loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 977 نظرات (0)

Truth of the matter is I’m complicated
حقیقتش اینه که، گیج شدم
You’re as straight as they come
هر چی میشه تو روراست و صریح هستی
You go ’bout your day, baby
عزیزم تو کارهای روزمره خودتو می کنی
While I had from the sun
در حالی که من از
It’s better if you don’t understand
بهتره نفهمی
‘Cause you won’t know what it’s like
چون نمیدونی چه حسی داره!
Until you try
تا زمانی که تلاش کنی
You know I, I’ve been waiting on the other side
میدونی، من، من اونطرف منتظرت بودم
And you, all you gotta do is cross the line
و تو، تنها کاری می کنی دوری کردنه
I could wait a whole life time but you just gotta decide
میتونستم کل زندگیم رو منتظرت بمونم، ولی تصمیم با خودته
You know I, I’ve been waiting on the other
میدونی، من، من اونطرف منتظرت بودم
Waiting on the other side
اونطرف منتظرت بودم
We would live forever
باید تا ابد با هم زندگی می کردیم
Who could ask for more
کی میتونه بیش از این بخواد
You could die if you wanted
میتونستی بمیری اگه میخواستی
But baby, what for?
ولی عزیزم برای چی
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی
And you won’t know what it’s like
چون نمیدونی چه حسی داره!
Until you try
تا زمانی که تلاش کنی
You know I, I’ve been waiting on the other side
میدونی، من، من اونطرف منتظرت بودم
And you, all you gotta do is cross the line
و تو، تنها کاری می کنی دوری کردنه
I could wait a whole life time but you just gotta decide
میتونستم کل زندگیم رو منتظرت بمونم، ولی تصمیم با خودته
You know I, I’ve been waiting on the other
میدونی، من، من اونطرف منتظرت بودم
Waiting on the other side
اونطرف منتظرت بودم
If they say life’s a dream call this insomnia
اگه مردم میگن که زندگی یه رویاست و اسمشو مرض بیخوابی میذارن
‘Cause this ain’t Wonderland, it damn sure ain’t Narnia
چون این دنیا سرزمین عجایب نیست، زندگی اون داستان معروف ما “تاریخچه نارنیا” نیست
And once you cross the line, you can’t change your mind
و وقتی از من دور شدی، دیگه نمیتونی ذهنت رو تغییر بدی
Yeah, I’m a monster but I’m no Frankenstein
آره، من یه هیولام ولی فرنکشتین نیستم
And quite frankly
و صادقانه بگم
I’ve been feeling insane in between my eyes
من دیوونه شده بودم
I really can’t explain what I feel inside
نمیتونم بگم از درون چه حسی داشتم
If you knew what I was, you’d run and hide
اگه میدونستی من چیکارم! پا به فرار میذاشتی و جایی مخفی میشدی
Many have tried to go into the night
خیلیا سعی کردن دل رو به تاریکی بزنن
Cross over the line and come back alive
برن اونطرف مرز و برگردن
But that’s the price we pay
ولی این کار تاوان کاریه که می کنیم
When we living on the other side
وقتی که میریم( و دیگه بر نمیگردیم ) و اون طرف زندگی می کنیم
You know I, I’ve been waiting on the other side
میدونی، من، من اونطرف منتظرت بودم
And you, all you gotta do is cross the line
و تو، تنها کاری می کنی دوری کردنه
I could wait a whole life time but you just gotta decide
میتونستم کل زندگیم رو منتظرت بمونم، ولی تصمیم با خودته
You know I, I’ve been waiting on the other
میدونی، من، من اونطرف منتظرت بودم
Waiting on the other side
اونطرف منتظرت بودم
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی
It’s better if you don’t understand
بهتره، اگه نمیفهمی

FindLyrics.ir بازدید : 9976 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – تیلر سویفت – بی اُ بی
 
 
[Taylor Swift – Chorus]
I wish I was strong enough to lift not one but both of us
کاش اینقدر قوی بودم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کردم
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
یه روزی اینقدر قوی میشم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کنم
[B.o.B]
Ever thought about losing it
تاحالا به از دست دادنش فکر کردی
When your money’s all gone and you lose your whip
وقتی کل پولتو خرج کنی و موقعیتت رو از دس میدی
You might lose your grip when the landlord tell ya that you due for rent
ممکنه از کوره در بری وقتی صابخونه میگه اجارشو میخواد
And the grass so green on the other side
و چمنزار اونطرفتر سبزه
Make a n-gga wanna run straight through the fence
باعث میشه یه کاکا سیاه از فنسها در بره
We’re never freezed by two hundred times
ما که 200 بار دستگیر نمیشیم
But still can’t find no food in it
ولی بازم غذایی پیدا نمی کنیم که بخوریم
That’s foolishness
خیلی ابلهانست
And sometimes I wonder, why we care so much about the way we look,
و گاهی در این عجبم، چرا اینقدر طرض نگاهمون برامون مهمه
And the way we talk and the way we act and the clothes we bought,
و طرض راه رفتنمون، حرکاتمون، لباسایی که میخریم
How much that cost?
مگه چقدر ارزش داره
Cause it even really matter?
یعنی واقعا مهمه
Cause the flight is a uphill battle
چون این مبارزه سخت تر و سخت تر میشه
But y’all tryna climb with the same ol’ ladder
ولی همه شما سعی می کنین از یه نردبون بالا برین
In the same boat, with the same ol’ battle
و یا با یه قایق (خودتونو نجات بدین)، با یه نوع مبارزه
Why so shallow? I’m just asking
چرا اینقدر کوته فکر؟ دارم ازتون سوال می کنم
What’s the pattern setting madness
باعث اینهمه دیوونگی چیه
Everybody ain’t a number one draft pick
همه که نقش اصلی نیستن
Most of us ain’t hollywood actors
خیلی از ما بازیگر هالیوودی نیستیم
But if it’s all for one, and one for all
ولی اگه یکی برای همه و همه برای یکی باشه
Then maybe one day, we all can rock
ممکنه یه روزی هممون موفق بشیم
Do it one time for the underdogs
واسه یه بار هم که شده واسه این سگای خاک برسر اینکار رو بکنین
Sincerely yours, from one of yours
صادقانه، از طرف یکی از شما
[Taylor Swift – Chorus]
I wish I was strong enough to lift not one but both of us
کاش اینقدر قوی بودم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کردم
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
یه روزی اینقدر قوی میشم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کنم
[B.o.B]
I can feel your pain, I can feel your struggle
میتونم درد و رنجت رو حس کنم، احساس می کنم که چه تلاشی می کنی
You just wanna live, been levitating so low
فقط میخوای زنده بمونی، اون پاین مایینا غوطه ور بودی
That you could drown in a bubble
طوری که تو اون قول قول غرق میشدی
That’s why I gotta hold us up, yeah hold us up
 بخاط همینه که میخوام جفتمون رو نجات بدم، آره جفتمونو نجات بدم
For all the times no one’s ever spoke for us
برای تمام لحظاتی که هیچکس واسمون صحبت نکرد
To every single time that they play this song
برای لحظه لحظه زمانهایی که اونها این آهنگ رو اجرا کردن
You can say that that’s what bobby ray wrote for us
میتونی بگی این همون آهنگیه که باب ری برامون نوشت
When the tides get too high
وقتی موجها بلندتر شدن
And the sea upon your knees get so deep
و وقتی دریایی که آبش تا زانوت بود عمیق شد
And you feel like you’re just another person
و احساس می کنی که تو هم مث بقیه ای
Getting lost in the crowd, where your partner, no please
تو جمعیت گم شدی، جایی که طرفت هم گم شده، نه خواهش می کنم
Uh, because we won’t be near yet, both of us
آه، چون هنوز نمیتونیم نزدیک هم باشیم، ما دو تا
But we still stand tall with our shoulders up
ولی باز با شونه هایی بر افراشته سر بلند می کنیم
And even though we always a chance to us
و با اینکه همیشه شانسی واسه دوتامون هست
These are the things that’ve molded us
اینا چیزایین که جفتمون قالبشو گرفتیم
And if life hadn’t chosen us
و اگه زندگی مارو انتخاب نمی کرد
Sometimes I wonder where woulda wind up
گاهی، در این عجبم که سر به کجا بذارم
Cause if it was up to me, i’d make a new blueprint
چون اگه دست من بود، یه نقشه نو میریختم
Feel better from the ground up, hey
احساس بهتری دارم، از زمین تا آسمون
But if it’s all for one, and one for all
ولی اگه یکی برای همه و همه برای یکی باشه
Then maybe one day, we all can rock
ممکنه یه روزی هممون موفق بشیم
Do it one time for the underdogs
واسه یه بار هم که شده واسه این سگای خاک برسر اینکار رو بکنین
From bobby ray, to all of y’all
از طرف بابی ری به همه شما
[Taylor Swift – Chorus]
I wish I was strong enough to lift not one but both of us
کاش اینقدر قوی بودم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کردم
Someday I will be strong enough to lift not one but both of us
یه روزی اینقدر قوی میشم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کنم

FindLyrics.ir بازدید : 1669 نظرات (0)


Seems like everybody’s got a price
انگار همه قیمتی دارن
I wonder how they sleep at night
نمیدونم چطور شب میخوابن
When the sale comes first and the truth comes second
وقتی فروش اول میاد و بعدش حقیقت
Just stop for a minute and smile
یه لحظه وایستین و لبخند بزنین
Why is everybody so serious?
چرا هم هاینهمه جدی شدن
Acting so damn mysterious
و اینقدر ناجور مرموز شدن
You got your shades on your eyes and your heels so high
سایه ها چشماتون رو تاریک کرده و قله هاتون سر به فلک گذاشته
That you can’t even have a good time
که حتی نمیتونین یه لحظه خوب (تو زندگیتون) داشته باشین
Everybody look to their left
هم به سمت چپشون نگاه کنن
Everybody look to their right
همه به سمت راستشون نگاه کنن
Can you feel that? Yeah
احساسش می کنین؟ آره
We’ll pay them with love tonight
میخوایم امشب قیمتشو ن رو با عشق بپردازیم
It’s not about the money, money, money
پولی در کار نیست
We don’t need your money, money, money
به پولاتون نیازی نیست
We just wanna make the world dance
فقط میخوایم دنیایی رو به رقص واداریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
Ain’t about the cha-ching, cha-ching
صندوقی در کار نیست
Ain’t about the ba-bling, ba-bling
طلا جواهری در کار نیست
Wanna make the world dance
میخوایم دنیایی رو به رقص وا داریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
We need to take it back in time
باید بموقع بدستش بیاریم
When music made us all unite
وقتی موسیقی مارو متحد می کنه
And it wasn’t low blows and video hoes
این نه کشتی کجه و نه شو های اونجوری
Am I the only one gettin’ tired?
آیا واقعا این تنها من هستم که خسته و در موندم
Why is everybody so obsessed?
چرا هم هعقده ای شدن
Money can’t buy us happiness
پول که برامون خوشبختی نمیخره
Can we all slow down and enjoy right now
میشه همه ما کمی آرومش کنیم و از زمان حالمون لذت ببریم
Guarantee we’ll be feelin’ alright
قول میدم حالمون بهتر میشه
Everybody look to their left
هم به سمت چپشون نگاه کنن
Everybody look to their right
همه به سمت راستشون نگاه کنن
Can you feel that? Yeah
احساسش می کنین؟ آره
We’ll pay them with love tonight
میخوایم امشب قیمتشو ن رو با عشق بپردازیم
It’s not about the money, money, money
پولی در کار نیست
We don’t need your money, money, money
به پولاتون نیازی نیست
We just wanna make the world dance
فقط میخوایم دنیایی رو به رقص واداریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
Ain’t about the cha-ching, cha-ching
صندوقی در کار نیست
Ain’t about the ba-bling, ba-bling
طلا جواهری در کار نیست
Wanna make the world dance
میخوایم دنیایی رو به رقص وا داریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
Yeah, yeah, well, keep the price tag and take the cash back
آره، خب، تگ قیمت رو داشته باشو پولش رو پرداخت کن
Just give me six strings and a half stack
فقط به من یه گیتار و یه آمپلیفایر بده
And you can keep the cars, leave me the garage
ماشین مال خودتون، از گاراژ برید بیرون
And all I, yes, all I need are keys and guitars
و تمام چیزی که، آره، تمام چیزی که نیاز دارم گیتار و پیانو هستش
And guess what, in 30 seconds I’m leaving to Mars
الا بگو چی! در عرض 30 ثانیه دارم میرم به مریخ
Yes, we leaving across these undefeatable odds
آره، از بین همه این نابرابریهای غیر قابل شکست اینجارو ترک می کنیم
It’s like this man, you can’t put a price on life
درست مثل این مرد، شما نمیتونین قیمتی رو زندگی بذارین
We do this for the love, so we fight and sacrifice every night
این کارو عشقی انجام میدیم، هر شب میجنگیم و خودمونو (بخاطرش) فدا می کنیم
So we ain’t gon’ stumble and fall, never
پس هرگز تلو تلو نمیخوریم و به زمین نمیخوریم، هرگز
Waiting to see, a sign of defeat, uh uh
وایمیستیم تا ببینیم علامتی از شکست رو
So we gon’ keep everyone moving their feet
کاری می کنیم که همه رو پاهاشون بایستن و ادامه بدن
So bring back the beat and then everybody sing, it’s not about
پس بزنین و بخونین که پولی
It’s not about the money, money, money
پولی در کار نیست
We don’t need your money, money, money
به پولاتون نیازی نیست
We just wanna make the world dance
فقط میخوایم دنیایی رو به رقص واداریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
Ain’t about the cha-ching, cha-ching
صندوقی در کار نیست
Ain’t about the ba-bling, ba-bling
طلا جواهری در کار نیست
Wanna make the world dance
میخوایم دنیایی رو به رقص وا داریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
It’s not about the money, money, money
پولی در کار نیست
We don’t need your money, money, money
به پولاتون نیازی نیست
We just wanna make the world dance
فقط میخوایم دنیایی رو به رقص واداریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
Ain’t about the cha-ching, cha-ching
صندوقی در کار نیست
Ain’t about the ba-bling, ba-bling
طلا جواهری در کار نیست
Wanna make the world dance
میخوایم دنیایی رو به رقص وا داریم
Forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب
Yeah, yeah
Oh, forget about the price tag
بی خیال قیمت رو برچسب، آره

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان