So here you are, two steps ahead and staying on guard

پس تو اینجایی دو قدم جلو تر هستی و محافظ داری میشی

Every lesson forms a new scar

از هم زخمی ادم یه درسی میگیره

They never thought you’d make it this far

اونا هیچ وقت فکرشم نمیکردند که من تا اینهمه پیش برم

But turn around, they’ve surrounded you

اما دور و برتو ببین ، همه احاطت کردند

It’s a showdown, and nobody comes to save you now

این یه کل کل هست و هیچ کس قرار نیست بیاد جونتو نجات بده

But you’ve got something they don’t

اما تو یه چیزی بدست اوردی که اونا ندارند

Yeah you’ve got something they don’t

اره .. تو یچی داری که اونا ندارند

You’ve just gotta keep your eyes open

تو فقط لازمه که  جشم هات رو باز نگه داری

Everybody’s waiting for you to breakdown

همه منتظر تو هستند تا از پا درت بیارن

Everybody’s watching to see the fallout

همه منتظر این هستند که زمین خودنتو ببینند

Even when you’re sleeping, sleeping

حتی وقتی که داری میخوابی

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your feet ready

اماده فرار باش

Heartbeat steady

ضربان قلبت رو زیاد کن

Keep your eyes open

چشم هات رو با کن

Keep your aim locked

روی  هدفت تمرکز کن

The night goes dark

داره هوا تاریک میشه

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Everybody’s waiting for you to breakdown

همه منتظر تو هستند تا از پا درت بیارن

Everybody’s watching to see the fallout

همه منتظر این هستند که زمین خودنتو ببینند

Even when you’re sleeping, sleeping

حتی وقتی که داری میخوابی

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

Keep your eyes open

چشم هات رو باز نگه دار

FindLyrics.ir بازدید : 1831 نظرات (1)

I don’t think that passenger seat

من فکر نمیکنم جایگاه مسافر
Has ever looked this good to me

حتی این نگاه خوب رو به من بکنه
He tells me about his night

اون درباره ی شب اش به من میگه
And I count the colors in his eyes

و من رنگ های درون چشمش رو میشمرم

He’ll never fall in love he swears

اون هیچ وقت در عشق شکست نخورده او قسم میخوره
As he runs his fingers through his hair

و او انگشتانش رو در موهایش میبرد
I’m laughing ’cause I hope he’s wrong

من میخندم چون من امیوارم او اشتباه کند
And I don’t think it ever crossed his mind

و من مطمئنم این طرز فکر از فکرش عبور هم نکرده
He tells a joke I fake a smile

او یک جوک میگه و من یک لبخند الکی میزنم
That I know all his favorite songs and

و من تمام اهنگ های مورد علاقه او رو میدونم

I could tell you his favorite colors green

من میتونستم به تو بگم رنگ مورد علاقه اش سبزه
He loves to argue, born on the seventeenth

اون عاشق بحث کردنه و توی دهه هفتاد به دنیا اومده
His sister’s beautiful, he has his father’s eyes

خواهرش خیلی زیباست و چشم های پدرش رو داره
And if you ask me if I love him, I’d lie

و اگر تو از من بپرسی که دوستش دارم من دروغ میگویم

He looks around the room

اون دور اتاق رو نگاه میکنه
Innocently overlooks the truth

معصومانه همه جا را با راستی نگاه میکند
Shouldn’t a light go on?

ایا ان نور نباید جلوتر برود
Doesn’t he know I’ve had him memorized for so long?

ایا اون نمیدونه من اون رو خیلی وقته در خاطراتم دارند

He sees everything black and white

اون همه چیز رو سیاه و سفید میبینه
Never let nobody see him cry

هیچ وقت نمیزاره کسی گریه کردنشو ببینه
I don’t let nobody see me wishing he was mine

من نمیزارم هیچ کس ببینه که من ارزو میکنم او برای من هستش

I could tell you his favorite colors green

من هیچ وقت به تو نگفتم رنگ مورد علاقه اش سبزه
He loves to argue, born on the seventeenth

او عاشقه بحث کردنه و در دهه ی هفتاد بدنیا اومده
His sister’s beautiful, he has his father’s eyes

خواهرش زیباست و چشم های پدرش رو داره
And if you ask me if I love him, I’d lie

و اگر از من بپرس دوسش دارم من به تو دروغ میگویم

He stands there then walks away

اون اونجا ایستاده وقتی داره برای همیشه میره
My God, if I could only say

خدای من کاش میتونستم فقط بگم
I’m holding every breathe for you

من هر نفسم رو برای تو میکشم

He’d never tell you but he can play guitar

اون هیچ وقت به تو نگفت ولی اون گیتار میزنه
I think he can see through everything but my heart

من فکر میکنم میتونم همه چی روو ببینم اما قلب من
First thought when I wake up is, “My god, he’s beautiful”

در فکر اول من وقتی بیدار شدم .خدایا اون زیباست
So I put on my make up and pray for a miracle

پس من ارایش کردم و عبادت کردم برای این معجزه

Yes, I could tell you his favorite colors green

بله من میتونم بگم رنگ مورد علاقه اش سبزه
He loves to argue oh and it kills me

اون عاشقه بحث کردنه و این منو میکشه
His sisters beautiful he has his father’s eyes

خواهرش زیباست و چشمهای پدرش رو داره
And if you asked me if I love him

و اگر از من بپرسی دوسش دارم
If you ask me if I love him, I’d lie

اگر از من بپرسی ایا دوسش دارم من به تو دروغ میگویم

تعداد صفحات : 3

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان