loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 3010 نظرات (0)

 

این اصله

This has no identical,

این چیز یکسانی نداره

You can’t have my digital,

تو نمیتونی منو دیجیتالی داشته باشی

Future Aboriginal,

آینده بومی

Get up off my genitals,

از رو ک*ر من بلند شو

I stay on that pinnacle,

من روی اوج باقی میمونم

Kill you with my lyricals,

تورو با لحن غزلی خودم میکشم

Call me verbal criminal,

منو جنایتکار لفظی صدا کن!

Send you to that clinical,

تورو به بستر اون بیمار میفرستم

Subscribe you some Chemicals,

بت یکم شیمی یاد بده

Audio and visual, can’t see me, invisible.

سمعی و بصری، نمیتونی منو ببینی، نامرئیم

I´m old school like Biblical,

شیوه منسوخ همانند کتاب مقدس

Futuristic next level,

مرحله بعدی مربوط به آیندس

Never on that typical

هیچوقت از اون نوع نبود

Will I stop I never know…

آیا بس میکنم؟ خودمم نمیدونم

I ain’t gonna stop until I´m done (don’t stop it)

من تا زمانی که کارک تموم نشه بس نمیکنم(متوقفش نکن)

I ain’t gonna quit until I´ve won

تا زمانی که نبرم انصراف نمیدم!

(Now baby don’t you stop it, stop it(x3

عزیزم الان بس نکن، بس نکن

You can’t stop us now…

نمیتونی الان متوقفمون کنی

I ain’t gonna stop until I´m done (don’t stop it)

تا زمانی که کارم تموم شه متوقف نمیشم (متوقف نمیشم)

I ain’t gonna quit until I´ve won

تا زمانی که نبرم انصراف نمیدم!

Now baby don’t you stop it, stop it

Now baby don’t you stop it, stop it

Now baby don’t you stop it, stop it, stop it, stop it

Even if wanna to, you can’t stop us now…

حتی اگه بخوای هم نمیتونی متوقفمون کنی

Don’t Stop the Party

مهمونی رو متوقف نکن!

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Stop, stop, stop,

The, the, the, don’t Stop The Party.

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Stop, stop, stop,

The, the, the, don’t Stop The Party.

You could call me crazy man,

میتونی منو مرد دیوونه صدا کنی

Everyday I’m party’in,

من هرروز مهمونی میرم

You could find me at the club,

میتونی منو تو کلاب پیدا کنی

Pop’n bottles, minglin,

بطری هارو باز میکنم و مخلوط میکنم

Ladies dancing to the jam,

خانم ها با سروصدا میرقصن

Act’n all day, man oh man,

تمام روز نقش بازی میکنم، اوه مرد!

Got me in the mood again,

دوباره سرحال اومدم

At the party, partyan,

توی مهمونی، پارتی میگیرم

Yeah I get that happenen,

آره یه کاری کردم که اتفاق بیفته

Taken shots, Whatever man

هی مشروب میخورم، حالا هرچی مرد

Party like a veteran,

مثه یه کهنه کار مهمونی میگیرم!

Music is my medicine,

موسیقی داروی منه

You, and Bobby Settlan,

تو و بابی استلان

Can’t restart I’m stepin in,

نمیتونم از نو شروع کنم من وارد شدم

Take control and feel the band

کنترل رو بدست بگیر و بند و زنجیر رو احساس کن

Yeah that’s right everyone jam.

آره این درسته همه جیغو ویغ کنین

I’m that one that lights it up

من همونیم که روشنش میکنه

We red hot like fire trucks,

ما قرمز آتشینیم مثه آتیش کامیون

Burn that book, that what up,

اون کتابو بسوزون چه خبر

Tell that DJ turn it up.

به دی.جی بگو صداشو بالا ببره

We droppin, that music, good people all around

ما توی موسیقی میفتیم، تموم انسان های خوب اطرافمونن

We Rockin’, Head Knockin’, Coz they can’t shut us down.

ما میرقصیم، کله هامونو تکون میدیم چون نمیتونن ساکتمون کنن

Ain’t ain’t no stoppin’

بس نمیکنیم

We gonna keep on rockin’,

ما میخوایم به رقصیدن ادامه بدیم

Baby ain’t no stoppin,

عزیزم ما بس نمیکنیم

U can’t a stop us now.

نمیتونی الان متوقفمون کنی

I ain’t gonna stop until I´m done (don’t stop it)

I ain’t gonna quit until I´ve won

Now baby don’t you stop it, stop it

Now baby don’t you stop it, stop it

Now baby don’t you stop it, stop it, stop it

You can’t stop us now…

I ain’t gonna stop until I´m done (don’t stop it)

I ain’t gonna quit until I´ve won

Now baby don’t you stop it, stop it

Now baby don’t you stop it, stop it

Now baby don’t you stop it, stop it, stop it, stop it

Even if wanna to, you can’t stop us now…

Don’t Stop the Party

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Stop, stop, stop,

The, the, the, don’t Stop The Party.

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Stop, stop, stop,

The, the, the, don’t Stop The Party.

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Stop, stop, stop,

The, the, the, don’t Stop The Party.

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Don’t, don’t, don’t, don’t,

Stop, stop, stop,

The, the, the, don’t Stop The Party

FindLyrics.ir بازدید : 2209 نظرات (0)

Hey girl you know our special

هی تو درباره ویژگی ما میدونی

Wanna jump through the phone

میخوام درست از رو تلفن بپرم

Give you Best though

به تو بهترین هارو بدم

Wanna hold you tight never let go.

میخوام محکم بقلت کنم و هیچوقت نذارم بری !

Cause your loves like magic, presto.

چون عشقت جادویی هست ، خیلی تنده !

Girl lets tangle up like a pretzel.

دختر بیا تا اینا رو درهمو برهم کنیم مث چوب شور

Kama sutra loving baby lets go

مث محبت کاماسوترا ، عزیزم یالا

Girl I put you in a trance like tiesto

گلم من تو بیهوشی غرقت میکنم

But I aint talkin bout techno.

اما من درباره تکنو باهات حرف نمیزنم

Girl you stole my heart like a klepto

عزیزم تو قلبمو دزدیدی مثل یک ” کلیپو”

Butterfly’s in my tummy need pepto.

پروانه های توی شکمم به غذا نیاز دارند

Besmo baby give me more sex though

بسمو عزیزم بهم لذت جنسی بیشتری بده !

It’s your pleasure like I’m Geco

این برات لذت بخش تره مث مارمولک بودن من

Girl will I stop loving you? Heck no!

عزیزم من میخوام باهات تموم کنم  ؟ هیچوقت

Honestly I think you got me in a hex yo.

اگه راستشو بخوای من فکر میکنم که تو اینو میخوای

When I’m with you it’s all perfecto.

وقتی من باهاتم همه چیز تو بترین حالته

When I’m leavin you hit me with that text talkin bout that

وقتی من تنهات بذارم تو با این کلمات بهم یاداوری کن …

xoxoxo that xoxoxo hit me with that xoxoxo  that xoxoxo

xoxoxo که xoxoxo به یادم بنداز xoxoxo با

Baby everywhere I go

عزیزم هر جایی که برم

I’m not alone

من تنها نیستم

You let me know

تو گذاشتی بفهمم

Your on my phone

تو توی لیست تلفنمی

Your in my dreams

تو توی رویا هامی

Your on my screen

تو توی نمایشگرم هستی

You send me X & O’s

تو برام مسیج میفرستی : xo xo xo

Hugs and kisses, Hugs and kisses, Hugs and kisses X & O’s

بغل کردن ها و بوسه هات، بغل کردن ها و بوسه هات ، بغل کردن ها و بوسه هات !

Hugs and kisses, Hugs and kisses, Hugs and kisses X & O’s  Oh (x32)

بغل کردن ها و بوسه هات، بغل کردن ها و بوسه هات ، بغل کردن ها و بوسه هات !

I be waitin on the phone for your text yo

من منتظر میشم تا رو گوشیم پیامتو ببینم

I wanna stay connected like lego

من میخوام باهات در ارتباط باشم

Your the gas to my car your my petro

تو سوخت ماشیم منی  تو انرژی منی

You and me go back, retro

منو تنو برمیگردیم ، سبک های قدیمی

Every-time I get some I wanna get more

هر وقت من یه خورده بدست بیارم میخوام بیشترش کنم

Every-time that your away I wanna get close

هر وقتی هم که ازم دور میشی میخوام نزدیک شم بهت

Cause the lovin that you give me just echos

چون که تو به عشقم انعکاس میدی

Got me dumb got me drugged cause the sex though

منو دیوونه میکنی و معتاد ، به خاطر لذت های جنسیت

So good I wanna show her like an expo

خیلی عالیه من میخوام اونو بهت نشون بدم مثل یک نمایشگاه

I can’t leggo leggo my eggo.

من نمیتونم به ارزو هام قلبه کنم

Your my number one your my pebble

تو نزدیک ترین شخص منی ، تو جواهر وجودمی

Your the only one for me cause I said so3

تو تنها کسی هستی برای من چون من اینو میگم

Girl you want my heart you need a medal

عزیزم تو قلب منو میخوای ، تو یه مدال نداز داری  

Cause now I aint lookin for the next yo

چون الان من دیگه به اینده نگاه نمیکنم

When I meet you it’s all perfecto

وقتی ببینمت همه چیز عالی میشه

When I go I be waiting for your text

وقتی من برم من منتظر مسیج هات میمونم

I be missing your xoxoxo that xoxoxo

من دلم برای xoxoxo های تو تنگ میشه

Girl your so xoxo lips, xoxo lips.

دختر تو خیلی لبهای xoxoxo ای داری

Baby everywhere I go

عزیزم هر جایی که برم

I’m not alone

من تنها نیستم

You let me know

تو گذاشتی بفهمم

Your on my phone

تو توی لیست تلفنمی

Your in my dreams

تو توی رویا هامی

Your on my screen

تو توی نمایشگرم هستی

You send me X & O’s

تو برام مسیج میفرستی : xo xo xo

Hugs and kisses, Hugs and kisses, Hugs and kisses X & O’s

بغل کردن ها و بوسه هات، بغل کردن ها و بوسه هات ، بغل کردن ها و بوسه هات !

Hugs and kisses, Hugs and kisses, Hugs and kisses X & O’s  Oh (x32)

بغل کردن ها و بوسه هات، بغل کردن ها و بوسه هات ، بغل کردن ها و بوسه هات !

This is the mega love song

این یه اهنگ مگا دوست داشتنی هست

For the lovers

برای همه عاشق ها

For the lovey love lovers

برای همه عاشق های دوست داشتنی

Love her

اون دختر رو دوست داره

Need her

بهش نیاز داره

Can’t leave her

نمیتونه ترکش کنه

Ring ring

زنگ میزنند به هم

Forever

برای همیشه

Liked her

ازش خوشش می اومد

Wifed her

شد همسر اون

Wedding ring

صدای زنگ ازدواجشون اومد

We out holding hands

ما دستامونو بالا گرفتیم

Doing love dove, doing lovey dove, doing lovey dove

برای کبوتر عشقشون دعا میخونیم

We stay kissing

اونا همچنان دارند همو میبوسند

Permanent

عشقشون ابدی هست

Lips locking knockin’

انگار لباشون بهم قفل شده

Smooch na na na na smooch.

دارند عشق بازی میکنند ، نه نه نه اینکار نه

Break it down to the ground

این کارو بزارید کنار

Love my honey down

عزیزم ،عسلم اروم باش

Love my honey down

عزیزم ،عسلم اروم باش

Love my honey down

عزیزم ،عسلم اروم باش

FindLyrics.ir بازدید : 5252 نظرات (0)

Boy I think about it every night, and day

عزیزم من شب و روز به تو فکر میکنم

I’m addicted, want to jump inside your love

من به عشق تو معتاد شدم و میخوام بپرم بغلت

I wouldn’t want to have it any other way

نمیخوام جور دیگه ای اینکارو بکنم

I’m addicted, and I just can’t get enough

( به عشقت ) معتاد شدم و نمیتونم سیر بشم

I just can’t get enough

نمیتونم سیر بشم

Honey got her sexy on steamin

اون جذابترینه

She give the hotness a new meanin

به جذابیت معنی دیگه ای داده

Perfection, mami you gleamin

بی عیب و نقص , عزیزم تو میدرخشی

Inception, you got a brother dreamin, dreamin

Damn baby I’m fiendin

لعنتی دارم تبدیل به شیطان میشم

I’m tryin to holla at you I’m screamin

دارم سعی میکنم تشویقت کنم وقتی فریاد میزنی

Let me love you down this evenin

بزار امشب باهات عشق بازی کنم

Lovie lovie yeah you know you are my demon

عشق , تو میدونی که شیطانمی

Girl work it for a team an’

عزیزم بیا یه تیم بشیم

I could be the King, you could be the Queen an’

من میتونم پادشاه بشم و تو ملکه

My mind’s dirty and it don’t need cleanin

ذهن من کثیف اما لازم به تمیز کردنش نیست

I love you long time so you know the meanin

من خیلی وقته عاشقتم پس خودت میدونی

Oh baby I can’t come down, so please come help me out

عزیزم نمیتونم خودم فرود بیام لطفا کمکم کن

You got me feelin high and I can’t step off the cloud

تو باعث میشی احساس کنم تو آسمونم و نمیتونم ابرهارو ول کنم

And I just can’t get enough

نمیتونم سیر بشم

Honey got me runnin like I’m Flo Jo

عزیزم تو باعث میشی من مثه فلو جو ( سریع ترین دونده در جهان ) بدوئم

Signed her name on my heart with an XO

با یه XO رو قلبم و امضا کردی

Love so sweet got me vexed though

عشق خیلی شیرینه گرچه باعث ناراحتیم میشه

I wanna wish it right back like Presto, yes

دلم میخواد خیلی زود برگرده

Meantime I wait for the next time

ضمنا منتظر زمان بعدی هستم

She come around for a toast to the best time

که بیاد و باهام نوشیدنی بخوره

We LOL back and forth on the text line

ما خندیدیم و خط بعدیو نوشتیم

She got me fishin for her love, I confess I’m..

اون من و عاشق خودش کرد

Somethin ’bout her smile and the convo

Got me high and I ain’t comin down yo

باعث شد برم فضا و دیگه برنگردم

My heart’s pumpin out louder than electro

قلبم از آهنگ الکتریک هم تند تر میزنه

She got me feelin like MR. ROBOTO

باعث شد فکر کنم مثه یه رباتم

Oh baby I can’t come down, so please come help me out

عزیزم نمیتونم خودم فرود بیام لطفا کمکم کن

You got me feelin high and I can’t step off the cloud

تو باعث میشی احساس کنم تو آسمونم و نمیتونم ابرهارو ول کنم

And I just can’t get enough

نمیتونم سیر بشم

FindLyrics.ir بازدید : 14603 نظرات (0)

ترجمه از ارمــــــــــــــــــــــیا

Armia.ghaderi@hotmail.com

————————————————

Ha ha haaa

ها ها هـــــــآ

Pump it

فریاد بزن

Ha ha haaa

ها ها هـــــــآ

And pump it (louder) [4x]

بازم فریاد بزن(بلندتر) [4x

Turn up the radio

صدای ضبطتو بالا ببر

Blast your stereo

ولوم اسپیکراتو تا حد انفجار زیاد کن

Right—

حالا

Niggers wanna hate on us (who)

سیاهپوستا از ما متنفرن(کیا؟)

Niggers be envious (who)

سیاه ها به ما حسودی میکنن(کیا؟)

And I know why they hating on us (why)

و من میدونم که چرا از ما متنفرن(چرا؟)

Cause our style's so fabulous (what)

چون استایل ما افسانه اییه(چی؟!)

I'm be real on us (do)

من میخوام باهم روراست باشیم(باش)

Nobody got none on us (no)

هیچکس نمیتونه ارزشی برای ما قائل نشه(هیشکی)

Girls be all on us, from London back down to the US (S, S)

دخترا فقط با مان، از لندن تا ایالات متحده (ایالات،ایالات)

We rocking it (contagious), monkey business (outrageous)

ما داریم میترکونیم(که باث میشه همه بترکونن)، کار میموناست(اعصاب خورد کنه)

Just confess, your girl admits that we da shit

اعتراف کن که دخترای تو میگن که ما آشغالیم

F-R-E-S-H we (fresh)

ت-ا-ز-ه درسته ما (تازه ایم)

D-E-F, that's right we def (rock)

ک-ر درسته ما کریم(حالا بترکون)

We definite B-E-P, we rapping it

واضحه که ما بی-ای پی(بلک آید پیس) هستیم و داریم رپ میخونیم

So, turn it up (turn it up) [2x]

پس صدای ضبطتو زیاد کن(صداشو زیاد کن) [2x]

Turn it up

صداشو زیاد کن

Common baby, just

بجنب عزیزم، فقط

Pump it (louder) [6x]

فریاد بزن(بلندتر)

And say,oh oh oh oh

و بگو اوه اوه اوه اوه

Say, oh oh oh oh

بگو اوه اوه اوه اوه

(Yo yo)

(تو تو)

Turn up the radio

صدای ضبطتو بالا ببر

Blast your stereo

ولوم اسپیکراتو تا حد انفجار زیاد کن

Right now

همین حالا

This joint is fizzling

تو خیلی سردی

It’s sizzling

پس باید گرم شی

Right

حالا…

(Yo, check this out right here)

(تو تا الان کیف کردی؟)

Dude wanna hate on us (dude)

رفقا از ما متنفرن(رفقا)

Dude need to ease on up (dude)

رفقا میخوان همه چیز رو ساده بگیرن(رفقا)

Dude wanna act on up

رفقا میخوان نقش بازن

But dude get shut like flavor shut (shut down)

ولی دیگه میخوان از اینکارا دست بردارن(بسه دیگه…)

Chicks say, she isn’t down

اون دختره میگه، اون نمیخواد غرورش له بشه

But chick backstage when we in town (ha)

ولی اون دختره قبل از اینکه ما به شهر برسیم، گم میشه(هِر)

She like man on drunk (fool)

مثل یه مرد مست میمونه(احمق)

She wanna hit n’ run (err)

اون میخواد بزنه و فرار کنه(ارر)

Yeah, that’s the speed

آره… به این میگن سرعت

That’s what we do

اینکاریه که ما میکنیم

That’s who we be

این چیزیه که ما هستیم

B-L-A-C-K -E-Y-E-D -P to the E, then the A to the S

ب-ل-ک-آ-ی-د-بعد پ و ی و بعدش س

When we play you shake your ass

وقتی ما داریم اجرا میکنیم، تو باسنتو بلرزون

(Shake it shake it) shake it girl

(بلرزون،بلرزون) دختر تکونش بده

Make sure you don’t break it, girl

مواظب اش از دستش ندی دختر

(Cause we gonna)

(چونکه ما میخواییم)

So, turn it up (turn it up) [2x]

صدای ضبطو زیاد کنیم(صداشو زیاد کنیم) [2x]

Turn it up

صداشو زیاد کنیم

Common baby, just

بجنب عزیزم، فقط

Pump it (louder) [6x]

فریاد بزن(بلندتر)

And say, oh oh oh oh

و بگو اوه اوه اوه اوه

Say, oh oh oh oh

بگو اوه اوه اوه اوه

Turn up the radio

صدای ضبطتو بالا ببر

Blast your stereo

ولوم اسپیکراتو تا حد انفجار زیاد کن

Right now

همین حالا

This joint is fizzling

تو خیلی سردی

It’s sizzling

پس باید گرم شی

Right

حالا…

Damn!! (damn!!) [5x]

لعنتی!! (لعنتی!!) [5x]

oooooohhh-o-ohhh!!!!!!!!!!!

اوووووووووه-و-اوووووه!!!!!!!!

oh-oh-oh-oh!

اوه اوه اوه اوه

Apl. de ap. from Philippines

نرم افراز آپل(اسم) در فیلیپین

Live and direct rocking this scene

زندگی میکنه و ئاون صحنه ترکوندن رو کارگردانی میکه

Breaking on down for the B-boys

آهنگ میسازه واسه رقس گروه پسران بی

And B-girls waiting to do their thing

و دختران رقاص بی هم منتظر رقص اونا اند

Pump it, louder come on

فریاد بزن، محکم تر بجنب

Don’t stop and keep it goin’

نایست… ادامه بده

Do it lets get it on

کاری کن که هیچوقت ولش نکنی

Move it

خودتو تکون بده

Come on, baby, do it

بجنب عزیزم انجامش بده

La-da-di-da-da-di-die

لا-دا-دی-دا-دا-دی-دای(خودتو پاره کن!!!!!!)

On the ster(-e-er-e-er-e-)ereo

برای استر(تیر تر ری ری)ریو

Let those speakers blow your mind

بذار اون بلندگو ها مغزت رو بترکونن

(Blow my mind, baby)

(مغزت رو بترکونن، عزیزم)

So let it go, let it go

پس انجامش بده، انجامش بده

Here we go

بیا که رفتیم

La-da-di-da-da-di-die (come on, we’re there)

لا-دا-دی-دا-دا-دی-دای(خودتو جر بده!!!!!!) (بجنب ما منتظریم)

On the radi(-adi-adi-adi-)o

برای رادی(رادی رادی رادی)یو

This systems got me feel so fi(-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-)ne

این سیستم اساس خیلی خو(ب ب ب ب ب ب ب ب)بی بهم میده

Pump it (louder) [6x]

فریاد بزن(بلندتر)

And say, oh oh oh oh

و بگو اوه اوه اوه اوه

Say, oh oh oh oh

بگو اوه اوه اوه اوه

Turn up the radio

صدای ضبطتو بالا ببر

Blast your stereo

ولوم اسپیکراتو تا حد انفجار زیاد کن

Right now

همین حالا

This joint is fizzling

تو خیلی سردی

It’s sizzling

پس باید گرم شی

Right

همین حالا

FindLyrics.ir بازدید : 9485 نظرات (0)

 

Whatcha gonna do with all that junk

ببین میخوام اینکارو با همه اون احمق ها انجام بدم

All that junk inside your trunk

همه اونا اشغال هایی که کنار ماشینتن

[Fergie]

I’ma get get get get you drunk

من میخوام که مستت کنم

Get you love drunk off my hump

عشقت رو مست بر امدگی پشت من کن

My hump my hump my hump my hump my hump

My hump my hump my hump my lovely little lumps

برامدگی پشت من ، اون برامدگی دوست داشتنی پشتم

Check it out

اینو ببین

I drive these brothers crazy

من این برادر هارو دیوونه میکنم

I do it on the daily

من این کار رو هر روز میکنم

They treat me really nicely

اونا خیلی ناز منو درمان میکنن

They buy me all these ices

اونا همه نوع بستنی برام میخرند

Dolce and Gabbana

بستنی های دولکو و گابانا

Fendi and the Donna

فندی و دونا

Karan they be sharin’

کارن اونا میخوان مشترک شن

All their money got me wearing fly

همه ی پول اون ها رو هواست

Whether I ain’t askin

منم سوالی نمیپرسم

They say they love mah ass in

اونا میگن که منو خیلی دوست دارند

Seven Jeans

هفت تا شلوار جین

True religion

مذهب واقعی و …

I say no

و من میگم نه

But they keep givin

اما اونا هنوز دارن پافشاری میگنند

So I keep on takin

پس منم به صحبت کردن ادامه میدم

And no I aint taken

و نه من حرفشون رو اوکی نمیکنم

We can keep on datin’,

ما میتونیم بازم قرار بذاریم

Now keep on demonstratin’

حالا روی اون نشونه بمونه

My love my love my love my love

عشقم من ، عشقم من …

You love my lady lumps

تو عاشق اون برامدگی پشت منی

My humps they got you..

اون برامدگیام مخت رو زدن

[Will.i.am]

Shes got me spending.. Ohhh

اون منو وادار به خرج کردن میکنه

[Fergie]

Spending all your money on me..And spending time on me..

هر چی پول داری رو پام بریز ، برام  وقت بذار

[Will.i.am]

Shes got me spending.. Ohhh

اون منو وادار به خرج کردن میکنه

[Fergie]

Spending all your money on me..

هر چی پول داری رو پام بریز

[Will.i.am]

Whatcha gonna do with all that junk

ببین میخوام اینکارو با همه اون احمق ها انجام بدم

All that junk inside your trunk

همه اونا اشغال هایی که کنار ماشینتن

 [Fergie]

I’ma get get get get you drunk

من میخوام که مستت کنم

Get you love drunk off my hump

عشقت رو مست بر امدگی پشت من کن

 [Will.i.am]

Whatcha gonna do with all that ass

ببین میخواد به اون همه باسن چیکار کنه

All that ass inside them jeans

همه ی و اون باستنی که توی شلوار جینش داره

[Fergie]

I’ma make make make make you scream

من کاری میکنم که جیغغغغ بکشی

Make you scream make you scream

کاری میکنم داد بزنی

Cause of my humps my hump my hump my hump

بخاطر اون برامدگیه پشتم

My hump my hump my hump my lovely lady lumps

برای اون برامدگی دوست داشتیه پشتم

Check it out

اینو ببین

[Will.i.am]

I met a girl down at the disco

من با یه دختر تو دیسکو اشنا شدم

She said hey hey hey ya lets go

اون گفت که اونا دارند میرن

I can be ya baby, you could be my honey

منم میتونم با اونا باشم و تو میتونی عزیز من باشی

Let’s spend time not money

فقط یکم وقت بذار پولی نیاز نیست

And mix your milk with my cocoa puff

و شیری که داری میخوری رو با کوکو پوف قاطی کن

Milky milky cocoa

کوکوا ی شیری

Mix your milk with my cocoa puff

شیرت رو با ککوا پوف من قاطی کن

Milky milky

شیری .

[Fergie]

They say I’m really sexy

اونا میگن که من واقعا جذابم

The boys they wanna sex me

همه پسر ها میخوان باهام  بخوابن

They always standin next to me

اونا همیشه سر راهم  هستند

Always dancin next to me

همه جلوی من میرقصند

Tryna feel my hump hump

میخوان که پشتم رو حس کنند

Lookin at my lump lump

بهشون نیگا میکنند

You can look but you can’t touch it

میتونی ببینش و اما نمیتونی دست بزنی

If you touch it

اگه دستشون بزنی

I’ma start some drama

من شروع به سرو صدا میکنم

You don’t want no drama

تو هیچ سرو صدایی نمیخوای

No no drama no no no no drama

نه نه ، توی هیچ سرو صدایی نمیخوای

So don’t

پس دست نزت

Pull on my hand boy

دستت رو بذار توی دستام فقط

You ain’t my man boy

تو هیچوقت مرد من نمیشی پسر

I’m just tryna dance boy

من فقط میخوای یه پسر رقص بلد پیدا کنم

And move my hump

و پشتم رو تکون بدم

My hump my hump my hump my hump my lovely lady lumps

In the back and in the front

یه جلو و عقب تکونش بدم

My loving got you..

جدابیتم تورو هم جذب میکنم

[[Will.i.am]

Shes got me spending.. Ohhh

اون منو وادار به خرج کردن میکنه

[Fergie]

Spending all your money on me..And spending time on me..

هر چی پول داری رو پام بریز ، برام  وقت بذار

[Will.i.am]

Shes got me spending.. Ohhh

اون منو وادار به خرج کردن میکنه

 [Fergie]

Spending all your money on me..uh on me on me..

هر چی پول داری رو پام بریز ، اوه برام خرج کن

[Will.i.am]

Whatcha gonna do with all that junk

ببین میخوام اینکارو با همه اون احمق ها انجام بدم

All that junk inside your trunk

همه اونا اشغال هایی که کنار ماشینتن

 [Fergie]

I’ma get get get get you drunk

من میخوام که مستت کنم

Get you love drunk off my hump

عشقت رو مست بر امدگی پشت من کن

 [Will.i.am]

Whatcha gonna do with all that ass

ببین میخواد به اون همه باسن چیکار کنه

All that ass inside them jeans

همه ی و اون باستنی که توی شلوار جینش داره

[Fergie]

I’ma make make make make you scream

من کاری میکنم که جیغغغغ بکشی

Make you scream make you scream

کاری میکنم داد بزنی

Whatcha gonna do with all that junk

ببین میخوام اینکارو با همه اون احمق ها انجام بدم

All that junk inside your trunk

همه اونا اشغال هایی که کنار ماشینتن

 [Fergie]

I’ma get get get get you drunk

من میخوام که مستت کنم

Get you love drunk off my hump

عشقت رو مست بر امدگی پشت من کن

 [Will.i.am]

Whatcha gonna do with all that breast

ببین میخواد با اون همه سینش چیکار کنه

All that breast inside that shirt

همه ی اون سینه ای که توی تی شرتش داره

[Fergie]

I’ma make make make make you work

من وادارت میکنم دسا به کار شی

Make you work work make you work

دست به کار شی

[[Will.i.am]

Shes got me spending.. Ohhh

اون منو وادار به خرج کردن میکنه

[Fergie]

Spending all your money on me..And spending time on me..

هر چی پول داری رو پام بریز ، برام  وقت بذار

 [Will.i.am]

Shes got me spending.. Ohhh

اون منو وادار به خرج کردن میکنه

 [Fergie]

Ohh..Spending all your money on me..uh on me on me.

هر چی پول داری رو پام بریز بریز و بریز

[Will.i.am]

So real x17

خیلی واقعی هستی

FindLyrics.ir بازدید : 1731 نظرات (0)

 

Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up-3x

خفه شو


Shut it up, just shut up

خفه شو، فقط خفه شو
Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up-3x

خفه شو

Shut it up, just shut up

خفه شو، فقط خفه شو

We're trying to take it slow

داریم سعی می کنیم زیاد سخت نگیریم
But we're still losin control

ولی باز از کوره در میریم
And we're trying to make it work

داریم سعی می کنیم از پسش بر بیایم
But it still ends up the worst

ولی در آخر باز بدتر میشه
And I'm craaazzzy

من دیوونم
For tryin to be your laaadddy

واسه اینکه سعی می کنم بانوی تو باشم
I think I'm goin crazy

فکر کنم دارم دیوونه میشم

Girl, me and you were just fine (you know)

دختر، منو تو با هم خوب بودیم
We wine and dine

با هم غذا و نوشیدینی می خوردیم
Did them things that couples do when in love (you know)

کارایی می کردیم که عاشقا  می کردن
Walks on the beach and stuff (you know)

تو ساحل دریا قدم می زدیم
Things that lovers say and do

کارایی می کردیم و چیزایی می گفتیم که عاشقا با هم می کنن و می گن
I love you boo, I love you too

عاشقتم جیگر، منم عاشقتم
I miss you a lot, I miss you even more

خیلی دلم برات تنگه، خیلی بیشتر شده دلتنگیم
That's why I flew you out

بخاطر همینه که از پیشت پر زدم ورفتم
When we was on tour

وقتی با هم به یه تور گردشی رفته بودیم
But then something got out of hand

ولی ناگهان همه چیز از دستم در رفت
You start yellin when I was my friends

وقتی پیش رفیقام بودم شروع می کردی به داد و بی داد
Even though I had legitimate reasons (bull shit)

با اینکه دلایلی قانع کننده ای برات داشتم
You know I have to make them dividends (bull shit)

میدونی، باید همه چیزو تقسیم کنیم
How could you trust our private eyes girl

چطور تونستی به حرفای چشم چرونا(دوستات که منو میپاییدن!) اعتماد کنی
That's why you don't believe my lies

بخاطر همین هم به دروغام باور نداشتی
And quickly said shut up

و سریع گفتی، خفه شم

Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up

خفه شو

We're trying to take it slow

داریم سعی می کنیم زیاد سخت نگیریم
But we're still losin control

ولی باز از کوره در میریم
And we're trying to make it work

داریم سعی می کنیم از پسش بر بیایم
But it still ends up the worst

ولی در آخر باز بدتر میشه
And I'm craaazzzy

من دیوونم
For tryin to be your laaadddy

واسه اینکه سعی می کنم بانوی تو باشم
I think I'm goin crazy

فکر کنم دارم دیوونه میشم


Why does emotion gotta move so fast

چرا احساسات اینقدر زود از بین میره
Love is progress if you could make it last

عشق یه حرکت رو به ترقی، البته اگه بتونیم تا آخر ادامش بدیم
Why is it that you just lose control

چرا همش قاتی می کنی واسم
Every time you agree on takin it slow

همش قبول مب کنب که دیگه سخت نگیریم
So why does it got to be so damn tough

پس چرا باز همه چیز سخت میشه
Cuz fools in lust could never get enough of love

چون آدمای احمق وقتی عصبی میشن عشقو فراموش می کنن
Showin the love that you be givin

عشقی رو که میخوای بهم بدی رو نشون بده
Changing up your livin

For a lovin transition

زندگیت رو با عشق تغییر بده
Girl its a mission tryin to get you to listen

عزیزم این یه ماموریته دارم سعی می کنم کاری کنم که بهم گوش بدی
Feel mad at each other has become our tradition

قاتی کردن سر همدیگه داره میشه رسممون
You yell, I yell, everybody yells

تو داد می زنی ، من فریاد می زنم، هردومون
Got neighbors across the street saying

اهل محل اینو میگن
“Who the hell?!?”

کدوم عوضیه (داره داد میزنه!)
Who the hell?

کدوم عوضیه
What the hell's going down?

چی داره سرمون میاد
Too much of the bickering
Kill it with the sound and

خیلی با هم دعوا می کنیم و اونو با داد و بیدادمون می کشیم

Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up

خفه شوWe're trying to take it slow

داریم سعی می کنیم زیاد سخت نگیریم
But we're still losin control

ولی باز از کوره در میریم
And we're trying to make it work

داریم سعی می کنیم از پسش بر بیایم
But it still ends up the worst

ولی در آخر باز بدتر میشه
And I'm craaazzzy

من دیوونم
For tryin to be your laaadddy

واسه اینکه سعی می کنم بانوی تو باشم
I think I'm goin crazy

فکر کنم دارم دیوونه میشم


Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up-3x

خفه شو


Shut it up, just shut up

خفه شو، فقط خفه شو
Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up-3x

خفه شو

Shut it up, just shut up

خفه شو، فقط خفه شو

Girl our love is dyin

عزیزم عشقمون داره می میره
Why did you stop tryin

چرا دیگه سعی خودتو نکردی
I never been a quita

من که هیچوقت برات مثل سگ کویتا نبودم
But I do deserve betta

ولی مستحق اینم که با من مثل یه ماهی خوشگل رفتار می کردی
Believe me I will do better

باور کن سعی می کنم بهتر از این برات باشم
Let's forget the past

بیا گذشته رو فراموش کنیم
And let's start this new plan

و این نقشه جدیدمون رو شروع کنیم
Why? Cuz it's the same old routine

چرا؟ چون اینم مثل همون رابطه قبلیمو میشه
And the next week I hear them scream

و باز هفته دیگه صدای داد و بیدادشونو میشنوم
Girl I know you're tired of the things they say

دختر میدونم از چیزایی که میگن خسته شدی
You're damn right

صد در صد حق با تو هستش
Cuz I heard them lame damn excuses just yesterday

چون دیروز داشتم به عذر و بهونه های این چفت و چلاقا گوش میدادم
That was a different thing

اونا چیزای دیگه ای می گفتن
No it ain't

نه اینطوری که اونا میگفتن نیست
That was a different thing

اونا چیزای دیگه ای می گفتن
No it ain't

نه اینطوری که اونا میگفتن نیست
That was a different thing

اونا چیزای دیگه ای می گفتن
It was the same damn thing

لعنتی شبیه این بود
Same ass excuses

همون عذر و بهونه هایی مسخره
Boy you're useless

پسر تو باطلی
Woooaaahhh!!!Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up-3x

خفه شو


Shut it up, just shut up

خفه شو، فقط خفه شو
Shut up

خفه شو
Just shut up

فقط خفه شو
Shut up-3x

خفه شو

Shut it up, just shut up

خفه شو، فقط خفه شو

oh nononohhh....

آه، نه
don't go

نرو
now please go

حالا لطفا برو
i don't know

نمیدونم
ohohoh....

آه

Stop the talking baby

دیگه هیچی نگو عزیزم
Or I start walking baby [repeat 9x]

یا میذارم میرما
Stop the yapping baby

چرت و پرت نگو دیگه
What happened baby

چی شده عزیزم
Stop the talking baby

دیگه هیچی نگو عزیزم
Or i start walking baby [repeat 1x]

یا میذارم میرما
Is that all there is [repeat till fade]

همش همین بود


اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان