loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 2306 نظرات (2)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
 
 
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی
I linger in the doorway
Of alarm clock screaming
درنگ میکنم در درگاهی از ساعتهایی که صدای زنگشو به صدا در میاد
Monsters calling my name
درگاهی که هیولاها اسم مرو صدا می کنن
Let me stay
بذارین بمونم
Where the wind will whisper to me
جایی که باد (در گوشم) نجوا خواهد کرد
Where the raindrops, as they’re falling, tell a story
جایی که قطرات بارون، در حالی که سقوط می کنن، داستانی رو بازگو می کنن
[Chorus:]
In my field of paper flowers
در چمنزاری از گلهای کاغذی
And candy clouds of lullaby (flowers)
و لالایی از ابرهای شکلاتی
I lie inside myself for hours
در درون خودم ساعتها دراز میکشم
And watch my purple sky fly over me (flowers)
و به آسمان ارغوانی بالای سرم نگاه می کنم
Don’t say I’m out of touch
نگو که قابل دسترسی نیستم
With this rampant chaos – your reality
با این آشفتگی فراوانم – حقیقت تو
I know well what lies beyond my sleeping refuge
میدونم که چی پشت این پناهگاه خوابم
The nightmare I built, my own world to escape
کابوسی که خودم ساختم، دنیایی که بهش فرار کنم
In my field of paper flowers
در چمنزاری از گلهای کاغذی
And candy clouds of lullaby (flowers)
و لالایی از ابرهای شکلاتی
I lie inside myself for hours
در درون خودم ساعتها دراز میکشم
And watch my purple sky fly over me (flowers)
و به آسمان ارغوانی بالای سرم نگاه می کنم
Swallowed up in the sound of my screaming
تو صدای فریاد خودم قورت داده شدم
Cannot cease for the fear of silent nights
نمیتونم (این فریادهای) ترس رو در شبهای ساکت خفه کنم
Oh, how I long for the deep sleep dreaming
آه، چقدر دلم رویای خوابهای عمیق رو میخواد
The goddess of imaginary light
خدای نور وهم و خیال
In my field of paper flowers
در چمنزاری از گلهای کاغذی
And candy clouds of lullaby (flowers)
و لالایی از ابرهای شکلاتی
I lie inside myself for hours
در درون خودم ساعتها دراز میکشم
And watch my purple sky fly over me (flowers)
و به آسمان ارغوانی بالای سرم نگاه می کنم
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, paper flowers)
آآآآآآآآآآآ، کلهای کاغذی

FindLyrics.ir بازدید : 7238 نظرات (1)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
 
 
I’d give anything to give me to you
همه چیزم رو بهت میدم
Can you forget the world that you thought you knew
ولی میشه اون دنیایی که فکر میکردی میشناختی رو فراموش کنی
If you want me,
اگه منو میخوای
Come and find me
بیا و پیدام کن
Nothing’s stopping you so please release me
هیچ چیز تورو متوقف نمیکنه پس خواهش میکنم منو ازاد کن
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 
Nothing left to make me feel anymore
دیگه هیچ حسی برای من نمونده
There’s only you and everyday I need more
فقط تو موندی و تمام روزهای بیشتری که بهشون نیاز دارم
If you want me,
اگه منو میخوای
Come and find me
بیا و پیدام کن
I’ll do anything you say just tell me
هر کاری که بگی برات میکنم فقط بگو
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 
Anything for you
برات هرچی بخوای میشم
I’ll become your earth and sky
برات زمین و آسمون میشم
Forever never die
هرگز نمیمیرم
I’ll be everything you need
هر چیز که نیاز داشته باشی
 
 
I’ll believe
باور میکنم
All your lies
همه دروغهاتو
Just pretend you love me
و فقط وانمود میکنم که تو عاشق من هستی
Make believe
باور کن
Close your eyes
چشماتو ببند
I’ll be anything for you
و هرچی که تو بخوای میشم
 
 

FindLyrics.ir بازدید : 1732 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
If you want to live, let live.
اگه میخوای زندگی کنی، زندگی کن
If you want to go, let go.
اگه میخوای بمیری، بمیر
I’m not afraid to dream, to sleep, sleep forever.
من که ترسی از رویا ندارم، ترسی از از خواب ندارم، برای همیشه بخوابم
I don’t need to touch the sky.
نیازی ندارم که آسمون رو لمس کنم
I just want to feel that high,
ولی فقط میخوام اون بالا بالاهارو لمس کنم
And you refuse to lift me.
و تو از بلند کردنم سر باز می زنی
Guess it wasn’t real after all.
فکر کنم بعد از اینهمه مدت حقیقی نبود
Guess it wasn’t real all along.
فکر کنم اینهمه مدت حقیقی نبود
If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و همه چیز از دست بره
It’s where I belong.
اونجا جایی خواهد بود که بهش نیاز دارم
If you want to live, let live.
اگه میخوای زندگی کنی، زندگی کن
If you want to go, let go.
اگه میخوای بمیری، بمیر
I’m never gonna be your sweet, sweet surrender.
من هرگز، تسلیم تو نمیشم
Guess it wasn’t real after all.
فکر کنم بعد از اینهمه مدت حقیقی نبود
Guess it wasn’t real all along.
فکر کنم اینهمه مدت حقیقی نبود
If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و همه چیز از دست بره
No light to lead the way,
نوری برای راهنمایی وجود نداره
Remember that all alone is where I belong.
یادت باشه که تنهایی جاییه که بهش تعلق دارم
In a dream,
تو یک رویا
Will you give your love to me?
میشه عشقت رو به من بدی
Beg my broken heart to beat,
از قلب شکستم خواهش می کنم که باز بطپه
Save my life, change my mind.
زندگیم رو نجات بده، ذهنم رو عوض کن
If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و همه چیز از دست بره
No light to lead the way,
نوری برای راهنمایی وجود نداره
Remember that all alone is where I belong.
یادت باشه که تنهایی جاییه که بهش تعلق دارم

FindLyrics.ir بازدید : 1100 نظرات (0)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اوانسنس
 
 
The words have been drained from this pencil
جملاتم در این مداد خشکیدن
Sweet words that I want to give you
جملاتی که میخواستم به تو پیشکش کنم
And I can’t sleep
و نمیتوانم بخوابم
I need to tell you
Goodnight
نیاز دارم که به تو شب بخیر بگویم
When we’re together, I feel perfect
وقتی با هم هستیم، احساس می کنم بی عیب و نقص هستم
When I’m pulled away from you, I fall apart
وقتی از تو دور میشوم، از هم میپاشم
All you say is sacred to me
تمام چیزهایی که میگویی موقوف به من میشوند
Your eyes are so blue
چشمانت چه آبیست
I can’t look away
نمیتوانم نگاهم را از نگاهت بردارم
As we lay in the stillness
در حالی که در آرامش آرامیده ایم
You whisper to me
در گوشم نجوا می کنی
Amy, marry me
امی، با من ازدواج کن
Promise you’ll stay with me
قول بده که با من خواهی ماند
Oh you don’t have to ask me
آه، نیازی نیست از من درخواست کنی
You know you’re all that I live for
خود میدانی که تو تنها چیزی هستی که برایش زنده ام
You know I’d die just to hold you
میدانی که حاظرم برای در آغوش گرفتنت بمیرم
Stay with you
با تو می مانم
Somehow I’ll show you
به طریقی به تو نشان خواهم داد
That you are my night sky
که تو آسمان شب من هستی
I’ve always been right behind you
من همیشه در پشت تو بودم
Now I’ll always be right beside you
ولی از ای به بعد همیشه در کنارت خواهم بود
So many nights I cried myself to sleep
چه بسیار شبهایی که برای به خواب رفتنم گریستم
Now that you love me, I love myself
و حال که تو عاشقم هستی، من نیز به خودم عشق می ورزم
I never thought I would say this
هرگز فکر نمی کردم که چنین چیزی به زبان آورم
I never thought there’d be
You
هرگز فکرش را هم نمیکردم که حتی “تو” و جود داشته باشی

FindLyrics.ir بازدید : 2656 نظرات (0)

I can’t run anymore

دیگه نمیتونم دنبالت بدوم
I fall before you

پشتت به زمین می خورم
Here I am

من اینجام
I have nothing left

دیگه چیزی برام نمونده
Though I’ve tried to forget,

با اینکه سعی کردم فراموش کنم
You’re all that I am

که تو همه چیز منی
Take me home

منو به خونه ببر
I’m through fighting it

دارم باهاش مبارزه می کنم

Broken,

شکستم
Lifeless,

زندگی برام نمونده
I give up

دیگه کم آوردم
You’re my only strength.

تو تنها قدرت منی
Without you,

بی تو
I can’t go on,

، دیگه نمیتونم ادامه بدم

Anymore,Ever again

دیگه نمیتونم

My only hope,

ای تنها امید من
(All the times I’ve tried to run)

همیشه سعی کردم  بدوم
My only peace,

ای تنها آرامش من
(To walk away from you)

تا با دویدنم از تو فرار کنم
My only joy,

ای تنها خوشی من
My only strength,

تنها قدرت من
(I fall into your abounding grace)

در موحبت های بی پایانت می افتم
My only power,

ای تنها قدرت من
My only life,

ای تنها زندگی من
(And love is where I am)

و عشق اونجایی هست که من هستم
My only love

ای تنها عشق من
I can’t run anymore,

دیگه توان دویدن ندارم
I give myself to you

بهت تسلیم میشم
I’m sorry

منو ببخش
I’m sorry

منو ببخش
In all my bitterness,

بخاطر تمام تلخیهام
I ignored

که نادیده گرفتمشون
All that’s real and true

تمام چیزهایی که حقیقی هستن
All I need is you

تمام چیزی که نیاز دارم تو هستی
When night falls on me,

وقتی که شب ب من فرود بیاد
I’ll not close my eyes

چشمام رو نمی بندم
I’m too alive,

من زنده زندم
And you’re too strong

و تو بی نهایت قوی
I can’t lie anymore

دیگه نمیتونم بیشتر از این دروغ بگم
I fall down before you

پشتت به زمین می خورم
I’m sorry

منو ببخش
I’m sorry

منو ببخش

My only hope,

ای تنها امید من
(All the times I’ve tried to run)

همیشه سعی کردم  بدوم
My only peace,

ای تنها آرامش من
(To walk away from you)

تا با دویدنم از تو فرار کنم
My only joy,

ای تنها خوشی من
My only strength,

تنها قدرت من
(I fall into your abounding grace)

در موحبت های بی پایانت می افتم
My only power,

ای تنها قدرت من
My only life,

ای تنها زندگی من
(And love is where I am)

و عشق اونجایی هست که من هستم
My only love

ای تنها عشق من
Constantly ignoring The pain consuming me

و ناگهان دیدری که داره منو از پا در میاره رو  نا دیده می گیرم
But this time it’s cut too deep

ولی اینبار این درد بد جور عمیقه
I’ll never stray again

دیگه گمراه نخواهم شد

My only hope,

ای تنها امید من
(All the times I’ve tried to run)

همیشه سعی کردم  بدوم
My only peace,

ای تنها آرامش من
(To walk away from you)

تا با دویدنم از تو فرار کنم
My only joy,

ای تنها خوشی من
My only strength,

تنها قدرت من
(I fall into your abounding grace)

در موحبت های بی پایانت می افتم
My only power,

ای تنها قدرت من
My only life,

ای تنها زندگی من
(And love is where I am)

و عشق اونجایی هست که من هستم
My only love

ای تنها عشق من

My only hope,

ای تنها امید من
(All the times I’ve tried to run)

همیشه سعی کردم  بدوم
My only peace,

ای تنها آرامش من
(To walk away from you)

تا با دویدنم از تو فرار کنم
My only joy,

ای تنها خوشی من
My only strength,

تنها قدرت من
(I fall into your abounding grace)

در موحبت های بی پایانت می افتم
My only power,

ای تنها قدرت من
My only life,

ای تنها زندگی من
(And love is where I am)

و عشق اونجایی هست که من هستم
My only love

ای تنها عشق من

FindLyrics.ir بازدید : 1900 نظرات (0)

Thought that I was strong

فکر میکنم که قوی بودم

I know the words I need to say

من کلماتی رو میدونم که نیاز هست بگم

Frozen in my place

سر جام یخ زدم

I let the moment slip away

من یه لحظه اجازه میدم تا سر بخوره

I’ve been screaming

داشتم فریاد میزدم

On the inside

توی اینجا

And I know you feel the pain

و من میدونم تو این درد و حس میکنی

Can you heal me?

میتونی منو احساس کنی ؟

Can you hear me?

میتونی صدام رو بشنوی ؟

Haaa…

Say it’s over,

گفتن دیگه تمومه

Yes it’s over

اره تموم شده

But I need you anyway

اما من تورو به هر شکل میخوام

Say you love me but it’s not enough

بگو که عاشقمی اما این کافی نیست

Never meant to lie

هیچوقت حرفات بوی دروغ نمیداد

But I’m not the girl you think you know

اما من اون دختری نیستم که فکر میکنی میشناسیش

The more that I am with you

هر چقدر بیشتر که باهات باشم

The more that I am all alone

بیشتر منم که تنها میشم

I’ve been screaming

داشتم فریاد میزدم

On the inside

توی اینجا

And I know you feel the pain

و من میدونم تو این درد و حس میکنی

Can you heal me?

میتونی منو احساس کنی ؟

Can you hear me?

میتونی صدام رو بشنوی ؟

Haaa…

Say it’s over,

گفتن دیگه تمومه

Yes it’s over

اره تموم شده

But I need you anyway

اما من تورو به هر شکل میخوام

Say you love me but it’s not enough

بگو که عاشقمی اما این کافی نیست

Not that I’m so different

نه اینکه من خیلی متفاوتم

Not that I don’t see

نه اینکه من نمیبینم

the dying light of

نور در حال مرگ رو .

what we used to be

چیزی که ما باید می بودیم

But how can I forgive you

اما من چطوری میتونم ببخشمت ؟

Just change

فقط تغییرش بده

And I’m a liar by your side

و من یه دروغگو هستم کنار تو

I’m about to lose my mind

من دنبال راهی هستم تا دیوونه شم

‘Cause I’ve been screaming

برای اینکه من یه فریاد بودم

On the inside

توی اینجا

And I know you feel the pain

و من میدونم تو این درد و حس میکنی

Can you heal me?

میتونی منو احساس کنی ؟

Can you hear me?

میتونی صدام رو بشنوی ؟

Haaa…

You’ve been dreaming

تو یه رویا بودی

If you’re thinking

اگه تو فکر میکردی

That I still belong to you

که من هنوز برای تو هستم

And I’ve been dying,

و من خواهم مرد

‘Cause I’m lying to myself!

چون من دارم به خودم دروغ میگم

Haaa…

Say it’s over,

گفتن دیگه تمومه

Yes it’s over

اره تموم شده

But I need you anyway

اما من تورو به هر شکل میخوام

Say you love me but it’s not enough

بگو که عاشقمی اما این کافی نیست

FindLyrics.ir بازدید : 7423 نظرات (0)

Now I will tell you what I’ve done for you

حالا بهت میگم که چیکار برات کردم

50thousand tears I’ve cried

پنجاه هزار قطره اشک برات ریختم

Screaming, deceiving and bleeding for you

فریاد زدم، خودمو گول زدم و بخاطرت اظهار نگرانی و درد کردم

And you still won’t hear me

ولی تو حتی صدای من رو نمیشنوی

(going under)

دارم به درونت میرم

Don’t want your hand this time – I’ll save myself.

این دفعه به دستای تو نیازی ندارم، خودم خودم رو نجات میدم

(Maybe I’ll wake up for once (wake up for once

شاید واسه یه بارم که شده از خواب غفلت بیدار بشم

Not tormented daily defeated by you

هیچ روزی نبود که از عذاب تو در امان باشم

Just when I thought I’d reached the bottom

دیقیقا  وقتی که فکر می کردم که به مقصودم رسیدم

I’m Dying again

باز دارم می میرم

(I’m going under (going under

دارم به درونت میرم

(Drowning in you (drowning in yo

درونت غرق میشم

(I’m falling forever (falling forever

برای همیشه به اعماقت میرم

I’ve got to break through

باید راهی پیدا کنم

I’m going under

دارم به درونت میرم

Blurring and stirring – the truth and the lies

حقیقت و دروغ رو تحریک و تیره و تار می کنیم

(So I don’t know what’s real) So I don’t know what’s real and what’s not

پس دیگه نمی دونم که چی حقیقت داره و چی دروغه

 (and what’s not)

و چی حقیقت نیست

Always confusing the thoughts in my head

همیشه افکارم منو گیج می کنن

So I can’t trust myself anymore

به همین خاطر دیگه نمیتونم به خودم اعتماد کنم

I’m Dying again

باز دارم می میرم

I’m going under (going under)

دارم به درونت میرم

Drowning in you (drowning in you)

درونت غرق میشم

I’m falling forever (falling forever)

برای همیشه به اعماقت میرم

I’ve got to break through… Im

باید راهی پیدا کنم ..منم

So go on and scream

پس به فریاد زدنت ادامه بده

Scream at me I’m so far away (so far away)

برام فریاد بکش، من که دیگه از تو دور دورم

I won’t be broken again (again)

دیگه با فریادات شکسته نمیشم

I’ve got to breathe – I can’t keep going under

میخوام نفس بکشم، دیگه نمیتونم به اعماقت برم

I’m Dying again

باز دارم می میرم

I’m going under (going under)

دارم به درونت میرم

Drowning in you (drowning in you)

درونت غرق میشم

I’m falling forever (falling forever)

برای همیشه به اعماقت میرم

I’ve got to break through

باید راهی پیدا کنم

I’m going under (going under)

دارم به درونت میرم، به درونت میرم

I’m going under (drowning in you)

دارم به درونت میرم، درونت غرق میشم

I’m going under

دارم به درونت میرم

FindLyrics.ir بازدید : 2234 نظرات (0)

Don’t wanna be the one to walk away

نمیخوام که تنهایی قدم بزنم

But I can’t bear the thought of one more day

اما من نمیتونم تحمل کنم یه روز دیگه هم بشینم فکر کنم

I think I finally understand what it means to be lost

فکر کنم سر اخر میفهمم معنی باخت چیه

Can’t find the road to lead us out of this

نمیتونم جاده رو پیدا کنم تا باعث شه از این بیایم بیرون

A million miles from where we burned the bridge

یه میلیون مایل دور تر از این پل اتیش کشیده شده

Can’t keep pretending that every thing’s gonna be alright

نمیتونم تظاهر کنم که همه چیز قراره خوب شه

With the whole world falling down on me

با جهانی که داره همینطوری رو سرم خراب میشه

Cross the oceans in my mind

اقیانوس ها از سرم عبور میکنند

Find the strength to say goodbye

و قدرتی رو پیدا میکنند برای خدا حافظی کردن

In the end you never can

و در اخر هیچ وقت نمیتونی

Wash the blood from your hands

خون روی دستات رو بشوری

Falling so far from where we were before

به دور دست ها پرت میشی  از اینجایی که هستی

You’ll never find what you’ve been searching for

هیچوقت نمیتونی بفهمی این همه وقت دنبال چی میگشتی

Something to fill the void and

یه چیزی باید جای خالی رو پر کنه و

Make up for all of those missing pieces of you

و جبرانش کن برای همه اون چیزایی که برای تو گم شدند

Like I could only dream to do

مث من که فقط خواب و رویا میبینم

Cross the oceans in my mind

اقیانوس ها از سرم عبور میکنند

Find the strength to say goodbye

و قدرتی رو پیدا میکنند برای خدا حافظی کردن

Everything we believed in was a lie

همه چیزی که باورش کردی دروغ بودش

Cross the oceans in your mind

توی سرم  اقیانوس ها میرندو میان

Find a way to to blur the line

یه راهی میخوام تا این راه رو محوش کنم

In the end you never can

اما سر اخر تو نمیتونی

Wash the blood from your hands

دستای خونی که روی دستات هست رو بشوری

Oh, we never learn

آه ، ما هیچوقت یاد نمیگیریم

So we fall down again

پس دوباره شکست میخوریم

Hurt me, hurt me

بهم صدمه بزن ، بهم صدمه بزم

Find your way to dream with in this nightmare

راه خودتو تو این رویا پیدا کن با این کابوس کابوس

Cross the oceans in my mind

اقیانوس ها از سرم عبور میکنند

Find the strength to say goodbye

و قدرتی رو پیدا میکنند برای خدا حافظی کردن

Everything we believed in was a lie

همه چیزی که باورش کردی دروغ بودش

Cross the oceans in your mind

توی سرم  اقیانوس ها میرندو میان

Find a way to to blur the line

یه راهی میخوام تا این راه رو محوش کنم

In the end you never can

اما سر اخر تو نمیتونی

Wash the blood from your hands

دستای خونی که روی دستات هست رو بشوری

FindLyrics.ir بازدید : 2653 نظرات (0)

Speak your mind, Like I care

چیزی که تو ذهنت هست رو بگو ، مثل توجه کردنم

I can see your lips moving

میتونم حرکت لب هاتو ببینم

I’ve just learned not to hear

من یاد نگرفتم که فقط بشنوم

Don’t waste your time

وقت خودتو هدر نده

It’s never enough for you baby

این هیچوقت برت کافی نیست عزیزم

Don’t want to play your game anymore

نمیخوام این بازی رو بیشتر ادامه بدم

No matter what you say

مهم نیست تو چی میگی

I’m all outta love for you, baby

من همه عشقم برای تو هست عزیزم

And now that I’ve tried everything

و حالا من از همه چیز خسته شدم

I’ll numb the pain,

زخم هام بی حس هستن

’til I am made of stone

من از سنگ ساخته شده بودم

Take your time

وقتتو نگه دار

I’m not scared

من نمیترسم

Make me everything you need me to be

منو اماده هر چیزی احتیاج داری ازم کن

So the judgment seems fair

پس حالا قضاوت عادلانست

Don’t waste your time

وقت خودت  رو هدر نده

It’s never enough for you baby

این هیچوقت برت کافی نیست عزیزم

Don’t want to play your game anymore

نمیخوام این بازی رو بیشتر ادامه بدم

No matter what you say

مهم نیست تو چی میگی

I’m all outta love for you, baby

من همه عشقم برای تو هست عزیزم

And now that I’ve tried everything

و حالا من از همه چیز خسته شدم

I’ll numb the pain,

زخم هام بی حس هستن

’til I am made of

من ساخته شدم از …

Tear up my heart

اشک های روی قلبم

For the way that it feels

برای این راه که احساس بشه

I will still remember when you’ve long forgotten me

من یادم خواهد موند چه زمانی تو برای مدتی طولانی منو فراموش کردی

It’s never enough for you baby

این هیچوقت برت کافی نیست عزیزم

Don’t want to play your game anymore

نمیخوام این بازی رو بیشتر ادامه بدم

No matter what you say

مهم نیست تو چی میگی

I’m all outta love for you, baby

من همه عشقم برای تو هست عزیزم

And now that I’ve tried everything

و حالا من از همه چیز خسته شدم

I’ll numb the pain,

زخمم بی حس هست

’til I am made of stone

من از سنگ ساخته شده بودم

It’s never enough

این هیچوقت کافی نیست

It’s never enough

این هیچوقت کافی نیست

I’ll numb the pain

زخمم بی حس شده

’til I am made of stone

من از سنگ ساخته شدم

I’ll numb the pain

این زخمم بی حس هست

’til I am made of stone

من از سنگ ساخته شدم

FindLyrics.ir بازدید : 3380 نظرات (0)

i found a grave

من یه قبر پیدا کردم

brushed off the face

برق از صورتش رفته بود

felt your light

روشناییتو احساس کردم

and i remember why i know this place

و به یاد اوردم چرا من ایجا رو میشناسم

i found a bird

من یه پرسنده پیدا کردم

closing her eyes

چشمای پرنده رو بستم

one last time

این اخرین بار

and i wonder if she dreamed like me

و من شگفت زده میشم اگه اونم مث من رویایی تو سرش باشه

well, as much as it hurts,

خوبه ، تا اونجایی که شگفتی منو داغون نکنه

ain’t it wonderful to feel?

این یه احساس فوق العاده نیست؟

so go on and bring your wings

پس برو تو کارش و بال هاتو به پرواز در بیار

follow your heart

دنبال صدای قلبت باش

till it bleeds

اونقدر که از قلبت خون باید

as we run towards the end of the dream

همونطوری که دوتایی تا اخر زمان دنبال رویا هامونیم

i’m not afraid

من نترسیدم

i push through the pain

من مستقیم روی زخمم فشار میارم

and i’m on fire

و این منم که توی آتیشم

i remember how to breathe again

و دوباره من به یاد میارم چطوری باید نفس بکشم

as much as it hurts,

درست مثل همین درد هام

ain’t it wonderful to feel?

این حس شگفت انگیزی نیست ؟

so go on and bring your wings

پس برو تو کارش و بال هاتو به پرواز در بیار

follow your heart

دنبال صدای قلبت باش

till it bleeds

اونقدر که از قلبت خون باید

as we run towards the end of the dream

همونطوری که دوتایی تا اخر زمان دنبال رویا هامونیم

why must we fall apart to understand how to fly?

چرا ما باید صد ها بار زمین بخوریم تا پرواز کردن رو یاد بگیریم ؟

i will find a way

من اخر یه راهی برای پرواز پیدا میکنم

even without wings

حتی اگه بال نداشته باشم

follow your heart

فقط باید دنبال قلبم برم

till it bleeds

تا جایی که خونریزی کنه

so go on and bring your wings

پس برو تو کارش و بال هاتو به پرواز در بیار

follow your heart

دنبال صدای قلبت باش

till it bleeds

اونقدر که از قلبت خون باید

and we’ve gone to the end of the dream

و ما میریم و این رویا رو تموم میکنیم

تعداد صفحات : 5

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان