loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 50990 نظرات (0)

Just gonna stand there And watch me burn

میخوای اونجا وایستی و سوختنم رو ببینی؟

But that’s alright Because I likeThe way it hurts

!ولی عیبی نداره چون از دردی که دارم ازش می کشم خوشم میاد

Just gonna stand there And hear me cry

میخوای اونجا وایستی  و به صدای گریهام گوش بدی

But that’s alright Because I love The way you lie

اما این اشکالی نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم

I love the way you lie

من عاشق دروغ گفتنتم

I love the way you lie

عاشق لحن دروغ گفتنتم

Eminem:

I can’t tell you what it really is

نمیتونم بهت بگم واقعا چیه!

I can only tell you what it feels like

فقط میتونم بگم چه حسی داره!

And right now there’s a steel knife In my windpipe I can’t breathe

و خب، یه چاقوی استیل تو نای من و نمیتونم نفس بکشم!

But I still fight While I can fight

ولی بازم میجنگم تا زمانی که میتونم

 

 

As long as the wrong feels right

تا زمانی که کارهای اشتباه خوب بنظر می رسن!

It’s like I’m in flight High of a love

انگار دارم پرواز می کنم بر فراز عشق

 

Drunk from the hate It’s like I’m huffing paint

از تنفر مستم مث یه نقاشی تنفر و عصبانیت شدم

And I love it the more that I suffer

و از زجز کشیدن از اون لذت می برم!

I suffocate And right before im about to drown

دارم خفه میشم و درست وقتی دارم غرق میشم

She resuscitates me She f*** hates me

اون منو به هوش میاره اون ازم من بدجور متنفره

 

And I love it   Wait

و من عاشق این تنفرشم! وایستا

Where you going

داری کجا میری؟

I’m leaving you

دارم ترکت می کنم

No you ain’t Come back

نه تو اینکارو نمی کنی برگرد

We’re running right back

زود بر میگردیم

Here we go again

باز شروع شد!

It’s so insane

این خریته!

Cause when it’s going good

چون وقتی همه چیز خوبه

It’s going great

بهتر و بهتر میشه

I’m Superman

و من یه سو-پر منم

With the wind in his bag

با لباسایی پف کرده!

She’s Lois Lane

اون میشه لوییس لین (بازیگر زن در سو-پر من)!

But when it’s bad

ولی اوضاع که به هم میریزه

It’s awful

همه چیز افتضاحه!

I feel so ashamed

احساس شرمساری می کنم

I snap

قاطی پاتی می کنم!

Who’s that dude

اون پسره دیگه کیه

I don’t even know his name

حتی اسمشم نمیدونم

I laid hands on her

سر تعظیم براش فرود آوردم!

I’ll never stoop so low again

دیگه واسه هیشکی اینطور تواضع نمی کنم!

I guess I don’t know my own strength

انگار از قدرت و شان و مقامم بی اطلاع شدم!

Rihanna:

Just gonna stand there And watch me burn

میخوای اونجا وایستی و سوختنم رو ببینی؟

But that’s alright Because I likeThe way it hurts

!ولی عیبی نداره چون از دردی که دارم ازش می کشم خوشم میاد

Just gonna stand there And hear me cry

میخوای اونجا وایستی  و به صدای گریهام گوش بدی

But that’s alright Because I love The way you lie

اما این اشکالی نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم

I love the way you lie

من عاشق دروغ گفتنتم

I love the way you lie

عاشق لحن دروغ گفتنتم

Eminem:

You ever love somebody so much You can barely breathe

وقتی از ته دل عاشق فردی هستی نفست بند میاد و

When you’re with them, You meet

وقتی با افرادی که ملاقاتشون می کنی هستی

And neither one of you Even know what hit ‘em

و هیچکدوم از شما نمیدونه که چی باعث شد تو ذوقشون بخوره!

Got that warm fuzzy feeling Yeah them chills

چنین احساس گرم و بی منطق بهتون دست میده آره اونا سردن

Used to get ‘em Now you’re getting fucking sick

سر کارشون میذاشتی ولی حالا واقعا از این کار خسته شدی

Of looking at ‘em You swore you’ve never hit ‘em

از نگاه کردن بهشون! قسم خوردی که دیگه هیچ وقت

Never do nothing to hurt ‘em Now you’re in each other’s face

کاری نکنی که تو ذوقشون بخوره! و حالا با هم رودر رو شدین

Spewing venom And these words When you spit ‘em

به هم برخاش می کنین و این حرفا وقتی از دهنت پرتشون می کنی بیرون

You push Pull each other’s hair Scratch, claw, bit ‘em

به همدیگه حمله ور میشین و موهای همدیگه رو میکشین همدیگه رو میزنین

Throw ‘em down Pin ‘em So lost in the moments

به زمینشون میزنین خب در دقایق گم میشین

When you’re in ‘em

وقتی با هم درگیرین

It’s the rage that took over It controls you both

و این طغیانیه که خاتمه پیدا می کنه و این چیزیه که شمارو کنترل می کنه

So they say it’s best To go your separate ways

میگن که بهترین کار اینه که راهتون رو از هم جدا کنین

Guess that they don’t know ya Cause today

انگاری تورو نمیشناسن! فکر کنم امروز 

That was yesterday Yesterday is over It’s a different day

اون دیروز بود ، دیروز تموم شد امروز با دیروز متفاوته

Sound like broken records Playin’ over

درست مث شکستن یه رکورد جدید می مونه بازی تموم شد

But you promised her Next time you’ll show restraint

ولی بهش قول مبدب که دفعه بعد قید و بندایی بهش نشون میدی

You don’t get another chance Life is no Nintendo game

ولی شانس وجود نداره زندگی که مثل بازی  نیست

But you lied again

ولی بازم بهش دروغ گفتی

Now you get to watch her leave Out the window

و حالا داری رفتنشو از پشت پنجره تماشا می کنی

Guess that’s why they call it window pane

فکر کنم بخاطر همینه که بهش میگن جام پنجره

Rihanna:

Just gonna stand there And watch me burn

میخوای اونجا وایستی و سوختنم رو ببینی؟

But that’s alright Because I likeThe way it hurts

!ولی عیبی نداره چون از دردی که دارم ازش می کشم خوشم میاد

Just gonna stand there And hear me cry

میخوای اونجا وایستی  و به صدای گریهام گوش بدی

But that’s alright Because I love The way you lie

اما این اشکالی نداره چون من دروغ گفتنتو دوست دارم

I love the way you lie

من عاشق دروغ گفتنتم

I love the way you lie

عاشق لحن دروغ گفتنتم

Eminem:

Now I know we said things Did things That we didn’t mean

میدونم که حرفایی زدیم و کارایی کردیم که منظورمون نبودن

And we fall back

و باز برگشتیم سر خونه اولمون

Into the same patterns Same routine

با همون خصوصیات اولیمون همون کارای همیشگی

But your temper’s just as bad As mine is

ولی هنوزم اخلاقت گند تر از منه

You’re the same as me

تو درست مث خودمی

But when it comes to love

ولی وقتی عشق پاشو میذاره وسط

You’re just as blinded

تو هم مثل من کور میشی

Baby please come back It wasn’t you

عزیزم تورو خدا برگرد این تو نبودی 

Baby it was me

خب من بودم (که اشتباه کردم!)

Maybe our relationship Isn’t as crazy as it seems

شاید رابطمون اونقدرا هم احمقانه نباشه!

Maybe that’s what happens When a tornado meets a volcano

شاید این چیزی هست که وقتی طوفان با کوه آتشفشان میخورد

All I know is

تنها چیزی که میدونم اینه که

I love you too much

خیلی عاشقتم

To walk away though

Come inside

بیا تو

Pick up your bags off the sidewalk

چمدونتو بردار و باز کن

Don’t you hear sincerity? In my voice when I talk

صفا و بی ریایی رو تو صدام نمیشنوی؟

Told you this is my fault

بهت که گفتم تقصیر من بود

Look me in the eyeball

تو چشمام نگاه کن

Next time I’m pissed I’ll aim my fist At the dry wall

دفعه دیگه که عصبانی شدم و با مشت کبوندم تو دیوار

Next time There will be no next time

دفعه دیگه هیچ دفعه بعدی وجود نخواهد داشت

I apologize

ازت معذرت میخوام

Even though I know it’s lies

با ابنکه میدونم اینا همش دروغه

I’m tired of the games

من از این بازیها خسته شدم

I just want her back

میخوام که برگرده پیشم

I know I’m a liar

میدونم که یه دروغگو هستم

If she ever tries to f*** leave again

اگه یه بار دیگه بخواد ترکم کنه

I’mma tie her to the bed

میبندمش به تخت و

And set the house on fire

کل خونه رو اتیش میزنم

FindLyrics.ir بازدید : 12938 نظرات (0)

Te amo, te amo

دوستت دارم، دوستت دارم

She says to me,

به من گفت

I hear the pain in her voice

صدای غم و غصه رو دی صداش می شنوم

Then we danced underneath the candelabra

و بعد، زیر نور شمعدانیها شروع به رقصیدن کردیم

She takes the lead

و اون بود که منو تو رقص راهنمایی می کرد

That’s when I saw it in her eyes – it’s over

و اون، دقیقا لحظه ای بود که فهمیدم همه چیز تموم شده

Chorus

Then she says te amo.

و بعد گفت: دوست دارم

Then she put her hand around me waist

و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و

I told her no,

بهش گفتم، نه

She cried Te amo.

و اون با صدایی از غم گفت: من دوستت دارم

Told her I’ll never run away but let me go

بهش گفتم که هرگز ترکت نمی کنم ولی دست از سرم بر دار

but I saw it in her eyes, without asking why

و بدون اینکه چیزی بگم، اینو تو چشماش دیدم

I said te amo, somebody tell me what she said

گفتم “دوستت دارم”! یکی بهم گفت که منظورش چی بود

Don’t it mean I love you

منظورش این نبود که عاشقته

I Think it means I love you

ولی من فکر می کنم منظورش این بود که عاشقمه

Don’t it mean I love

منظورش این نبود که عاشقته

Te amo, te amo, shes scared to breathe

دوستت دارم، دوستت دارم، ترسید نفسش رو بیرون بده

I hold her hand, I’ve got no choice, uhh

بهش گفتم، دیگه راهی برام باقی نمونده

Pulled me out on the beach, danced in the water, I start to leave

و در ساحل، من رو عقب زد، تو آب دریا رقصید و منم ترکش کردم

She’s begging me and asking why its over

 به من التماس می کرد و از من میخوایست که بگم چرا همه چیز بینمون تموم شد

Chorus

Then she says te amo.

و بعد گفت: دوست دارم

Then she put her hand around me waist

و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و

I told her no,

بهش گفتم، نه

She cried Te amo.

و اون با صدایی از غم گفت: من دوستت دارم

Told her I’ll never run away but let me go

بهش گفتم که هرگز ترکت نمی کنم ولی دست از سرم بر دار

but I saw it in her eyes, without asking why

و بدون اینکه چیزی بگم، اینو تو چشماش دیدم

I said te amo, somebody tell me what she said

گفتم “دوستت دارم”! یکی بهم گفت که منظورش چی بود

Don’t it mean I love you

منظورش این نبود که عاشقته

I Think it means I love you

ولی من فکر می کنم منظورش این بود که عاشقمه

Don’t it mean I love

منظورش این نبود که عاشقته

Yes we can dance,

آره میتونیم برقصیم

but you gotta watch your hands.

ولی باید مراقب دستات باشی

Watch me all night,

شبها منو می بینی

I’m movin to the vibe because I understand that we all need love

 که (از ترس) به خودم می لرزم چون می فهمم که ما به عشق نیاز داریم

And I’m not afraid to feel the love but I don’t feel that way, no

و من از عشق نمی ترسم ولی من اونجور عشق رو نمی خواهم

Chorus

Then she says te amo.

و بعد گفت: دوست دارم

Then she put her hand around me waist

و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و

I told her no,

بهش گفتم، نه

She cried Te amo.

و اون با صدایی از غم گفت: من دوستت دارم

Told her I’ll never run away but let me go

بهش گفتم که هرگز ترکت نمی کنم ولی دست از سرم بر دار

but I saw it in her eyes, without asking why

و بدون اینکه چیزی بگم، اینو تو چشماش دیدم

I said te amo, somebody tell me what she said

گفتم “دوستت دارم”! یکی بهم گفت که منظورش چی بود

Don’t it mean I love you

منظورش این نبود که عاشقته

I Think it means I love you

ولی من فکر می کنم منظورش این بود که عاشقمه

Don’t it mean I love

منظورش این نبود که عاشقته

Te amo, Te amo

دوستت دارم، دوستت دارم

Don’t it mean I love you

منظورش این نبود که عاشقته

FindLyrics.ir بازدید : 2415 نظرات (0)

Here we are

اینجاییم

midair off of the cliff

در آسمون بالای سخره ای

staring down at the end again

و باز داریم به انتها نگاه می کنیم

but then again maybe we’re finally

ولی باز دوباره شاید در انتها

on the road that’s heading away from all your complaining

در جاده ای که به انتهای ایرادگیریهات ختم میشه

of hearing the same song but baby we’ll hear it when i’m gone

به یه آهنگ مشترک گوش بدیم، ولی عزیزم،

 وقتی به اون آهنگ گوش میدیم که من دیگه رفتم

it’s time to turn on the last song

وقتشه که آخرین آهنگ رو بذاریم

the last song ooooo

آخرین آهنگ

What if you wasted love and our love in time disappeared

شاید تو عشق رو حروم کردی و عشقمون در زمان محو شد،

and the sad song ends up

 

 

 و آهنگی غمگین به پایان رسید

being the last song you’ll ever hear

و اون آهنگ، آخرین آهنگی بوده که تا عبد شنیدی

it was ours

اون آهنگ مال ما بود

but I’d do it again holding hands with my friend again

ولی بازم اینکارو می کنم، باز با دوست عزیزم دست میدم

but then again maybe we gave our all a song we’ll never forget

ولی باز دوباره، ممکنه همه چیزمون رو بدیم برای آهنگی که هرگز فراموش نخواهیم کرد

maybe let them play it maybe it’ll save the world

شاید بذاریم دوباره اجراش کنن، شاید دنیایی رو نجات بده

they gonna miss hearing it when it’s gone

اونا وقتی که تموم بشه دلشون برای اون آهنگ تنگ خواهد شد

it’s time to turn on the last song ooooo

وقتشه که آخرین آهنگ رو بذاریم

the last song ooooo

آخرین آهنگ

what if we left every moment that we could spare and the perfect song will end up

شاید تما م زمانهایی رو که میتونستیم چشمپوشی کنیم رو از دست دادیم،

و بهترین آهنگ زندگیمون به پایان رسید

being the last song you’ll ever hear

و اون آهنگ آخرین آهنگی بودی که میتونستیم گوش بدیم

you’ll never know when the songs gonna play the last song you’ll hear is the one you

هیچوقت نمیفهمی که آهنگ زندگیت کی قراره شروع بشه و آخرین آهنگ آهنگیه که

 made this song was beautiful that’s why I started singing it

تو ساختیش که بسیار زیبا بود و بخاطر همین بود که من شروع به خوند اون کردم

but this song is our song is playing until the end even if the last song

ولی این آهنگ، آهنگ ماست، که اگرچه آخرین آهنگ هم باشه تا عبد ادامه خواهد داشت

the last song ooooo

آخرین آهنگ

the last song ooooo

آخرین آهنگ

What if you wasted love and our love in time disappeared

شاید تو عشق رو حروم کردی و عشقمون در زمان محو شد،

and the sad song ends up

 

 و آهنگی غمگین به پایان رسید

being the last song you’ll ever hear

و اون آهنگ، آخرین آهنگی بوده که تا عبد شنیدی

FindLyrics.ir بازدید : 9669 نظرات (0)

Take a Breathe, take a deal

یه نفس عمیق بکش، معامله رو قبول کن

Calm yourself, he says to me

آروم بگیر، بهم گفت

If you play, you play for keeps

اگه بخوای بازی در بیاری، با زندگیت بازی کردی

Take the gun and count to three

این تفنگو بگیر و تا 3 بشمار

You’re sweating now, moving slow

حرکاتت آروم شده و عرق از سر رو صورتت می ریزه

No time to think, my turn to go

دیگه وقتی برای فکر کردن نداری، نوبت منه که برم

And you can see my heart.. beating

و حالا میتونی ببینی که قلبم به طپش افتاده

You can see it through my chest

حتی میتونی ضربانش رو از رو سینم ببینی

I’m terrified, but I’m not leaving

آره ترسیدم ولی بی خیال نمیشم

I know that I must pass this test

آره میدونم این تستی هست که باید پاسش کنم

So just pull the trigger…..

پس تنها کاری که مونده اینه که ماشه رو بکشی

Say a prayer to yourself

دعای آخرتو بخون

He says close your eyes, sometimes it helps

بهم گفت چشاتو ببند، کمکت می کنه

And then I get a scary thought

و اون موقع بود که فکرای پریشون وارد ذهنم شد

That he’s here, means he’s never lost

اینکه اون پیشمه یعنی هیچوقت گم نشده بود

And you can see my heart.. beating

و حالا میتونی ببینی که قلبم به طپش افتاده

You can see it through my chest

حتی میتونی ضربانش رو از رو سینم ببینی

I’m terrified, but I’m not leaving

آره ترسیدم ولی بی خیال نمیشم

I know that I must pass this test

آره میدونم این تستی هست که باید پاسش کنم

So just pull the trigger…..

پس تنها کاری که مونده اینه که ماشه رو بکشی

As my life flashes before my eyes

و در یه آن تمام زندگیم مثل یه جرقه از جلوی چشمام میگذره

I’m wondering if I will ever see another sunrise

و در این عجبم که آیا دوباره طلوع خورشید رو خواهم دید؟

So many won’t get the chance to say goodbye

But it’s too late to think of the value of my life

ولی دیگه خیلی دیر شده که به ارزشهای زندگیم فکر کنم

And you can see my heart.. beating

و حالا میتونی ببینی که قلبم به طپش افتاده

You can see it through my chest

حتی میتونی ضربانش رو از رو سینم ببینی

I’m terrified, but I’m not leaving

آره ترسیدم ولی بی خیال نمیشم

I know that I must pass this test

آره میدونم این تستی هست که باید پاسش کنم

So just pull the trigger…..

پس تنها کاری که مونده اینه که ماشه رو بکشی

————————————————

FindLyrics.ir بازدید : 8038 نظرات (1)

Yellow diamonds in the light

الماس زرد توی نور

And we’re standing side by side

و ما وایسادیم پهلو به پهلو

As your shadow crosses mine

مثل سایه تو درست کنار من

What it takes to come alive

چقدر زمان میبره تا این سایه ها باقی بمونند

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

این تنها راهیه که احساس میکنم نمیتونم ازش دست بکشم

But I’ve gotta let it go

اما من میخوام بذارم انجام شه

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

Shine a light through an open door Love and life I will divide

درخشش یه نور روی در های باز عشق و زندگیه ، اما این نور تقسیم میشه

Turn away cause I need you more

بی خیال دور شدن باش ، چون الان بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم

Feel the heartbeat in my mind

ضربان قلبمو تو ذهنم احساس کن

It’s the way I’m feeling I just can’t deny

این تنها راهیه که احساس میکنم نمیتونم ازش دست بکشم

But I’ve gotta let it go

اما من میخوام بذارم تا انجام شه

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

Yellow diamonds in the light

الماس زردی که توی نوره

And we’re standing side by side

و ما وایسادیم پهلو به پهلو

As your shadow crosses mine

مثل سایه تو درست کنار من

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

We found love in a hopeless place

من عشقمو پیدا کردم توی یه مکان که چشم به راهش بودم

FindLyrics.ir بازدید : 19284 نظرات (0)

I’m not the type to get my heart broken

من از اون نوع آدما نیستم که دل شکسته بشم

I’m not the type to get upset and cry

از اون نوعش نیستم که ناراحت بشم و گریه کنم

‘Cause I never leave my heart open

چون هیچ وقت اجازه ندادم عاشق بشم…

Never hurts me to say goodbye

هیچ وقت خودم رو به خاطر جدایی آزار نمیدم

Relationships don’t get deep to me

روابطم عمیق نیست

Never got the whole in love thing

هیچ وقت سعی نمی کنم همه چیز رو با عشق بدست بیارم

And someone can say they loved me truly

و یه نفر می تونه بگه که اونا منو صادقانه دوست دارن

But at the time it didnt mean a thing

اما حالا دیگه به این معنی نیستش که…

My mind is gone

عقلم رو از دست دادم

I’m spinning round

به اطراف میچرخم

And deep inside

و به شدت تو خودمم

My tears out drown

اشکهام سرازیر میشه

I’m loosing grip

دارم فهم و ادراکم رو از دست میدم

What’s happening?

چه اتفاقی داره می افته؟

I stray from love

دارم از عشق منحرف میشم

This is how I feel

این احساسیه که دارم

This time was different

این دفعه فرق میکرد

Felt like I was just a victim

احساسی داشتم انگار که فقط یک قربانی و طعمه بودم

And it cut me like a knife

و این مثل یه خنجری تو قلبمه(آزارم میده)

When you walked out of my life

از وقتی که از زندگیم رفتی بیرون…

Now I’m in this condition

حالا تو این شرایطم

And I got all the symptoms

و علایم تمام بیماری ها رو تو خودم دارم

Of a girl with a broken heart

علایم یک دختر با یه دله شکسته

But no matter what You’ll never see me cry

اما اصلا مشکلی نیست که هیچوقت نمیبینی گریه میکنم

Did it happen when we first kiss?

یعنی این مشکل از موقعی اتفاق افتاد که برای اولین بار همدیگه رو بوسیدیم؟

Cause it’s hurting me to let it go

چون آزارم میداد که بذارم ادامه پیدا کنه

Maybe cause we spent so much time

شاید باعث بشه ما کلی وقت سپری کنیم

And I know that is no more

و متوجه شدم که دیگه تمومه

I should have never let you hold me baby

هیچ وقت نمی بایست اجازه میدادم منو بغل کنی عزیزم

baby why im sad to see us apart

عزیزم چرا از اینکه میببینم از هم جداییم ناراحتم

I didn’t give it to you on purpose

قصد ندارم این رو به تو نسبت بدم(تقصیر تو بندازم)

can’t figure out how you stole my heart

نمی تونی درک کنی چقدر(چه طور)دلم رو بدست آوردی

My mind is gone

عقلم رو از دست دادم

I’m spinning round

به اطراف میچرخم

And deep inside

و به شدت تو خودمم

My tears i’ll drown

تو اشک های خودم غرق میشم

I’m loosing grip

دارم فهم و ادراکم رو از دست میدم

What’s happening?

چه اتفاقی داره می افته؟

I stray from love

دارم از عشق منحرف میشم

This is how I feel

این احساسیه که دارم

This time was different

این دفعه فرق میکرد

Felt like I was just a victim

احساسی داشتم انگار که فقط یک قربانی و طعمه بودم

And it cut me like a knife

و این مثل یه خنجری تو قلبمه(آزارم میده)

When you walked out of my life

از وقتی که از زندگیم رفتی بیرون…

Now I’m in this condition

حالا تو این شرایطم

And I got all the symptoms

و علایم تمام بیماری ها رو تو خودم دارم

Of a girl with a broken heart

علایم یک دختر با یه دله شکسته

But no matter what You’ll never see me cry

اما اصلا مشکلی نیست که هیچوقت نمیبینی گریه میکنم

How did I get here with you

من چه طوری با تو به اینجا(این شرایط)رسیدم؟

I’ll never know

هیچ وقت نمیفهمم

I never meant to let it get so personal

هیچوقت این قصد رو نداشتم که بذارم قضیه خیلی شخصی بشه

And after all I tried to do

اما بعد از این همه سعی کردم این کار رو بکنم

To stay away from love with you

سعی کردم تا از عشق با تو دوری کنم

I’m broken-hearted

من دلم شکسته

I can’t let you know

نمی تونم بذارم متوجه بشی

And I Won’t Let It Show

و نمی ذارمم که معلوم بشه

You won’t see me cry

تو ناله ها و اشکهام رو نمیبینی

This time was different

این دفعه فرق میکرد

Felt like I was just a victim

احساسی داشتم انگار که فقط یک قربانی و طعمه بودم

And it cut me like a knife

و این مثل یه خنجری تو قلبمه(آزارم میده)

When you walked out of my life

از وقتی که از زندگیم رفتی بیرون…

Now I’m in this condition

حالا تو این شرایطم

And I got all the symptoms

و علایم تمام بیماری ها رو تو خودم دارم

Of a girl with a broken heart

علایم یک دختر با یه دله شکسته

But no matter what You’ll never see me cry

اما اصلا مشکلی نیست که هیچوقت نمیبینی گریه میکنم

FindLyrics.ir بازدید : 21702 نظرات (0)

Na na na  Come on

نا نا نا !! بیا ببینم!

Na na na na na Come on

نا نا نا !! بیا ببینم!

Na na na  Come on(x3)

نا نا نا !!  بیا ببینم!

Na na na na  Come on

نا نا نا !! یالا بیا !

Na na na  Come on

نا نا نا !! بیا ببینم!

Na na na na na

نا نا نا !!

Come on  Na na na

بیا ببینم! نا نا نا !!

Come on)X3(

بیا ببینم!

Na na na

نا نا نا !!

Feels so good being bad (Oh oh oh oh oh)

خیلی احساس خوبی داره که بد باشی! (اوه اوه اوه)

There’s no way I’m turning back (Oh oh oh oh oh)

هیچ راهی نیست که من به گذشته برگردم!

Now the pain is my pleasure ’cause nothing could measure (Oh oh oh oh

الان درد باعث خوشحالی منه! چون هیچی با اون برابری نداره!

Love is great, love is fine (Oh oh oh oh oh)

عشق عالیه!!! عشق خوبه! (اوه اوه…)

Out the box, outta line (Oh oh oh oh oh)

بیرون جعبه، بیرون از خط (اوه….)

The affliction of the feeling leaves me wanting more (Oh oh oh oh oh)

رنجی که احساس به جا میذاره باعث نمیشه من بیشتر بخوام! (اوه…)

‘Cause I may be bad, but I’m perfectly good at it

چون امکان داره من بد باشم، اما من توی این خیلی خوبم!

… in the air, I don’t care, I love the smell of it

[...]  توی هوا ، من اهمیتی نمیدم!، به نظرم خیلیم خوبه!

Sticks and stones may break my bones

مردم نمیتونن با حرفاشون و نوشته هاشون منو اذیت کنن

But chains and whips excite me

اما زنجیرها و شلاق منو سر حال میارن

‘Cause I may be bad, but I’m perfectly good at it

چون امکان داره من بد باشم، اما من توی این خیلی خوبم!

…in the air, I don’t care, I love the smell of it

[...]  توی هوا ، من اهمیتی نمیدم!، به نظرم خیلیم خوبه!

Sticks and stones may break my bones

مردم نمیتونن با حرفاشون و نوشته هاشون منو اذیت کنن

But chains and whips excite me

اما زنجیرها و شلاق منو سر حال میارن

 Na na na Come on, come on, come on I like it-like it

نا نا نا یالا ، بیا ببینم ، من اینو دوستدارم

Come on, come on, come on I like it-like it

بیا ببینم ، من اینو دوست دارم

Come on, come on, come on I like it-like it (Na na na)

بیا ببینم ، من اینو دوستدارم , نا نا نا

Come on, come on, come on  I like it-like it

یالا ، بیا ببینم ، من اینو دوست دارم

Love is great, love is fine (Oh oh oh oh oh)

عشق عالیه!!! عشق خوبه! (اوه اوه…)

Out the box, outta line (Oh oh oh oh oh)

بیرون جعبه، بیرون از خط (اوه….)

The affliction of the feeling leaves me wanting more (Oh oh oh oh oh)

رنجی که احساس به جا میذاره باعث نمیشه من بیشتر بخوام! (اوه…)

‘Cause I may be bad, but I’m perfectly good at it

چون امکان داره من بد باشم، اما من توی این خیلی خوبم!

… in the air, I don’t care, I love the smell of it

[...]  توی هوا ، من اهمیتی نمیدم!، به نظرم خیلیم خوبه!

Sticks and stones may break my bones

مردم نمیتونن با حرفاشون و نوشته هاشون منو اذیت کنن

But chains and whips excite me

اما زنجیرها و شلاق منو سر حال میارن

Na na na Come on, come on, come on I like it-like it

نا نا نا یالا ، بیا ببینم ، من اینو دوستدارم

Come on, come on, come on I like it-like it

بیا ببینم ، من اینو دوست دارم

Come on, come on, come on I like it-like it (Na na na)

بیا ببینم ، من اینو دوستدارم , نا نا نا

Come on, come on, come on  I like it-like it

یالا ، بیا ببینم ، من اینو دوست دارم

S-S-S & M-M-M

اس اس اس & ام ام ام

Oh, I love the feeling you bring to me, oh, you turn me on

اوه، من عاشق حسی هستم که تو به من میدی،اوه، تو منو روشن میکنی!

It’s exactly what I’ve been yearning for, give it to me strong

این دقیقا همون چیزیه که من در حسرتش بودم، اونو به من بده!

And meet me in my boudoir, make my body say ah ah ah

و منو تو خلوتگاه (خونه خالی :D) میبینی ، و بدنمو به حرف میکشی … کلا این خط مفهومیه

I like it-like it

من اینو دوست دارم دوستش دارم

Cause I may be bad, but I’m perfectly good at it

چون امکان داره من بد باشم، اما من توی این خیلی خوبم!

… in the air, I don’t care, I love the smell of it

[...]  توی هوا ، من اهمیتی نمیدم!، به نظرم خیلیم خوبه!

Sticks and stones may break my bones

مردم نمیتونن با حرفاشون و نوشته هاشون منو اذیت کنن

But chains and whips excite me

اما زنجیرها و شلاق منو سر حال میارن

Na na na Come on, come on, come on I like it-like it

نا نا نا یالا ، بیا ببینم ، من اینو دوستدارم

Come on, come on, come on I like it-like it

بیا ببینم ، من اینو دوست دارم

Come on, come on, come on I like it-like it (Na na na)

بیا ببینم ، من اینو دوستدارم , نا نا نا

Come on, come on, come on  I like it-like it

یالا ، بیا ببینم ، من اینو دوست دارم

FindLyrics.ir بازدید : 7308 نظرات (0)

I want to let you know That you don’t have to go

میخوام بدونی که مجبور نیستی بری

Don’t wonder no more  What I think about you

دیگه به طرز فکرم راجع به خودت شکی نداشته باش

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then you should make me your girl, your girl

باید منو دوست دختر خودت بدونی، دوست دختر خودت

If it’s loving that you need

اگه به عشق نیاز پیدا کردی

Baby come and share my world, share my world

عزیزم بیا و دنیام رو با خودت تقسیم کن، دنیام رو با خودت تقسیم کن

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then come and take a walk with me, walk with me

اون وقت بیا و با من قدمی بزن، با من قدمی بزن

Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby

چون عزیزم به هر چیزی که نیاز داشته باشی من اینجا دارم

Now it’s obvious you need a friend to come hold you down

واضحه که تو به دوستی نیاز داری که بیاد و آرومت کنه

Be that one you share your everything when no one’s around

کسی باشه که بیاد و وقتی هیچ کس دور و برت نیست  همه چیزش رو با تو تقسیم کنه

Baby come tell me your secrets, and tell me all your dreams

عزیزم بیا و راز دلت رو به من بگو، و تمام آرزوهات رو با من در میون بذار

‘Cause I can see you need someone to trust

چون می بینم که به کسی نیاز داری که بهش اعتماد کنی

You can trust in me

میتونی به من اعتماد کنی

Di di di di da da dey

So just call me whenever your lonely

پس هر وقت تنها شدی، فقط اسمم رو صدا کن

Di di di di da da dey

I’ll be your friend, I can be your homey

من دوستت میشم، میشم هم اطاقیت

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then you should make me your girl, your girl

باید منو دوست دختر خودت بدونی، دوست دختر خودت

If it’s loving that you need

اگه به عشق نیاز پیدا کردی

Baby come and share my world, share my world

عزیزم بیا و دنیام رو با خودت تقسیم کن، دنیام رو با خودت تقسیم کن

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then come and take a walk with me, walk with me

اون وقت بیا و با من قدمی بزن، با من قدمی بزن

Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby

چون عزیزم به هر چیزی که نیاز داشته باشی من اینجا دارم

It’s been so long I’ve had this feeling

خیلی وقته که این احساس رو راجع بهت دارم

That we could be Everything you’ve ever wanted baby

که ما میتونیم همه اون چیزی باشیم که تو همیشه میخواستی عزیزیم

Your fantasy

تخیلاتت

I won’t push too hard or break your heart

بهت فشار نمیارم و دلت رو نمیشکنم

‘Cause my love’s sincere

چون عشق من بی ریاست

I’m not like any other girl you know

من مثل دخترای دیگه نیستم

So let me erase your fears

پس بذار تمام ترست رو بریزم

Di di di di da da dey

So just call me whenever your lonely

پس هر وقت تنها شدی، فقط اسمم رو صدا کن

Di di di di da da dey

I’ll be your friend, I can be your homey

من دوستت میشم، میشم هم اطاقیت

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then you should make me your girl, your girl

باید منو دوست دختر خودت بدونی، دوست دختر خودت

If it’s loving that you need

اگه به عشق نیاز پیدا کردی

Baby come and share my world, share my world

عزیزم بیا و دنیام رو با خودت تقسیم کن، دنیام رو با خودت تقسیم کن

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then come and take a walk with me, walk with me

اون وقت بیا و با من قدمی بزن، با من قدمی بزن

Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby

چون عزیزم به هر چیزی که نیاز داشته باشی من اینجا دارم

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then you should make me your girl, your girl

باید منو دوست دختر خودت بدونی، دوست دختر خودت

If it’s loving that you need

اگه به عشق نیاز پیدا کردی

Baby come and share my world, share my world

عزیزم بیا و دنیام رو با خودت تقسیم کن، دنیام رو با خودت تقسیم کن

(I got what you need so come share my world)

من چیزی دارم که تو بهش نیاز داری پس تا دنیامون رو با هم تقسیم کنیم

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then come and take a walk with me, walk with me

اون وقت بیا و با من قدمی بزن، با من قدمی بزن

Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby

چون عزیزم به هر چیزی که نیاز داشته باشی من اینجا دارم

Di di di di da da dey

So just call me whenever your lonely

پس هر وقت تنها شدی، فقط اسمم رو صدا کن

Di di di di da da dey

I’ll be your friend, I can be your homey

من دوستت میشم، میشم هم اطاقیت

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then you should make me your girl, your girl

باید منو دوست دختر خودت بدونی، دوست دختر خودت

If it’s loving that you need

اگه به عشق نیاز پیدا کردی

Baby come and share my world, share my world

عزیزم بیا و دنیام رو با خودت تقسیم کن، دنیام رو با خودت تقسیم کن

If it’s loving that you want

اگه خواستار عشق شدی

Then come and take a walk with me, walk with me

اون وقت بیا و با من قدمی بزن، با من قدمی بزن

Cause, everything that you need, I got it right here baby, baby

چون عزیزم به هر چیزی که نیاز داشته باشی من اینجا دارم

I want to let you know That you don’t have to go

میخوام بدونی که مجبور نیستی بری

Don’t wonder no more What I think about you

دیگه به طرز فکرم راجع به خودت شکی نداشته باش

What I think about you boy

 من راجع به تو اینطور فکر می کنم

  I got what you need so come share my world oh

  من چیزی دارم که تو بهش نیاز داری پس تا دنیامون رو با هم تقسیم کنیم

FindLyrics.ir بازدید : 3935 نظرات (0)

—————

[VERSE 1]

I want you to love me, like I’m a hot ride

میخوام عاشقم باشی طوری که من یک دختر آتیشی هستم

Keep thinkin’ of me, doin’ what you like

به فکر کردن در مورد من ادامه بده و من کاری رو که دوست داری برات انجام میدم

So boy forget about the world cuz it’s gon’ be me and you tonight

پس پسر جهان رو بیخیال بشو که امشب من و تو باهم هستیم

I wanna make your bed for ya, then imma make you swallow your pride

و میخوام تختخواب رو برات آماده کنم و موجب میشم که غرورت رو قورت بدی(کنار بزاری)

[CHORUS]

Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

میخوام احساسی رو بهم دست بدی طوری که تنها دختری باشم در جهان که

Like I’m the only one that you’ll ever love

تنها دختری که در جهان برای همیشه عاشقش میمونی

Like I’m the only one who knows your heart

تنها کسی که قلبت رو میشناسه

Only girl in the world…

تنها دختر جهان

Like I’m the only one that’s in command

تنها دختری که در کنترل تو هستش

Cuz I’m the only one who understands how to make you feel like a man

چون من تنها دختری هستم که میتونه درک بکنه چجور موجب بشه که مثل مرد احساس کنی

Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

میخوام احساسی رو بهم دست بدی طوری که تنها دختری باشم در جهان که

Like I’m the only one that you’ll ever love

تنها دختری که در جهان برای همیشه عاشقش میمونی

Like I’m the only one who knows your heart

تنها کسی که قلبت رو میشناسه

Only one…

تنها کسی

[VERSE 2]

Want you to take me like a thief in the night

میخوام منو مثل دزد تو شب بگیری

Hold me like a pillow, make me feel right

مثل بالشت بهم بچسبی و موجب بشی احساس خوبی بکنم

Baby I’ll tell you all my secrets that I’m keepin’, you can come inside

عزیز من رازهایی رو که نگه داشتم رو بهت میگم و میذارم به قلبم وارد بشی

And when you enter, you ain’t leavin’, be my prisoner for the night

و وقتی واردش میشی دیگه نمیتونی خارج بشی.زندانی من امشب باش

[CHORUS]

Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

میخوام احساسی رو بهم دست بدی طوری که تنها دختری باشم در جهان که

Like I’m the only one that you’ll ever love

تنها دختری که در جهان برای همیشه عاشقش میمونی

Like I’m the only one who knows your heart

تنها کسی که قلبت رو میشناسه

Only girl in the world…

تنها دختری که

Like I’m the only one that’s in command

تنها دختری که در کنترل تو هستش

Cuz I’m the only one who understands, like I’m the only one who knows your heart, only one…

چون من تنها کسی هستم که درکت میکنه همونجور که قلب رو میشناسه.تنها کسی…

 

[BRIDGE]

Take me for a ride

منو واسه گردش ببر

Oh baby, take me high

اوه عزیز منو به آسمونا ببر

Let me make you first

بذار باهم باشیم

Oh make it last all night

اوه تمام شبا رو با من باش

Take me for a ride

منو واسه گردش ببر

Oh baby, take me high

اوه عزیز منو به آسمونا ببر

Let me make you first

بذار باهم باشیم

Oh make it last all night

اوه تمام شبا رو با من باش

[CHORUS]

I want you to love me, like I’m a hot ride

میخوام عاشقم باشی طوری که من یک دختر آتیشی هستم

Keep thinkin’ of me, doin’ what you like

به فکر کردن در مورد من ادامه بده و من کاری رو که دوست داری برات انجام میدم

So boy forget about the world cuz it’s gon’ be me and you tonight

پس پسر جهان رو بیخیال بشو که امشب من و تو باهم هستیم

I wanna make your bed for ya, then imma make you swallow your pride

و میخوام تختخواب رو برات آماده کنم و موجب میشم که غرورت رو قورت بدی(کنار بزاری)

Want you to take me like a thief in the night

میخوام منو مثل دزد تو شب بگیری

Hold me like a pillow, make me feel right

مثل بالشت بهم بچسبی و موجب بشی احساس خوبی بکنم

Baby I’ll tell you all my secrets that I’m keepin’, you can come inside

عزیز من رازهایی رو که نگه داشتم رو بهت میگم و میذارم به قلبم وارد بشی

And when you enter, you ain’t leavin’, be my prisoner for the night

و وقتی واردش میشی دیگه نمیتونی خارج بشی.زندانی من امشب باش

FindLyrics.ir بازدید : 2621 نظرات (0)

Ho oh Ho oh no noooo Mmmm Noooooooo noo yeh

Listen closely

خوب گوش کن

Here the music playing

صدای موسیقی رو بشنو

Let it take you To places far away and

بذار تورو به اون دور دورا ببره

relax your senses

و بهت آرامش بده

Just do what you wanna do

کاری رو بکن که میخوای

No need for questions

نیازی به سوال کردن نیست

It’s all before you

همش پیش روته

And it’s so amazing

و این خیلی عجیبه

on how u can’t escape it

که نمیتونی ازش فرار کنی

The moment takes you

زمان تورو در خودش نگه میداره و

Never lets you go

هرگز رهات نمیکنه!

CHORUS

Can’t you feel the music in the air

نمیتونی موسیقی که در هواست احساس کنی؟

Close your eyes and let the rhythm take you there

چشمات رو ببند و بذار ریتمش تورو با خودش ببره

Doesn’t matter who you are and where your from

مهم نیست که کی هستی و اهل کجایی

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

Forget about your troubles its alright

مشکلاتت رو فراموش کن، بی خیال

Let em go till we see the morning light

بی خیالشون شو تا سپیده دم رو ببینیم

Feel the beat as our bodies move as one

ضربان موسیقی رو احساس کن وقتی داریم مثل یک تن می رقصیم

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

(the sun, come and dance to the music of the sun)

بیا و با موسیقی خورشید برقص

So real

کاملا واقعیه

So right

کاملا درسته

Can’t explain the feeling

نمیتونم احساسم رو بیان کنم

Like the sunlight

مثل نور آفتاب

Brings to life new meaning

که معنی تازه ای به زندگی میده

No need for stressing (no need for stressing)

نیازی به دلهره استرس نیست

save that for another day

بذارش برای یک روز دیگه

No second guesses

شک نکن

Just trust me when I say

به چیزایی که میگم ایمان داشته باش

And it’s so amazing

و این خیلی عجیبه که

on how u can’t escape it

که چطور نمیتونی ازش فرار کنی

The moment takes you

زمان تورو در خودش نگه میداره و

Never lets you go

هرگز رهات نمیکنه!

Can’t you feel the music in the air

نمیتونی موسیقی که در هواست احساس کنی؟

Close your eyes and let the rhythm take you there

چشمات رو ببند و بذار ریتمش تورو با خودش ببره

Doesn’t matter who you are and where your from

مهم نیست که کی هستی و اهل کجایی

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

Forget about your troubles its alright

مشکلاتت رو فراموش کن، بی خیال

Let em go till we see the morning light

بی خیالشون شو تا سپیده دم رو ببینیم

Feel the beat as our bodies move as one

ضربان موسیقی رو احساس کن وقتی داریم مثل یک تن می رقصیم

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

(the sun, come and dance to the music of the sun)

بیا و با موسیقی خورشید برقص

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

(come and dance to the music of the sun)

بیا و با موسیقی خورشید برقص

And it’s so amazing

و این خیلی عجیبه که

on how u can’t escape it

که چطور نمیتونی ازش فرار کنی

The moment takes you

زمان تورو در خودش نگه میداره و

Never lets you go

هرگز رهات نمیکنه!

Can’t you feel the music in the air

نمیتونی موسیقی که در هواست احساس کنی؟

Close your eyes and let the rhythm take you there

چشمات رو ببند و بذار ریتمش تورو با خودش ببره

Doesn’t matter who you are and where your from

مهم نیست که کی هستی و اهل کجایی

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

Forget about your troubles its alright

مشکلاتت رو فراموش کن، بی خیال

Let em go till we see the morning light

بی خیالشون شو تا سپیده دم رو ببینیم

Feel the beat as our bodies move as one

ضربان موسیقی رو احساس کن وقتی داریم مثل یک تن می رقصیم

Come and dance to the music of the sun

بیا و با موسیقی خورشید برقص

(the sun, come and dance to the music of the sun)

بیا و با موسیقی خورشید برقص

(fade out)

تعداد صفحات : 4

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان