loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 6094 نظرات (0)

There’s a chance you will be there
شانسی خواهد بود که تو اونجا باشی
I’d like to know the truth
میخوام حقیقت رو بدونم
I’ll find it out somehow
خودم بالاخره یه جوری میفهمم
Chances aren’t too strong
شانسها زیاد هم قوی نیستن
A chance you will be there
شانسی که تو ایونجا باشی
Please be there alone
خواهش می کنم تنها باش
Help me speak of love
بذار در مورد عشق با تو صحبت کنم
Chances aren’t enough
شانسها کافی نیستن
Ones too good to miss
بعضیهاشون زیادی برای از دست دادن خوبن
Chances aren’t too strong
شانسها زیاد هم قوی نیستن
A chance is all there is
تنها چیزی که اونجاست شانسه
There’s a chance you will be there
شانسی خواهد بود که تو اونجا باشی
Wondering what to do
 ور در این فکرم که باید چیکار کنم
How to play my role
چطور نقشم رو بازی کنم
I’ll leave it up to you
میسپارمش به خودت
If I disguise my smile
اگه لبخندمو مخفی می کنم
It gives too much away
ولی خیلی حرفا پشت خودش داره
What if we can’t speak
اگه نتونیم صحبت کنیم چی
What then shall I say
اون موقع باید چی بگم
Don’t you be too long
زیاد طولش نده
Something has gone wrong
یه مشکلی وجود داره
The chances are all gone
همه شانسهامون از بین رفتن
There’s a chance you will be there
شانسی خواهد بود که تو اونجا باشی
Wondering what to do
 ور در این فکرم که باید چیکار کنم
How to play my role
چطور نقشم رو بازی کنم
I’ll leave it up to you
میسپارمش به خودت
If I disguise my smile
اگه لبخندمو مخفی می کنم
It gives too much away
ولی خیلی حرفا پشت خودش داره
What if we can’t speak
اگه نتونیم صحبت کنیم چی
What then shall I say
اون موقع باید چی بگم
Don’t you be too long
زیاد طولش نده
Something has gone wrong
یه مشکلی وجود داره
The chances are all gone
همه شانسهامون از بین رفتن

FindLyrics.ir بازدید : 2966 نظرات (0)

I can see the pain living in your eyes
میتونم دردی رو که تو چشمات هست رو ببینم
And I know how hard you try
و میدونم که چقدر سخت تلاش کردی
You deserve to have so much more
میدونم که لیاقتت داشتن بیشتر از اینه
I can feel your heart and I sympathize
میتونم قلبت رو احساس کنم و باهات همدردی می کنم
And I’ll never criticize all you’ve ever meant to my life
و من هیچ کدوم از کارهایی که تو زندگیم کردی رو نقد نمی کنم
I don’t want to let you down
نمیخوام سکشته بشی
I don’t want to lead you on
نمیخوام قولهای بیخودی بهت بدم
I don’t want to hold you back
نمیخوام بر گردی
From where you might belong
از جایی که ممکنه بهش تعلق داشته باشی
You would never ask me why
هرگز از من سوال نمی کنی که چرا
My heart is so disguised
قلب من بدجور گول خورده
I just can’t live a lie anymore
فقط دیگه نمیتونم بیش از این دروغی رو تحمل کنم
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
ترجیح میدم خودمو اذیت کنم تا اینکه تو رو به گریه بندازم
There’s nothing left to say, but goodbye
دیگه چیزی برای گفتن ندارم، بجز اینکه بگم: خدا حافظ
You deserve the chance at the kind of love
تو سزاوار داشتن شانس یک قلب مهربونو هستی
I’m not sure I’m worthy of
و من اطمینان ندارم که ارزشش رو داشته باشم
Losing you is painful to me
از دست دادنت برای من درد آوره
I don’t want to let you down
نمیخوام سکشته بشی
I don’t want to lead you on
نمیخوام قولهای بیخودی بهت بدم
I don’t want to hold you back
نمیخوام بر گردی
From where you might belong
از جایی که ممکنه بهش تعلق داشته باشی
You would never ask me why
هرگز از من سوال نمی کنی که چرا
My heart is so disguised
قلب من بدجور گول خورده
I just can’t live a lie anymore
فقط دیگه نمیتونم بیش از این دروغی رو تحمل کنم
I would rather hurt myself
ترجیح میدم خودم رو اذیت کنم
There’s nothing left to try
چیزی برای گریه کردن باقی نمونده
Though it’s gonna hurt us both
جفتمونو اذیت می کنه
There’s no other way than to say, but good-bye
دیگه هیچ راهی باقی نمونده برای حرف زدن بجز: خدا حافظ
You would never ask me why
هرگز از من سوال نمی کنی که چرا
My heart is so disguised
قلب من بدجور گول خورده
I just can’t live a lie anymore
فقط دیگه نمیتونم بیش از این دروغی رو تحمل کنم
I would rather hurt myself
ترجیح میدم خودم رو اذیت کنم
There’s nothing left to try
چیزی برای گریه کردن باقی نمونده
Though it’s gonna hurt us both
جفتمونو اذیت می کنه
There’s no other way than to say, but good-bye
دیگه هیچ راهی باقی نمونده برای حرف زدن بجز: خدا حافظ

FindLyrics.ir بازدید : 1086 نظرات (0)


I know just how to whisper
میدونم چطور نجوا کنم
And I know just how to cry
میدونم چطور گریه کنم
I know just where to find the answers
میدونم کجا باید دنبال جوابهام بگردم
And I know just how to lie
و میدونم چطور باید خالی ببندم
I know just how to fake it
میدونم چطور باید سر کار بذارم
And I know just how to scheme
میدونم چطور باید طرح و نقشه بریزم
I know just when to face the truth
میدونم کی باید با حقیقت روبرو بشم و
And then I know just when to dream
میدونم کی باید تو رویا برم
And I know just where to touch you
میدونم کجا باید نوازشت کنم
And I know just what to prove
میدونم چیو برات اثبات کنم
I know when to pull you closer
میدونم کجا باید بقلت کنم
And I know when to let you loose
و کجا تورو از خودم دور کنم
And I know the night is fading
میدونم که شب در حال محو شدنه
And I know the time’s gonna fly
و میدونم که وقت در حال پروازه
And I’m never gonna tell you
و هرگز بهت نمی گم
Everything I gotta tell you
اون چیزایی که میخوام
But I know I gotta give it a try
ولی میدونم که میخوام سعیمو بکنم
And I know the roads to riches
ولی جاده های ثروتمند شدن رو میدونم و
And I know the ways to fame
راه های معروف شدن رو
I know all the rules
تمام قوانین رو میدونم
And I know how to break ‘em
و اینکه چطور بشکنمشون
And I always know the name of the game
و همیشه اسم بازی رو میدونم
But I don’t know how to leave you
ولی (از طرف دیگه) نمیدونم چطور ترکت کنم
And I’ll never let you fall
و هرگز نمیذارم از پا در بیای
And I don’t know how you do it
و نمیدونم چطور این کارو می کنی
Making love out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Every time I see you all the rays of the sun
هر وقت که می بینمت، تشعشعات خورشید
Are streaming through the waves in your hair
با موج موهات بر من میریزن
And every star in the sky is taking aim at your eyes
Like a spotlight
و تمام ستارگان آسمون چشمان تورو مانند نور افکنها نشانه میرن
The beating of my heart is a drum and it’s lost
ضربان قلبم مثل جازه و گم شده
And it’s looking for a rhythm like you
و به دنبال یه ریتم مثل تو میگرده
You can take the darkness from the pit of the night
تو میتونی تاریکی رو از قلب شب بگیری
And turn into a beacon burning endlessly bright
و اونو تبدیل به نور فانوس دریایی کنی که نورش درخشان عبدیه
I’ve gotta follow it ’cause everything I know
باید دنبالش کنم، چون همه چیز رو که میدونم
Well it’s nothing till I give it to you
خب این چیزی نیست تا وقتی که اونو بهت بدم
I can make the runner stumble
من میتونم باعث سکندری خوردن دونده ها بشم
I can make the final block
میتونم سد نهایی باشم
And I can make every tackle at the sound of the whistle
و میتونم با هر صوتی، بکل بزنم
I can make all the stadiums rock
میتونم کل استادیوم رو به لرزه در بیارم
I can make tonight forever
میتونم امشب رو عبدی کنم
Or I can make it disappear by the dawn
یا با طلوع خورشید محوش کنم
I can make you every promise that has ever been made
میتونم قولهایی بهت بدم که تاحالا کسی نداده
I can make all your demons be gone
میتونم تمام شیاطینت رو ازت دور کنم
But I’m never gonna make it without you
ولی نمیخوام این کارا رو بی تو انجام بدم
Do you really want to see me crawl
میخوای واقعا منو ببینی که رو زمین می خزم
And I’m never gonna make it like you do
و من هیچ وقت این کارو مثل تو انجام نمیدم
Making love out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی
Making love, Out of nothing at all
و از هیچی برام عشق میسازی

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان