loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1300 نظرات (0)

If you had this time again
اگر باز این فرصت را بدست می آوردی
Would you do it all the same
باز این کارها را انجام میدادی
I wonder
Oh, would I
من که شک دارم باز این کارهارا انجام میدادم
Of the promises we made
Is there anything you’d change
در قولهایی که به هم دادیم آیا چیزی هست که بخواهی آنرا تغییر بدهی
In the re-runs of our lives
برای دوباره شروع کردن زندگیمان
If I could call you for a day
اگر میتوانستم روزی باز به تو زنگ میزدم
Just to hear the words you’d say
تا تنها صدای تورت بشنوم
I would….
اینکار را میکردم
OH
All the Colours that you bring
آه، تمامی رنگهایی که با خود آوردی
All come rushing back again
باز رنگ میبازند
All the places that we’ve been
This time
و تمام مکانهایی که اینبار با هم بویدم
All the people that you knew
تمام افرادی را که میشناختی
They’ll come running back to you
و تمامشان به پیش تو می آمدند
All the faces that we’ve seen
In this life
و تمام چهره هایی که دیدیم
And we never took the time
To see where we were going
و حتی وقت نداشتیم که ببینیم به کجا میرویم
We were only passing by
و تنها رد شده ایم
And we never questioned why
The river keeps on flowing
و هرگز از خود نپرسیدیم که چرا هنوز رودخانه جاریست
The beauty of the ride
زیبایی گردشمان را
If I could call you for a day
اگر میتوانستم روزی باز به تو زنگ میزدم
Just to hear the words you’d say
تا تنها صدای تورت بشنوم
I would….
اینکار را میکردم
Oh
آه
The river flows
رودخانه جاریست
The river flows
رودخانه جاریست

FindLyrics.ir بازدید : 2328 نظرات (0)


See the mirror in your eyes
تو چشمات آینه ای می بینم
See the truth behind your lies
و در ورای دروغهات حقایقی
Your lies are haunting me
دروغهات من را شکار می کنن
See the reason in your eyes
Giving answer to the why:
Your eyes are haunting me!
تو چشمات دلیلی رو می بینم
که جواب این سوالم رو میده
که چرا چشمات دارن منو شکار می کنن
Falling in & out of love
in love, in love
دارم عاشق میشم
Falling in & out of love
your love, your love
دارم عاشق تو میشم
See the mirror in your eyes
در چشمانت اینه را می بینم
See the truth behind your lies
و در ورای دروغهایت حقایقی
Your lies are haunting me
دروغهایت مرا شکار می کنند
See the reason in your eyes
Giving answer to the why:
Your eyes are haunting me!
تو چشمات دلیلی رو می بینم
که جواب این سوالم رو میده
که چرا چشمات دارن منو شکار می کنن
Falling in & out of love
in love, in love
دارم عاشق میشم
Falling in & out of love
your love, your love
in love in love in love
دارم عاشق تو میشم
Why can’t you see it?
چرا نمی بینی
Why can’t you feel?
In & out of love
each time.
چرا تو هم مثل من عاشق نمیشی
Why can’t you feel it?
چرا تو هم این احساس رو نداری
Why can’t you see it?
In & out of love
چرا تو هم نمیبینی که عاشق بشی
It keep keep runnin’
داره بیشتر و بیشتر میشه
It keep keep fallin’
داره لبریز میشه
Let it fade away.
بذار محو بشه
[x3]
Away away away away
Oh Let it fade away.
آه، بذار محو بشه

FindLyrics.ir بازدید : 1554 نظرات (0)

Can you see this light between us
میتونی این نوری که بین ما هست رو ببینی
Keeps me breathing through the storm
که باعث میشه در میان این طوفان نفس بکشم
My head above the crowd
سرم از میان جمعیت بیرون
Can you see this light between us
میتونی این نوری که بین ما هست رو ببینی
So come a little bit closer now
پی حالا کَمی نزدیکتر بیا
Its in our eyes
تو چشمای توست
You and me, we’re just believers
تو و من، باور داریم
Believing what we hold
باور داریم به چیزی که چنگ زدیم
But sometimes we fall to pieces
ولی گاهی خورد میشیم
In the dusk
در غروب آفتاب
So we should dance like this forever
پس باید برای همیشه اینطور برقصیم
We’re safer on the ground
روی زمین امن تریم
When a million lights surround you
وقتی که میلیونها چراغ مارو محصور کردن
And you’re moving to the sound
و رو به سمت اون صدا می کنی
Don’t waste another moment
دیگه وقت بیشتری رو هَدَر نده
It’s waiting for you now
الان منتظر تو هست
So dive in this new beginning
پس تو این شروع جدید شیرجه بزن
Let the glowing show you how
بذار این نور درخشان به تو نشون بده که چطور این کارو بکنی
I will take, this light between us
من این نور بین خودمون رو بدست میارم
Keeps me breathing through the storm
که باعث میشه در میان این طوفان نفس بکشم
My head above the crowd
سرم از میان جمعیت بیرون
Can you see this light between us
میتونی این نوری که بین ما هست رو ببینی
So come a little bit closer now
پی حالا کَمی نزدیکتر بیا
Its in our eyes
تو چشمای توست
We’ll take a ride out side together
میریم و با هم اون بیرون دور میزنیم
The streets are lined with gold
خیابونا با طلا آزین شدن
Where the good become the wanted
وقتی که خوب خواستنی میشه
not the soul
نه روح
Don’t waste another moment
دیگه وقت بیشتری رو هَدَر نده
It’s waiting for you now
الان منتظر تو هست
So dive in this new beginning
پس تو این شروع جدید شیرجه بزن
Let the glowing show you how
بذار این نور درخشان به تو نشون بده که چطور این کارو بکنی
I will take, this light between us
من این نور بین خودمون رو بدست میارم
Keeps me breathing through the storm
که باعث میشه در میان این طوفان نفس بکشم
My head above the crowd
سرم از میان جمعیت بیرون
Can you see this light between us
میتونی این نوری که بین ما هست رو ببینی
So come a little bit closer now
پی حالا کَمی نزدیکتر بیا
Its in our eyes
تو چشمای توست
Its in our eyes
تو چشمای توست
So dive in this new beginning
پس تو این شروع جدید شیرجه بزن
Let the glowing show you how
بذار این نور درخشان به تو نشون بده که چطور این کارو بکنی
I will take, this light between us
من این نور بین خودمون رو بدست میارم
Keeps me breathing through the storm
که باعث میشه در میان این طوفان نفس بکشم
My head above the crowd
سرم از میان جمعیت بیرون
Can you see this light between us
میتونی این نوری که بین ما هست رو ببینی
So come a little bit closer now
پی حالا کَمی نزدیکتر بیا
Its in our eyes
تو چشمای توست
Its in our eyes
تو چشمای توست
Its in our eyes
تو چشمای توست

FindLyrics.ir بازدید : 4232 نظرات (0)

I’ve waited here
اینجا منتظر موندم
Between the light and the rain
ما بین روشنایی و بارون
Hiding in the cracks in the walls
تو تَرَکهای دیوار قایم شدم
Trying to break my fall
و سعی کردم از سقوطم جلوگیری کنم
As I lose you again
در حالی که باز دارم تورو از دست میدم
And you’re gone
و تو رفتی
As though love never came
گرچه عشق هرگز نیومد
As though love turns and leaves me here again
گرچه عشق برگشت و باز من رو اینجا تنها گذاشت
I’ve waited here
اینجا منتظر موندم
Holding on to pieces of the past
در حالی که به تکه های گذشته تکیه دادم
But nothing, nothing makes sense any more
ولی هیچ چیز، هیچ چیز دیگه برام معنی نمیده
I can’t seem to push us back together
گویا دیگه نمیتونم خودمونو به هم برگردونم
I thought we’d be forever
فکر می کردم که بودن ما جاودانست
But you’re gone
ولی تو رفتی
As though love never came
گرچه عشق هرگز نیومد
As though love turns and leaves me here again
گرچه عشق برگشت و باز من رو اینجا تنها گذاشت
As though love never came
گرچه عشق هرگز نیومد
I guess love always leaves me here
فکر می کنم که عشق همیشه منو اینجا جا میذاره
You leave me here
تومنو اینجا جا گذاشتی
But I run from the shadow
ولی از تو سایه ها فرار می کنم
The darkness always hides behinds the sun
همیشه تاریکی پشت خورشید قایم میشه
I’m still holding on
هنوز دارم طاقت میارم
In silence and the emptiness
در سکوت و پوچی
The darkness seems to leave when you’re gone
تاریکی به نظر میرسه که محو میشه وقتی تو منو ترک می کنی
But I’m still holding on
ولی من هنوز دارم طاقت میارم
But I’m still holding on
ولی من هنوز دارم طاقت میارم
As though love never came
گرچه عشق هرگز نیومد
As though love turns and leaves me here again
گرچه عشق برگشت و باز من رو اینجا تنها گذاشت
As though love never came
گرچه عشق هرگز نیومد
As though love turns and leaves me here again
گرچه عشق برگشت و باز من رو اینجا تنها گذاشت
You leave me here
تو منو اینجا جا گذاشتی

FindLyrics.ir بازدید : 1723 نظرات (0)

Armin van Buuren feat. Jaren – Unforgivable
You use to light up the dark
یادمه یه زمانی تاریکی رو (تو زندگی من) روشن می کردی
With your unrelenting spark
و این کارو بوسیله جرقه های خاموش نشدنیت انجام می دادی
It always put a fire in me
این همیشه آتیشم می زنه
You use to say I’m the one
همیشه بهم می گفتی که من برات تکم
The only ray of sun you could touch without the fear of burning
تنها تشعشعی از خورشید که میتونستی بدون هیچ ترس و وحشتی لمس کنی
Well you use to try to please me
خب، تو سعی می کردی که منو خوشنود نگه داری
Yeah you use to try to please me
آره، تو سعی می کردی که منو خوشنود نگه داری
Never said this would be easy
هیچ وقت نمی گفتی که ممکنه آسون باشه
Never said this would be easy
هیچ وقت نمی گفتی که ممکنه آسون باشه
Well now, you tell her now
خب حا، حالا به اون دختره اینارو میگی
While you hold her in your arms
در حالی که دستاشو دور گردنت حلقه کرده
Are you pretending shes me?
واقعا داری سعی می کنی که وانمود کنی اون، منم
Just alone I go
خب، من تنهای تنها ادامه میدم
Before you realize shes the one
قبل از اینکه به ذهنت خطور کنه که اون تنها کسیه که
that you’re going to lose anyway
که به هر حال یه زمانی از دستش میدی
You just got there now you’re leaving
برو به اونجایی که الان داری ترکش می کنی
You just got there now you’re leaving
برو به اونجایی که الان داری ترکش می کنی
Your sweet notes are deceiving
نامه های دلچسبت آدمو گمراه می کنن
Your sweet notes are deceiving
نامه های دلچسبت آدمو گمراه می کنن
Well it ain’t over till its over and my world shuts down
خب تا این قضیه تموم نشه، تموم نمیشه و دنیای من فرو می ریزه
But this comes close I’ll have you know
ولی این نزدیک میشه که بهت بفهمونم
Its just a matter of time
صحبت، مسئله زمانه
But it ain’t over till its over but I won’t be made a fool
اما تا این قضیه تموم نشه، تموم نمیشه، ولی من دیگه خودمو به خریت نمی زنم
‘Cause leaving me the way you did was just so
Unforgivable [x6]
چون اونطور که تو منو تنها گذاشتی، اصلا قابل بخشش نیست
قابل بخشش نیست

FindLyrics.ir بازدید : 1159 نظرات (0)


I know you’re feeling restless
میدونم که احساس نا آرامی میکنی
like life’s not on your side
گویی که زندگی بر وفق مراد تو نیست
It’s weighing heavy on your mind
و بر روی ذهنت سنگینی می کنه
But when we stand united
ولی اگه ما پشت به پشت هم باشیم
our hearts they beat in time
قلبهامون با هم خواهند زد
and I know we’ll make it all alright
و میدونم که با هم از پسش بر میایم
Let’s bring it back to you and me
بیا بسپاریمش به خودتو من
there’s no one else around
هی فردی این دورو برا نیست
now don’t get lost in gravity
الان در جاذبه گم نشو
‘Cause I want you to hold me now
چون میخوام که الان منو در آغوش بگیری
nothing else matters
هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره
it’s just the two of us
فقط ما هستیم
and if it all falls down
و اگه همه چیز سر ما خراب بشه
nothing else matters
هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره
I know we’re strong enough
میدونم که هر دوی ما به اندازه کافی قوی هستیم
I’m not giving up
من که تسلیم نمیشم
I’m not giving up on us
من که تسلیم نمیشم و ترکت نمیکنم
I said I’m not giving up
دارم بهت میگم، من تسلیم نمیشم
I’m not giving up on love
من که دست از عشقمون نمیکشم
We’re of the same existence
ما هر دو از یک وجودیت هستیم
No lock without a key
هیچ قفلی بدون کلید وجود نداره
we can’t deny it’s meant to be
ما که نمیتونیم چیزی که قرار بود باشه رو نفی کنیم
Because I feel it inside
چون اون رو در درونم احساس می کنم
taking over tonight
بر اون غلبه خواهم کرد
I’ll be there when the storm is breaking
و وقتی طوفان در حال ویرانیه، اونجا خواهم بود
In this moment I’m yours
و در این لحظه مال تو هستم
you can always be sure
همیشه اطمینان داشته باش
that together we’re gonna make it
که با هم از پسش بر میایم
So baby won’t you hold me now
خب عزیزم نمیخوای الان منو در آغوش بگیری
nothing else matters
هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره
it’s just the two of us
فقط ما هستیم
and if it all falls down
و اگه همه چیز سر ما خراب بشه
nothing else matters
هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره
I know we’re strong enough
میدونم که هر دوی ما به اندازه کافی قوی هستیم
I’m not giving up
من که تسلیم نمیشم
I’m not giving up on us
من که تسلیم نمیشم و ترکت نمیکنم
I said I’m not giving up
دارم بهت میگم، من تسلیم نمیشم
I’m not giving up on love
من که دست از عشقمون نمیکشم

FindLyrics.ir بازدید : 1346 نظرات (0)

Shoot me down and I’ll get up again
به من شلیک کن ولی بازم بلند میشم
Emotions running high with double meaning
احساسا با معانی دوبرابر در حال گشتن در من هستن
Just another day to keep it calm within
فقط یک روز دیگه درونم آروم نگهش دارم
But I can’t find a way to fight this shadow dreaming
ولی نمیتونم راهی برای مبارزه با این سایه های خیالی پیدا کنم
We’re always waiting for the night
همیشه منتظر شب هستیم
Never lost cause we can go where the light shines brightest
هرگز گم نمیشیم، چون به سمت جایی میریم که روشنایی بسیار میدرخشته
We’re always waiting for the night
همیشه منتظر شب هستیم
So come with me and we can go where the light shines brightest
پس با من بیا و با هم جایی میریم که روشنایی میدرخشته
Stay all night, runaway all night
کل شب رو بمون، کل شب رو فرار کن
We’ll stay all night, run away all night
کل شب رو می مونیم، کل شب رو فرار می کنیم
Stay all night, runaway all night
کل شب رو می مونیم، کل شب رو فرار می کنیم
We’ll stay all night, run away all night…
کل شب رو می مونیم، کل شب رو فرار می کنیم
Push and shove against the thoughts you left me with
فشار بده، هُل بده، اون افکاری رو که برای من گذاشتی
Of, every picture of regret my expectation
افکاری از تمام تصاویر پشیمانیه انتظارم
Your emotions can’t hide behind those eyes
احساساتت نمیتونن پشت اون چشمها مخفی بشن
Conversations comes quick to steal me back again
حرفامون بر میگردن که بیان دوباره منو بدزدن
We’re always waiting for the night
همیشه منتظر شب هستیم
Never lost cause we can go where the light shines brightest
هرگز گم نمیشیم، چون به سمت جایی میریم که روشنایی بسیار میدرخشته
We’re always waiting for the night
همیشه منتظر شب هستیم
So come with me and we can go where the light shines brightest
پس با من بیا و با هم جایی میریم که روشنایی میدرخشته
(So come with me)
پس با من بیا
Stay all night, runaway all night
کل شب رو بمون، کل شب رو فرار کن
We’ll stay all night, run away all night
کل شب رو می مونیم، کل شب رو فرار می کنیم
Stay all night, runaway all night
کل شب رو می مونیم، کل شب رو فرار می کنیم
We’ll stay all night, run away all night…
کل شب رو می مونیم، کل شب رو فرار می کنیم

FindLyrics.ir بازدید : 1140 نظرات (0)

I won’t ask you why
از تو نمیپرسم چرا
No I won’t play devil’s advocate1
نمیخوام سرِ ناسازگاری در بیارم
Don’t wanna try and fix it
نمیخوام سعی کنم و درستش کنم
And make it about me
و خودخواه باشم
When you’re lost and all alone in your pain
وقتی گم شدی و با دردهات تنها
And nothing seems to make sense
و هیچ چیز به نظر معنی نمیده و
all in vain
همه چیز بیهودست
You find in here a safe space to cry
اینجارو محل امنی برای گریه کردن میبینی
And I’ll just meet you there
و من هم اونجا تورو خواهم دید
Wherever low or high
هر جا که باشه، پایین یا بالا
And you can share your heart
میتونی قلبت رو با من به اشتراک بذاری
Show yourself
خودتو نشون بدی
I’ll listen
به تو گوش میدم
And you can say it all
و میتونی همه چیز رو به من بدی
Reveal yourself
خودت رو نشون بده
I’ll listen
به تو گوش میدم
I’ll listen, I will listen
به تو گوش میدم، به تو گوش میدم
I’ll listen, I’ll listen
به تو گوش میدم، به تو گوش میدم
And you can share your heart
میتونی قلبت رو با من به اشتراک بذاری
Show yourself
خودتو نشون بدی
When you need it
وقتی بهش نیاز داری
Just believe it
فقط باورش کن
I’ll listen
گوش میدم
And you can say it all
و میتونی همه چیز رو به من بدی
Reveal yourself
خودت رو نشون بده
When you feel it
وقتی حسش می کنی
Just believe it
باورش کن
I’ll listen
گوش میدم
I’ll listen, I will listen
به تو گوش میدم، به تو گوش میدم
I’ll listen, I’ll listen
به تو گوش میدم، به تو گوش میدم
And you can share your heart
میتونی قلبت رو با من به اشتراک بذاری
Show yourself
خودتو نشون بدی
I’ll listen
گوش میدم
And you can say it all
و میتونی همه چیز رو به من بدی
Reveal yourself
خودت رو نشون بده
I’ll listen
گوش میدم

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان