loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 3451 نظرات (1)

Maybe I’m awake, maybe I’m asleep
شاید بیدار باشم، شایدم خواب
I can’t even breath, and you’re here with me
حتی نمیتونم نفس بکشم، و تو اینجا پیشم هستی
every words to know, every touch is known
هر کلمه ای که میدونیم، هر نوازشی آشناست
we can’t say goodbye, at least not for tonight
نمیتونم از هم خداحافظی کنیم، حد اقل امشب نه
haooow, haooow, haooow
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
we fallen out of love
ما از عشق دور افتادیم
just be with me
فقط با من باش
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
baby one last time let me be with you
عزیزم یه بار دیگه بذار با تو باشم
please not fall tonight
خواهش می کنم امشب سقوط نکن
And now you’re laying near, hiding in the dark, and running from the truth
و حالا نزدیک من دراز کشیدی، تو تاریکی مخفی شدی و بدنبال حقیقت میگردی
I thought I loosing you
فکر می کردم دارم از دستت میدم
hold me in again, don’t turn on the light
باز من رو در آغوش بگیر، چراغهارو روشن نکن
please don’t ever leave, at least not for tonight
خواهش می کنم هرگز منو ترک نکن، حد اقل امشبو نه
haooow, haooow, haooow
At least not for tonight
حد اقل امشبو نه
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
we fallen out of love
ما از عشق دور افتادیم
just be with me
فقط با من باش
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
baby one last time let me be with you
عزیزم یه بار دیگه بذار با تو باشم

FindLyrics.ir بازدید : 1568 نظرات (1)

The perfect match
یک همتایی بی عیب و نقص
Isn’t just about the words you say
تنها درباره جملاتی که بیان می کنی نیست
But your actions
بلکه در مورد رفتار و کردارت هم هست
Chemistry, mutual attraction
عشق، جاذبه دو طرفه
Interest can arise from words
دلبستگی میتونه از جملات بوجود بیاد
But the first glance can determine
ولی این اولین نگاهه که حکم می کنه
How the rest of the story ends.
که ادامه داستان (اون عشق) چطور به پایان میرسه
The perfect match
یک همتایی بی عیب و نقص
Isn’t just about the words you say
تنها درباره جملاتی که بیان می کنی نیست
But your actions
بلکه در مورد رفتار و کردارت هم هست
Interest can arise from words
دلبستگی میتونه از جملات بوجود بیاد
But the first glance can determine
ولی این اولین نگاهه که حکم می کنه
How the rest of the story ends.
که ادامه داستان (اون عشق) چطور به پایان میرسه

FindLyrics.ir بازدید : 3958 نظرات (1)

What the world needs right now

آنچه جهان اکنون به اون نیاز داره

And i mean right now more than ever

و من درست همین الان بیشتر از همیشه هدفم به اونه

Is Salvation

رهایی هستش

The question remains to be answered

این سوال باقی مونده تا جواب داده بشه

Who can save humanity from itself

چه کسی می تونه بشریت را خودش نجات بده

I have one candidate in mind

من یک کاندیدا در ذهن دارم

A candidate that´d challange all the one way communicate

کاندیدایی که با همه ی راههای یک طرفه ی ارتباطات داره مقابله می کنه

im gonna let the music be my language

قصد دارم که موسیقی زبان من باشه

LISTEN

گوش کن

I wanna you

تو رو می خوام

I wanna you

تورو میخوام

and my heart wants you my darling oh my baby

این دله من خیلی نازت رو می خواد گل من

I wanna you

تو رو میخوام

I wanna you

تو رو میخوام

and my heart wants you my darling oh my baby

این دله من خیلی نازت رو می خواد گل من

I love you i wish you , just belonged to me

ای دل من عاشقتم کاشکی میشد بشی فقط ماله من

I live by the golden rules, and it should you want to worth this, as you have to would

من با قانون های طلایی زندگی میکنم و تو خودت باید بخواهی که برای ان ارزش قائل شوی

and to you! and you will soon see that love is all around

همچنان که تو باید اون کار رو انجام بدی

To conquer all the manish day in universal, coz music is my language

و تو، تو به زودی خواهی دید که عشق در همه جاست ، زیرا موسیقی زبان من است

I wanna you

تو رو می خوام

I wanna you

تورو میخوام

and my heart wants you my darling oh my baby

این دله من خیلی نازت رو می خواد گل من

I wanna you

تو رو میخوام

and my heart wants you my darling oh my baby

این دله من خیلی نازت رو می خواد گل من

I love you i wish you , just belonged to me

ای دل من عاشقتم کاشکی میشد بشی فقط ماله من

No more culture clash, if yall get up and dance, like wise a man said it once

بیش از این فرهنگهای کلیشه ای نخواهد بود، و تو باید برقصی

Give me some chance, do the right thing

مانند یک دانایی که یک بار گفت به من فرصت بده تا کار های درست را انجام بدم

And stop doing all the damage! If you listen when I speak

همه ی خرابیهارو جلوشُ بگیرم،اگر تو گوش کنی زمانی که من صحبت می کنم

I guarantee we hit the peak, I Tell you WHY

من تضمین می کنم که ما قله را فتح می کنیم…به تو می گویم چرا

Coz Music Is my Language

زیرا موسیقی زبان من است

FindLyrics.ir بازدید : 4457 نظرات (2)

 ترجمه شده توسط محمود

———————————————

so far away from my point of origin

خیلی دورم از هدف اصلیم

i take a pause to contemplate the footsteps that i’ve left behind me

مکث میکنم به گام هایی که من پشت سر گزاشتم

time … of no consequence

زمان… مهم نیست

in my heart the fire burns bright and true

در قلبم آتیش درخشان و واقعی وجود دارد

even though darkness threatens to surround me

اگرچه در تاریکی گرفتار شدم

isolated and yet fearless i seek my comfort

تنها و بی باکم و با این وجود در راه کشف آسایشم

in the solitude that comes from this spiritual journey

و در این خلوت تنهایی ام روحم سفر میکند

home…

به خانه (میهن)

زین گونه ام زین گونه ام

I am this way I am this way..

که در غم غربت شکیب نیست

that there is no tolerance (in me) to the sorrow of homesickness

گر سر کنم شکایت هجران عجیب نیست

No wonder if i let out a complaint of separation

جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش

Take my life and take my life and pardon my loving words

کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست

‘Cause there is tolerance (in me) to give my life but not my beloved

Now put your hands up

اکنون دستاتون بالا

You Dj! Where is the Bass?

تو دی جی ؟ بم (باس) کجاست ؟

Can you feel it?

میتونی این رو درک کنی  ؟

Dj Aligator

All right my people, this one right here, is dedicated to all of you

بسیار خوب ، من در اینجا هستم ، وقف کردم خودم رو به همه شماها

who thought Dj Aligator was gone for good… No such luck!

که  دی جی الیگیتور  فکرش خارج نمیشه بی هیچ شانسی

Here I am getting back to my roots

من در اینجا برمیگردم به سرچشمه ام

Check it out

اون رو با دقت بررسی کن

(I’m coming home)

من دارم میام به میهن

Been going a long time and you need to know

و زمان طولانی لازم که بدونم

(I’m coming home)

من دارم میام به میهن

All about the love, one way to go

همه چیز درباره عشق ، یکراهه رفتن

(I’m coming home)

من دارم میام به میهن

Can’t begin to tell you what it means to me

نمیتونم تشخیص بدم که شماها این رو چی معنی میکنید

(I’m coming home)

من دارم میام به میهن

It’s where the hardest is just the sweetest thing

در این سختی یه چیز شیرین وجود داره

I’m coming home…

 من دارم میام به میهن

Here we go again

پس از اینجا ما میریم

Back to the basics

برگشت به اساس

FindLyrics.ir بازدید : 9931 نظرات (0)

 ترجمه شده توسط محمود

———————————————

This is the flavour of DJ Aligator

این کاری از دی جی الیگیتورِ

This is the flavour of DJ Aligator

 این کاری از دی جی الیگیتورِ

This is the flavour of DJ Aligator

 این کاری از دی جی الیگیتورِ

This is the flavour of DJ Aligator

این کاری از دی جی الیگیتورِ

Once again its on

یکباره دیگه این….

Once again its on

یکباره دیگه این….

Here comes the 2002 mix

اینجاست (مخلوط در) 2002

In a cool combination between

ترکیبی شده بین

DJ Aligator and Dr. Alban

الیگیتور و دکتر آلبان

Denmark and Sweden pick up

گرفته شده در دانمارک و سوئد

Cause and I see it… Allright?

و من دارم میبینم … بسیار خوب

I like to move it, move it

 من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move i t, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

You like to… move it?

تو دوست داری تکون بدی اون رو

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

 من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

 من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

You like to… move it?

تو دوست داری تکون بدی اون رو

You like to… move it?

 تو دوست داری تکون بدی اون رو

You like to… move it?

تو دوست داری تکون بدی اون رو

Sweet and sexy

شیرین و سکسی

Move them body sweet and and sexy

تکون بده اون بدن شیرین و سکسی رو

Move them body

تکون بده بدنت رو

Move them body

تکون بده بدنت رو

Move them body

تکون بده بدنت رو

Move them body

تکون بده بدنت رو

 Move them

بکون بده اون رو

Move them

بکون بده اون رو

Move them body sweet and and sexy

تکون بده اون بدن ناز و سکسی رو

Ready steady go, it is time to get physical

در این زمان ثابت آماده رفتن

Ready steady go, it is time to get physical

در این زمان ، محکم آماده رفتن

Ready steady, ready steady, ready steady

در این زمان ، محکم آماده رفتن

Ready steady

محکم آماده

Ready steady go, it is time to get phsyical

در این زمان ، محکم آماده رفتن

All girls all around the world

تمام دخترا در سرتاسر جهان

Original man DJ Aligator and

دی جی الیگتور مردی اصلِ و

Dr. Alban for your case man

دکتر آلبان مرد مورد نظرتونِ

I love how all girls are move them body

من دوست دارم تمام دخترا که هستن تکون بدن بدنشون رو

And when you move, your move body

و شماها هم تکون بدید ، تکون بدید بدنتون رو

Una moving nice and sweet and sexy, allright?

دخترا ، زیبا و شیرین و سکسی تکون بدید ، بسیار خوب

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

You like to… move it?

تو دوست داری تکون بدی اون رو

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

I like to move it, move it

من دوست دارم تکون بدی اون رو، تکون بده

You like to… move it?

تو دوست داری تکون بدی اون رو

You like to… move it?

تو دوست داری تکون بدی اون رو

You like to… move it

تو دوست داری تکون بدی اون رو

FindLyrics.ir بازدید : 3386 نظرات (0)

 ترجمه شده توسط محمود

———————————————

Dreams

عشق ، رویا

It’s The Dreams

این یه رویا

That last

که طول میکشه

A Thousand years

یک هزار سال

Takes your soul

روحت گرفته بشه

and Leads you to your goal

و هدایت بشید به هدفتون

It’s The Dreams

این یه رویای

That makes your life a Miracle

که با یه معجزه زندگیتون گرفته میشییه

Don’t You know

تو نمیدونی

I’m never lettin’ go

من هرگز اجازه ندادم بره

Love and Hate

عشق و نفرت

Will Seize the day

بخواد دچار بشه روزی

Lonely Moment

لحظه تنهایی

Where thoughts, can pray

اندیشه در هر جا، میتونه دعا کنه

I believe

اعتقاد من

There comin’ from the skies

انجا در آسمان هاست

I believe

اعتقاد من

Our love will never die

عشق ما هرگز نمیمیره

‘Cause It’s The Dreams

زیرا این رویایی

That last

طول میکشه

A Thousand years

یک هزار سال

Takes your soul

روحت گرفته بشه

and Leads you to your goal

و هدایت میشه به هدفتون

It’s The Dreams

این یه رویاست

That makes your life a Miracle

که با یه معجزه زندگیتون گرفته میشییه

Don’t You know

تو نمیدونی

I’m never lettin’ go

من هرگز اجازه ندادم

I’m full of greed

من کامل طمع کردم

It’s just grief

غم فقط است

Sacred places

در جاهای مقدس

Enslave the darkness

بردگی در تاریکی

I believe

من اعتقاد دارم

There comin’ from the skies

اینجا در آسمان ها

I believe

من اعتقاد دارم

Our love will never die

عشق ما هرگز نمیمیره

‘Cause It’s The Dreams

زیرا این رویایی

That last

طول میکشه

A Thousand years

یک هزار  سال

Takes your soul

روحت گرفته بشه

and Leads you to your goal

و هدایت میشه به هدفتون

It’s The Dreams

این یه رویاست

That makes your life a Miracle

که با یه معجزه زندگیتون گرفته میشییه

Don’t you know

تو نمیدونی

I’m never lettin’ go

من هرگز اجازه ندادم

Oh——oh

اوه

In your Dreams

در رویاهایتان

You can fly

تو میتونی پرواز کنی

Just Dream Away

فقط رویای دور

And kiss The Sky

و میتونی بوسه بزنی به آسمان

Cause It’s The Dreams

زیرا این یه رویاست

That last, A Thousand years

طول میکشه یکهزار سال

Takes your soul

روحت گرفته میشه

and Leads you to your goal

و هدایت میشی به هدفت

It’s The Dreams

این یه رویاست

That makes your life a Miracle

که با یه معجزه زندگیتون گرفته میشییه

A Miracle

یه معجزه

So You know

پس تو میدونی

I’ll never let it go

من هرگز اجازه نمیدم این بره

Dont you know

تو نمیدونی

I’ll never let it go

من هرگز اجازه نمیدم این بره

Dont you know

پس تو میدونی

I’ll never lettin’ go

من هرگز اجازه نمیدم بره

FindLyrics.ir بازدید : 3094 نظرات (0)

  ترجمه از امیر محـــمد جیبند

Run_dll_mmm@yahoo.com

 

       ———————————————

Close to you

نزدیک به شما

can’t sleep at night

در شب نمی توانم بخوابم

I’m staring at the phone

من خیره در گوشی

Knowing you are not alone

دانستن تو تنها نیستی

She is right there by your side

او به سمت راست وجود دارد در کنار شما

I’m tryin just to hide

من دارم تلاش می کنم فقط برای مخفی کردن

All the things I feel inside

تمام چیزهایی که من از درون احساس

I can sense the chemistry

من می توانم احساس شیمی

When you’re standing close to me

هنگامی که شما ایستاده نزدیک به من

I feel like a ship that’s lost at sea

من مانند یک کشتی که در دریا از دست داده احساس

It’s getting harder to ignore

این سخت تر را نادیده بگیرد

It’s not like anything before

آن چیزی را دوست ندارد قبل از

I know it’s crazy baby but I want more

من می دانم که عزیزم دیوانه اما من می خواهم بیشتر

I wish I could be close to you and feel your every move

من آرزو می کنم من می توانم به شما نزدیک باشد و احساس خود را از هر حرکت

Never meant to feel this way

هرگز قصد نداشتم به این احساس راه

Maybe you would come around one day

شاید شما می توانید در اطراف یک روز آمده

wish I could be close to you and feel your every touch

من آرزو می کنم من می توانم به شما نزدیک باشد و احساس هر تماس خود را

Cause this girl won’t give the way I feel

چون این دختر احساس می کنم نمی دهد

Heaven knows I wanted it so much

آسمان می داند من می خواستم آن را بسیار

I’m the one to blame

من تنها کسی هستم به سرزنش

Tryin to explain

U و تلاش برای توضیح

But I will cost myself such pain

اما من به خودم درد هزینه

Your heart is occupied

قلب شما اشغال شده است

Try to turn the tide

سعی کنید به نوبه خود جزر و مد

But time was never on my side

اما زمان در کنار من هرگز

I can sense the chemistry

من می توانم احساس شیمی

When you’re standing close to me

هنگامی که شما ایستاده نزدیک به من

I feel like a ship that’s lost at sea

من مانند یک کشتی که در دریا از دست داده احساس

It’s getting harder to ignore

این سخت تر را نادیده بگیرد

It’s not like anything before

آن چیزی را دوست ندارد قبل از

know it’s crazy baby but I want more

من می دانم که عزیزم دیوانه اما من می خواهم بیشتر

I wish that

من آرزو می کنم که

I could be

می تواند

So close to you

پس به شما نزدیک

I wish I could be close to you and feel your every move

من آرزو می کنم من می توانم به شما نزدیک باشد و احساس خود را از هر حرکت

Never meant to feel this way

هرگز قصد نداشتم به این احساس راه

Maybe you would come around one day

شاید شما می توانید در اطراف یک روز آمده

I wish I could be close to you and feel your every touch

من آرزو می کنم من می توانم به شما نزدیک باشد و احساس هر تماس خود را

Cause this girl won’t give the way I feel

چون این دختر احساس می کنم نمی دهد

Heaven knows I wanted it so much

آسمان می داند من می خواستم آن را بسیار

FindLyrics.ir بازدید : 1418 نظرات (0)

 

Blow my whistle bitch (x2)

کثافت بیا تو سوت من فوت کن
Open up put it in

بازش کن، بکن توش
Let’s begin (x2)

بیا شروع کنیم
Blow it like ya mean it blow

چنان فوت کن که انگار میخوای بادش کنی

Le le let me hear you say - uh uh

بذار بشنوم!
Louder - uh uh

بلند تر
Let me hear you say - uh uh

بذار بشنوم!
Louder - uh uh

بلند تر
Is that what you call loud

تو به این میگی بلند!
Come on let me hear you say - uh uh

بیا بذار بشنوم
Let me hear you say - uh uh

بذار بشنوم!
Louder - uh uh

بلند تر
I said louder
گفتم بلند تر
Blow my whistle bitch
کثافت بیا تو سوت من فوت کن
Men are you crazy

پسر دیوونه شدی؟!!!
You must be out of your mind
باید عقلتو از دست داده باشی!
You need to bring the beat back

باید برگردیم به کوب!

Blow my whistle bitch

کثافت بیا تو سوت من فوت کن
Blow it like ya mean it

جوری فوت کن که انگار دوس داری
I said blow

گفتم فوتش کن!
Le le let me hear you say - uh uh

بذار بشنوم!
Louder - uh uh

بلند تر
Let me hear you say - uh uh

بذار بشنوم!
Louder - uh uh

بلند تر
Is that what you call loud
تو به این میگی بلند!
Come on
بیا!
Now you doing it ( x2)

حالا درست شد!
Like you supposed to

انگار خودم میخواستی این کارو بکنی!
Now you doing it

حالا درست شد!
Just a little bit louder now (x3)

فقط یکم بلند تر!

Blow your whistle bitch (x6)

سوت بزن
Blow the edge up like a laser guided missile

سرشو مثل یه موشک لیزری فوت کن
Blow your whistle bitch

کثافت سوت بزن
Blow your whistle (x2)

سوت بزن
Yeah, blow your bitch (x4)
آره، سوت بزن


Blow it like you mean it now

جوری فوت کن که انگار دوس داری
I like your level
I like your level
Blow my whistle baby

عزیزم تو سوت من فوت کن

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان