loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 3786 نظرات (0)

I’m dying to catch my breath

من برای نفس کشیدنم میمیرم و زنده میشم

Oh why don’t I ever learn?

چرا هیجوقت یاد نمیگیرم

I’ve lost all my trust,

من همه ی اعتمادم رو از دست دادم

though I’ve surely tried to turn it around

فکر میکنم که یقینا خسته شدم از بس اینو نگه داشتم

Can you still see the heart of me?

میتونی هنوزم قلب من رو ببینی

All my agony fades away

همه ی عذاب من از بین داره

when you hold me in your embrace

وقتی که تو منو توی اغوشت میگیری

Don’t tear me down for all I need

برای چیزایی که میخوام گریه نکن

Make my heart a better place

جاش کاری کن قلبم مهربون تر باشه

Give me something I can believe

بهم یچیزی بده که بتونم باورش کنم

Don’t tear me down

برای من اشک نریز

You’ve opened the door now, don’t let it close

تو در رو باز کردی و حالا نمیذاری بسته شه

I’m here on the edge again

من دوباره رو لبه ی تیغم

I wish I could let it go

ارزو میکردم میتونستم بیخیال شم

I know that I’m only one step away

و اینم میدونم که فقط یه قدم فاصله دارم

from turning it around

تا اینکه سقوط کنم

Can you still see the heart of me?

میتونی هنوزم قلب من رو ببینی

All my agony fades away

همه ی عذاب من از بین داره

when you hold me in your embrace

وقتی که تو منو توی اغوشت میگیری

Don’t tear me down for all I need

برای چیزایی که میخوام گریه نکن

Make my heart a better place

جاش کاری کن قلبم مهربون تر باشه

Give me something I can believe

بهم یچیزی بده که بتونم باورش کنم

Don’t tear it down, what’s left of me

اشکش رو در نیار ، چی پیشم جا گذاشتی ؟

Make my heart a better place

جای این کارا  از قلبم یه جای بهتری بساز

I tried many times but nothing was real

من خیلی وقت ها خسته شدم اما هیچ چیز واقعی نیست

Make it fade away, don’t break me down

کاری کن بره … روی من رو زمین نزن

I want to believe that this is for real

میخوام باور کنم که این حقیقت داره

Save me from my fear

من از ترس هام رهایی بده

Don’t tear me down

برای من گریه نکن

Don’t tear me down for all I need

برای چیزایی که میخوام گریه نکن

Make my heart a better place

جاش کاری کن قلبم مهربون تر باشه

Don’t tear me down for all I need

برای چیزایی که میخوام گریه نکن

Make my heart a better place

جاش کاری کن قلبم مهربون تر باشه

Make my heart a better place

جاش کاری کن قلبم مهربون تر باشه

Don’t tear it down, what’s left of me

اشکش رو در نیار ، چی پیشم جا گذاشتی ؟

Make my heart a better place

جاش کاری کن قلبم مهربون تر باشه

FindLyrics.ir بازدید : 1265 نظرات (0)

 

memories,

خاطرات

memories,

خاطرات

memories,

خاطرات


In this world you tried,
Not leaving me alone behind.

در این دنیایی که سعی کرده ای مرا تنها نگذاری
There's no other way,

راه دیگری وجود ندارد
I pray to the gods let him stay.

خدا را دعا می کنم که اجازه ماندنش را دهد
The memories ease the pain inside,

چون خاطراتش درد و رنج درونم را کاهش می دهد
And now I know why.

و حال میدانم که چرا

All of my memories keep you near.

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent moments,

در لحظه های سکوت و تنهایی
Imagine you being here.

فقط تصورش را کن اگر اینجا باشی
All of my memories keep you near,

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent whispers, silent tears

در نجواهای بی صدایم، اشک ریختنهای بی صدایم

Made me promise I'd try,
To find my way back in this life.

پیدا کردن راه برگشتم در این زندگی

 مرا در سعی و تلاش در این راه مصمم می گرداند
Hope there is a way,

آرزو می کنم راهی وجود داشته باشد
To give me a sign you're okay.

تا علامتی از خود به من نشان دهی که سالمی
Reminds me again it's worth it all,

و به من یادآوری کند که انجام این کارها ارزشش را دارد
So I can go home.

تا بتوانم به خانه برگردم

All of my memories keep you near.

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent moments,

در لحظه های سکوت و تنهایی
Imagine you being here.

فقط تصورش را کن اگر اینجا باشی
All of my memories keep you near,

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent whispers, silent tears

در نجواهای بی صدایم، اشک ریختنهای بی صدایم

Together in all these memories,

 در تمام این خاطراتم با هم هستیم
I see your smile.

لبخندت را می بینم
All of the memories I hold dear.

تمام این خاطرات را با خود نگاه داشته ام عزیزم
Darling you know I'll love you,

Til the end of time.

محبوب من میدانی که تا زمان مرگم عاشقت خواهم ماندمAll of my memories keep you near.

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent moments,

در لحظه های سکوت و تنهایی
Imagine you being here.

فقط تصورش را کن اگر اینجا باشی
All of my memories keep you near,

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent whispers, silent tears

در نجواهای بی صدایم، اشک ریختنهای بی صدایم

All of my memories...

تمام خاطراتی که دارم

 

FindLyrics.ir بازدید : 1303 نظرات (0)

Within Temptation - The Swan Song

نغمه قو

 

Winter has come for me, can't carry on

زمستان فرا رسیده،دیگر نمیتوانم صبر کنم

The chains to my life are strong but soon they'll be gone

زنجیرهای زندگیم سخت و محکم هستند ولی به زودی در هم خواهند شکست

I'll spread my wings one more time

برای یک بار دیگر پرهایم را می گشایم

 

Is it a dream?

آیا این تنها یک رویاست

All the ones I have loved

تمام کسانی که دوستشان داشتم

Calling out my name

من را صدا می کنند

 

The sun warms my face

خورشید صورتم را گرم می کند

All the days of my life

I see them passing me by

و هر روز از زندگانیم کوچ کردنشان را می بینم

 

In my heart I know I can let go

در قلبم احساس می کنم که میتوانم آزاد باشم

In the end I will find some peace inside

در آخر، صلحی را که به دنبلش بودم را در درونم پیدا خواهم کرد

New wings are growing tonight

و امشب، بالهای جدیدی بر پشتم در حال روییدن هستند

 

Is it a dream?

آیا این تنها یک رویاست

All the ones I have loved

تمام کسانی که دوستشان داشتم

Calling out my name

من را صدا می کنند

 

The sun warms my face

خورشید صورتم را گرم می کند

All the days of my life

I see them passing me by

و هر روز از زندگانیم کوچ کردنشان را می بینم

 

As I am soaring, I'm one with the wind

در حالی که پرواز می کنم، تنها کسی هستم که در باد پرواز می کند

I am longing to see you again, it's been so long

اشتیاق دیدن دوباره تورا دارم، از آخرین باری که تورا دیدم زمان طولانی می گذرد

We will be together again

میدانم که باز، دوباره با هم خواهیم بود

 

Is it a dream?

آیا این تنها یک رویاست

All the ones I have loved

تمام کسانی که دوستشان داشتم

Calling out my name

من را صدا می کنند

 

The sun warms my face

خورشید صورتم را گرم می کند

All the days of my life

I see them passing me by

و هر روز گذرشان را می بینم


FindLyrics.ir بازدید : 1392 نظرات (0)

 

Sparkling angel

ای فرشته نورانی
I believe
You are my savior

ایمان دارم که تو منجی من هستی
In my time of need

در زمان نیازم
Blinded by faith

و هنگامی که با ایمان اعتقاد خود کور گشته ام
I couldn't hear
All the whispers
The warning's so clear

نتوانستم تمام نجوا ها و هشدارهایت را بوضوح بشنوم

I see the angels

فرشتگان را می بینم
I'll lead them to your door

و آنها را به درگاه تو راهنمایی می کنم
There is no escape now

و حال راه گریزی باقی نمیماند
No mercy no more

دیگر رحم و بخششی نمانده

No remorse 'cause I still remember

پشیمانی باقی نمانده چون هنوز بیاد دارم
The smile when you tore me apart

آن خنده هایت را که چطور من را تیکه و پاره کرد

[Chorus:]
You took my heart

تو قلبم را دزدیدی
Deceived me right from the start

و از همان ابتدا به من خیانت کردی
You showed me dreams

تو تنها به من رویا نشان دادی
I wished they'd turn to real

و کاش آنها به حقیقت می پیوستند
You broke the promise

تو زیر قولهای خود زدی
And made me realize

و باعث شدی که درک کنم
It was all just a lie

که آنها تنها دروغی بیش نبودند

Sparkling angel

ای فرشته نورانی
Couldn't see
Your dark intensions

نمیتوانستم ذاتت را ببینم
Your feelings for me

نتوانستم احساستت را نسبت به خودم درک کنم

Fallen angel
Tell me why?

ای فرشته اسمانی به من بگو چرا
What is the reason?

دلیلش چیست
The thorn in your eye

و آن خار درون چشمانت

I see the angels

فرشتگان را می بینم
I'll lead them to your door

و آنها را به درگاه تو راهنمایی می کنم
There is no escape now

و حال راه گریزی باقی نمیماند
No mercy no more

دیگر رحم و بخششی نمانده

No remorse 'cause I still remember

پشیمانی باقی نمانده چون هنوز بیاد دارم
The smile when you tore me apart

آن خنده هایت را که چطور من را تیکه و پاره کرد


You took my heart

تو قلبم را دزدیدی
Deceived me right from the start

و از همان ابتدا به من خیانت کردی
You showed me dreams

تو تنها به من رویا نشان دادی
I wished they'd turn to real

و کاش آنها به حقیقت می پیوستند
You broke the promise

تو زیر قولهای خود زدی
And made me realize

و باعث شدی که درک کنم
It was all just a lie

که آنها تنها دروغی بیش نبودند

Could have been forever
Now we have reached the end

میتوانستیم جاودانه باشیم ولی حالا به پایان خط رسیده ایم

This world may have failed you

شاید که این دنیا تورا وا گذاشته است
It doesn't give the reason why
You could have chosen

A different path of life

ولی دلیل آن نمیشود که چرا تو راه دیگری را در زندگی برگزیده ای

The smile when you tore me apart
آن خنده هایت را که چطور من را تیکه و پاره کرد


You took my heart

تو قلبم را دزدیدی
Deceived me right from the start

و از همان ابتدا به من خیانت کردی
You showed me dreams

تو تنها به من رویا نشان دادی
I wished they'd turn to real

و کاش آنها به حقیقت می پیوستند
You broke the promise

تو زیر قولهای خود زدی
And made me realize

و باعث شدی که درک کنم
It was all just a lie

که آنها تنها دروغی بیش نبودند


Could have been forever
Now we have reached the end

میتوانست (عشق ما) جاودانه باشد ولی حالا به پایان خط رسیده


FindLyrics.ir بازدید : 1182 نظرات (0)The burning desire to live and roam free

امیال ما می سوزند تا زنده بمانند و آزاد و سرگردان
It shines in the dark

و در تاریکی شروع به درخشیدن می کنند
And it grows within me

 باز در درونم رشد می کند و بزرگتر و بزرگتر می شود
You're holding my hand but you don't understand

دستانم را در دستانت می گیری ولی نمیدانی
So where I am going, you won't be in the end

کجا می روم، و در آخر با من نخواهی بود

I'm dreaming in colors

در رویاهای رنگها هستم
Of getting the chance

رویای رسیدن به شانس
I'm dreaming of China; the perfect romance

در رویای چین هستم، کشوری با افسانه ای بی کم و کاست
In search of the door to open your mind

به دنبال رسیدن به دری، برای باز کردن ذهنت
In search of the cure of mankind
به دنبال رسیدن به درمان انسانها


Help us we're drowning

مارا نجات بده از این غرق شدن
So closed up inside

از این به خود محدود شدن

Why does it rain, rain, rain down on Utopia?

چرا بر این مدینه فاضله باران می بارد
Why does it have to kill the ideal of who we are?

چرا آرمان مارا با خود می کشد
Why does it rain, rain, rain down on Utopia?

چرا بر این مدینه فاضله باران می بارد
And when the lights die down, telling us who we are

و وقتی همه جا تاریک شد، به ما می گوید که ما چه کسانی هستیم

I'm searching for answers

به دنبال سوالاتی می گردم
Not given for free

که آزادانه پرسیده نمی شوند
They're hidden inside, is there life within me?

در درونمان هستند، آیا زندگی درون من هست
You're holding my hand but you don't understand

دستانم را در دستانت می گیری ولی نمیدانی
So I'm taking the road all alone in the end

و در این راه به تنهایی ادامه می دهم

I'm dreaming in colors, no boundaries are there

در رویای رنگها هستم، هیچ مرزی در آنجا نیست
I'm dreaming the dream, we all seem to share

در رویای دیدن رویایی هستم، رویایی که باید با هم تقسیم کنیم
In search of the door to open your mind

به دنبال رسیدن به دری، برای باز کردن ذهنت
In search of the cure of mankind
به دنبال رسیدن به درمان انسانها

Help us we're drowning

مارا نجات بده از این غرق شدن
So closed up inside

از این به خود محدود شدن

Why does it rain, rain, rain down on Utopia?

چرا بر این مدینه فاضله باران می بارد
Why does it have to kill the ideal of who we are?

چرا آرمان مارا با خود می کشد
Why does it rain, rain, rain down on Utopia?

چرا بر این مدینه فاضله باران می بارد
And when the lights die down, telling us who we are

و وقتی همه جا تاریک شد، به ما می گوید که ما چه کسانی هستیم

Why does it rain, rain, rain down on Utopia?

چرا بر این مدینه فاضله باران می بارد
Why does it have to kill the ideal of who we are?

چرا آرمان مارا با خود می کشد
Why does it rain, rain, rain down on Utopia?

چرا بر این مدینه فاضله باران می بارد
And when the lights die down, telling us who we are

و وقتی همه جا تاریک شد، به ما می گوید که ما چه کسانی هستیم
Why does it rain?

چرا باران می بارد


FindLyrics.ir بازدید : 1279 نظرات (0)

ut a name grew up to be the hand

کودکی بی نام بزرگ می شود تا عصای دستت شود
To watch you, to shield you, or kill on demand

تا مراقبت باشد، تا محافظت باشد یا بجای تو بمیرد
The choice he'd made he could not comprehend

و البته تصمیمی را که گرفته است را درک نمی کند
His blood a grim secret they had to commend

خونش رازی هولناک، باید پرستیده شوند

He's torn between his honor and the true love of his life

او مابین عزت و عشق واقعی زندگیش دو تکه شده است!
He prayed for both but was denied

او برای آن دو دعا کرد (تا بدستشان آورد) ولی به هیچ کدام نرسید

So many dreams were broken and so much was sacrificed

بسیاری از رویاهایش خرد شدند و بسیاری قربانی
Was it worth the ones we loved and had to leave behind

آیا ارزشش را داشت تا کسانی را که عاشقشان بودیم را بی تفاوت پشت سر بگذاریم؟
So many years have passed, who are the noble and the wise?

سالیان بسیاری سپری گشت، پس انسانهای اصیل و حکیم چکسانی هستند؟
Will all our sins be justified?

آیا تمام گناهان ما بخشوده خواهند گشت؟

The curse of his powers tormented his life

نفرینهای قدرتش، زندگیش را زجر می دهد
Obeying the crown was a sinister crime

اطاعت کردن از پادشاه جرمی نادرست بوده
His soul was tortured by love and by pain

و روحش بوسیله درد و عشق شکنجه شده است!
He surely would flee, but the oath made him stay

حتما خواهد گریخت، اما پیمانی را که بسته است، اورا وادار به ماندن می کند

He's torn between his honor and the true love of his life

او مابین عزت و عشق واقعی زندگیش دو تکه شده است!
He prayed for both but was denied

او برای آن دو دعا کرد (تا بدستشان آورد) ولی به هیچ کدام نرسید

So many dreams were broken and so much was sacrificed

بسیاری از رویاهایش خرد شدند و بسیاری قربانی
Was it worth the ones we loved and had to leave behind

آیا ارزشش را داشت تا کسانی را که عاشقشان بودیم را بی تفاوت پشت سر بگذاریم؟
So many years have passed, who are the noble and the wise?

سالیان بسیاری سپری گشت، پس انسانهای اصیل و حکیم چکسانی هستند؟
Will all our sins be justified?

آیا تمام گناهان ما بخشوده خواهند گشت؟

Please forgive me for the sorrow

خواهش می کنم مرا بخاطر غم و اندوهم ببخشید
For leaving you in fear

که شما را در ترس و وحشت رها کردم!
For the dreams we had to silence

برای رسیدن به رویاهایمان می بایست ساکت باشیم
That's all they'll ever be

و همیشه آنطور بوده اند
Still I'll be the hand that serves you

و هنوز بنده همان عصای دست شما خواهم بود که در خدمت شماست
Though you'll not see that it is me

اگرچه شما نخواهید دید که آن من هستم!

So many dreams were broken and so much was sacrificed

بسیاری از رویاهایش خرد شدند و بسیاری قربانی
Was it worth the ones we loved and had to leave behind

آیا ارزشش را داشت تا کسانی را که عاشقشان بودیم را بی تفاوت پشت سر بگذاریم؟
So many years have passed, who are the noble and the wise?

سالیان بسیاری سپری گشت، پس انسانهای اصیل و حکیم چکسانی هستند؟
Will all our sins be justified?

آیا تمام گناهان ما بخشوده خواهند گشت؟

FindLyrics.ir بازدید : 1251 نظرات (0)

 

I can't see, cause it’s burning deep inside.

نمیتونم ببینم، چون داره در اعماق وجودم میسوزه
Like gasoline, a fire running wild.

درست مثل گازوئیل، آتشی وحشی در درونم در حال شعله ور شدنه
No more fear, cause I’m getting closer now.

دیگه ترسی ندارم! چون دارم بهش نزدیکتر میشم
So unreal, but I like it anyhow.

خیلی غیر واقعیه، ولی به هر حال دوسش دارم

I go faster and faster and faster and faster . . . .

دارم سریعتر میرم، سریعتر، سریعتر، سریعت، . . .

I can’t live in a fairytale of lies.

نمیتونم در داستان شاه و پریی پر از دروغ زندگی کنم
And I can’t hide from the feeling cause it’s right.

و نمیتونم از این احساس مخفی بشم چون خیلی واقعی احساسش می کنم
And I go faster and faster and faster and faster for looooove.

و دارم بسرعت به دنبال عشق میدوم، سریعتر و سریعتر و سریعتر
And I can’t live in a fairytale of lies.

و نمیتونم در داستان شاه و پریی پر از دروغ زندگی کنم

I can feel that you’ve mesmerized my heart.

میتوم احساس کنم که قلبم رو هیپنوتیزم کردی
I feel so free.

بسیار احساس آزادی می کنم
I’m alive, I’m breaking out.

زندم، دارم رها میشم
I won’t give in, cause I’m proud of all my scars.

تسلیم نمیشم، چون من از تمام زخمهام سربلندم
And I can see I’ve been wasting too much time.

 میبینم که چقدر (بخاطر تو) وقتم رو از بین بردم

I go faster and faster and faster and faster . . . .

دارم سریعتر میرم، سریعتر، سریعتر، سریعت، . . .

[CHORUS:]
I can’t live in a fairytale of lies.

نمیتونم در داستان شاه و پریی پر از دروغ زندگی کنم
And I can’t hide from the feeling cause it’s right.

نمیتونم از این احساس مخفی بشم چون خیلی واقعی احساسش می کنم
And I go faster and faster and faster and faster for looooove.

و دارم بسرعت به دنبال عشق میدوم، سریعتر و سریعتر و سریعتر
And I can’t live in a fairytale of lies.

و نمیتونم در داستان شاه و پریی پر از دروغ زندگی کنم


A fairytale of lies.

داستان شاه و پریی پر از دروغ


A fairytale of lies.

داستان شاه و پریی پر از دروغ

 

FindLyrics.ir بازدید : 1282 نظرات (0)

 

memories,

خاطرات

memories,

خاطرات

memories,

خاطرات


In this world you tried,
Not leaving me alone behind.

در این دنیایی که سعی کرده ای مرا تنها نگذاری
There's no other way,

راه دیگری وجود ندارد
I pray to the gods let him stay.

خدا را دعا می کنم که اجازه ماندنش را دهد
The memories ease the pain inside,

چون خاطراتش درد و رنج درونم را کاهش می دهد
And now I know why.

و حال میدانم که چرا

All of my memories keep you near.

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent moments,

در لحظه های سکوت و تنهایی
Imagine you being here.

فقط تصورش را کن اگر اینجا باشی
All of my memories keep you near,

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent whispers, silent tears

در نجواهای بی صدایم، اشک ریختنهای بی صدایم

Made me promise I'd try,
To find my way back in this life.

پیدا کردن راه برگشتم در این زندگی

 مرا در سعی و تلاش در این راه مصمم می گرداند
Hope there is a way,

آرزو می کنم راهی وجود داشته باشد
To give me a sign you're okay.

تا علامتی از خود به من نشان دهی که سالمی
Reminds me again it's worth it all,

و به من یادآوری کند که انجام این کارها ارزشش را دارد
So I can go home.

تا بتوانم به خانه برگردم

All of my memories keep you near.

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent moments,

در لحظه های سکوت و تنهایی
Imagine you being here.

فقط تصورش را کن اگر اینجا باشی
All of my memories keep you near,

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent whispers, silent tears

در نجواهای بی صدایم، اشک ریختنهای بی صدایم

Together in all these memories,

 در تمام این خاطراتم با هم هستیم
I see your smile.

لبخندت را می بینم
All of the memories I hold dear.

تمام این خاطرات را با خود نگاه داشته ام عزیزم
Darling you know I'll love you,

Til the end of time.

محبوب من میدانی که تا زمان مرگم عاشقت خواهم ماندمAll of my memories keep you near.

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent moments,

در لحظه های سکوت و تنهایی
Imagine you being here.

فقط تصورش را کن اگر اینجا باشی
All of my memories keep you near,

تمام خاطراتی که دارم تورا در کنارم نگاه می دارد
In silent whispers, silent tears

در نجواهای بی صدایم، اشک ریختنهای بی صدایم

All of my memories...

تمام خاطراتی که دارم


اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان