loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 9266 نظرات (2)

Look deep into the April face
خوب به چهره ماه  آپریل نگاه کن
A change is clearly taking place
تغییری عظیم در حال انجامه
Looking for the summer
منتظر تابستانیم
The eyes take on a certain gaze
چشمها خیرگی مشخصی دارن
And leave behind the springtime days
و خیره به روزهای پاییزی شدن
Go looking for the summer
منتظر تابستانیم
This ain’t no game of kiss and tell
این که قضیه “اگه به مامان نگفتم” نیست
The implications how you KNEW so well
استنباطهایی که خوب میدونستی
Go looking for the summer
منتظر تابستانیم
The time has come and they must go
وقتش رسیده که اونا برن
To play the passion out that haunts you so
بازی با هوای نفس که تو را هم شکار می کنه
Looking for the summer
منتظر تابستانیم
Remember love how it was the same
عشق من یادت بیاد که چطور مثل اون موقع بود
We scratched and hurt each other’s growing pains
که چطور بر دردها و مشکلاتمون خنج میکشیدیم
We were looking for the summer
ما منتظر تابستان بودیم
And still I stand this very day
و امروز هم دقیقا اینجا ایستادم
With a burning wish to fly away
با آرزوهای سوخته ای که میخوام به باد بسپارم
I’m still looking, looking for the summer
ولی باز منتظرم، منتظر تابستان

FindLyrics.ir بازدید : 5022 نظرات (0)

I do not sleep tonight
امشب خوابم نمیبره
I may not ever
شاید هرگز خوابم نبره
The sins of the past have come
گناهان گذاشتم باز برگشن پیشم
See how they sit down together
ببین که چطور کنار هم ردیف شدن
Outside my window
بیرون پنجره اتاقم
Outside my door
بیرون در
And I know the reason
و دلیلشو میدونم
what they’ve all come
here for
You my love
چطور همشون اینجا بخاطر تو اومدن عزیزم
My sweet, sweet love
عشق شیرین، شیرینم
Are what it’s all because of
و اینه دلیلشون
I know you do me no harm
میدونم که به من آسیبی نمیرسونی
But your innocence haunts me
ولی همین بیگناهیت منو شکار می کنه
The most fatal of charms
این طلسم کشنده تو
Oh I must have done some wrong
آه، باید اشتباهات زیادی انجام داده باشم
On a dark and distant day
در اون روزهای دور وتاریک
For I know full and well tonight
که همشونو امب بخوبی به خاطر دادم
This is how that I must pay
اینجوری باید تاوانشونو پس بدم
And you my love
و تو عشق من
My sweet, sweet love
عشق شیرین، شیرینم
Are what it’s all because of
You my love
همشون بخاطر تو هستش
My sweet, sweet love
عشق شیرین، شیرینم
Are what it’s all because of
همشون بخاطر تو هستش

FindLyrics.ir بازدید : 3379 نظرات (1)

I don’t tell anyone about the way you hold my hand
به هیچکس نمیگم که چطور دستم رو می گرفتی
I don’t tell anyone about the things that we have planned
به هیچکس نمیگم که چه نقشه هایی که نکشید هبودیم
I won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
Won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
They want to push me down
اونا میخوان حسادت کنن
They want to see you fall (down)
اونا میخوان سقوطت رو ببینن
Won’t tell anybody how you turn my world around
به هیچکس نمیگم که چطور دنیای منو تغییر دادی
I won’t tell anyone how your voice is my favorite sound
به هیچکس نمیگم که صدای تو آهنگ مورد علاقه منه
Won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
Won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
They want to see us fall
اونا میخوان سقوط مارو ببینن
They want to see us fall (down)
اونا میخوان سقوط مارو ببینن
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
Don’t believe the things you tell yourself so late night and
چیزایی که نمیشه شب به خودت دروغ گقتی رو باوور نکن
You are your own worst enemy
تو بدترین دشمن خودتی
You’ll never win the fight
تو هیچوقت این جنگ رو نمیبری
Just hold on to me
پس به من محکم بچسب
I’ll hold on to you
منم به تو میچسبم
It’s you and me up against the world
من و تو در برابر کل دنیا می ایستیم
It’s you and me
من و تو
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم اگه بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم اگه بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I’ll fall into you
بر تو سقوط می کنم
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I’ll fall into you
بر تو سقوط می کنم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری

FindLyrics.ir بازدید : 1616 نظرات (0)

 Too much of anything can make you sick
هرچیزی زیادیش اذیتت می کنه Even the good can be a curse curse
حتی خوبی هم ممکنه زیادیش تبدیل به بلا و مصیبت بشه Makes it hard to know which road to go down
و مسیر درست رو انتخاب کردن برای آدم سخت میشه Knowing too much can get your hurt
زیاد دونستن ممکنه تورو اذیت کنه Is it better is it worst
بهتره؟ بدتره Are we sitting in reverse
آیا پشت به هم نشستیم Its just like we´re going backwards
انگار داریم بر می گردیم I know where I want this to go
میدونم که میخوام این قضیه به کجا برسه We´re driving fast but lets go slow
داریم خیلی تند میریم بیا یواشش کنیم what idont wanna do is crash no
میخوام تصادف نکنیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Anything that´s worth having
خب هرچیز که ارزش داشتنش وجود داشته باشه Is sure enough worth fighting for
پس ارزش جنگیدن براش هست Quitting out of the question When it gets tough gotta fight some more
و وقتی که ادامه مبارزه برای آدم سخت میشه، بی چون و چرا بجنگ We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره
Now everyday aint gon´ be no picnic
خب دیگه این روزا مثل پیکنیک رفتن نمی مونه Love aint no walk in the park
عشق هم مثل قدم زدن تو پارک نیست All you can do is make the best of it now
تمام کاری که از دستت بر میاد اینه که به بهترین روش انجامش بدی Can´t be afraid of the dark
نمیتونیم (نباید) از تاریکی بترسیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Anything that´s worth having
خب هرچیز که ارزش داشتنش وجود داشته باشه Is sure enough worth fighting for
پس ارزش جنگیدن براش هست Quitting out of the question When it gets tough gotta fight some more
و وقتی که ادامه مبارزه برای آدم سخت میشه، بی چون و چرا بجنگ We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره
I don´t know where we´re heading
نمیدونم سر به کجا گذاشتیم I´m willing and ready to go
ولی مایلم و آماده رفتن We can´t drive it so fast we just need to slow down
نمیتونیم سریع بریم و باید یواش بریم And just roll
و توش بچرخیم و بچرخیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Anything that´s worth having
خب هرچیز که ارزش داشتنش وجود داشته باشه Is sure enough worth fighting for
پس ارزش جنگیدن براش هست Quitting out of the question When it gets tough gotta fight some more
و وقتی که ادامه مبارزه برای آدم سخت میشه، بی چون و چرا بجنگ We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره
We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره

FindLyrics.ir بازدید : 1247 نظرات (0)

There’s something in your eyes I know I can’t resist.
چیزی در چشمانت هست که نمیتونم در برابرشون استقامت کنم
Something in the air, I don’t know why.
چیزی در هوا هست که نمیدونم چیه
You were hardly there when I was on my own.
وقتی اونجا تو خودم بودم تو در آخرین لحظات اومدی پیش من
There’s something about you that makes me cry.
چیزی راجع به تو هست که هر وقت به یادش می افتم گریم می گیره
Can I believe that your heart still beats for me?
یعنی میتونم باور کنم که هنوز قلبت برای من میزنه
Let me receive a sign that you’re my destiny.
نشانه ای به من بده که بدونم تو سرنوشت منی
I wanna know.
واقعا میخوام بدونم
Gimme a reason for me to believe in, can’t you see in my eyes?
دلیلی برام بیار ککه باور کنم، مگه اینو تو چشمام نمی بینی
That I need a reason, for I am still breathing. Is this the time to say goodbye?
که به دلیلی نیاز دارم که بدونم هنوز نفس مس کشم
Is this the time to say goodbye?
یعنی واقعا وقتشه از هم خداحافظی کنیم
‘Cause deep in my heart I know there’s a reason why I am not leaving, why I’m not alone.
چون درون قلبم میدونم دلیلی هست که میدونم چرا ترکت نمی کنم و چرا تنها نیستم
So give me a reason for me to believe in, give me a reason.
پس تو هم دلیلی بیار تا باور کنم، دلیلی بیار
There’s something in your eyes I know I can’t resist.
چیزی در چشمانت هست که نمیتونم در برابرشون استقامت کنم
Something in the air, I don’t know why.
چیزی در هوا هست که نمیدونم چیه
Can I believe that your heart still beats for me?
یعنی میتونم باور کنم که هنوز قلبت برای من میزنه
Let me receive a sign that you’re my destiny.
نشانه ای به من بده که بدونم تو سرنوشت منی
I wanna know.
واقعا میخوام بدونم
Gimme a reason for me to believe in, can’t you see in my eyes?
دلیلی برام بیار ککه باور کنم، مگه اینو تو چشمام نمی بینی
That I need a reason, for I am still breathing. Is this the time to say goodbye?
که به دلیلی نیاز دارم که بدونم هنوز نفس مس کشم
Is this the time to say goodbye?
یعنی واقعا وقتشه از هم خداحافظی کنیم
‘Cause deep in my heart I know there’s a reason why I am not leaving, why I’m not alone.
چون درون قلبم میدونم دلیلی هست که میدونم چرا ترکت نمی کنم و چرا تنها نیستم
So give me a reason for me to believe it, give me a reason
پس تو هم دلیلی بیار تا باور کنم، دلیلی بیار
There’s something in your eyes I know I can’t resist.
چیزی در چشمانت هست که نمیتونم در برابرشون استقامت کنم
Something in the air, I don’t know why.
چیزی در هوا هست که نمیدونم چیه
Can I believe that your heart still beats for me?
یعنی میتونم باور کنم که هنوز قلبت برای من میزنه
Let me receive a sign that you’re my destiny.
نشانه ای به من بده که بدونم تو سرنوشت منی
I wanna know.
واقعا میخوام بدونم
Gimme a reason for me to believe in, can’t you see in my eyes?
دلیلی برام بیار ککه باور کنم، مگه اینو تو چشمام نمی بینی
That I need a reason, for I am still breathing. Is this the time to say goodbye?
که به دلیلی نیاز دارم که بدونم هنوز نفس مس کشم
Is this the time to say goodbye?
یعنی واقعا وقتشه از هم خداحافظی کنیم
‘Cause deep in my heart I know there’s a reason why I am not leaving, why I’m not alone.
چون درون قلبم میدونم دلیلی هست که میدونم چرا ترکت نمی کنم و چرا تنها نیستم
So give me a reason for me to believe it, give me a reason
پس تو هم دلیلی بیار تا باور کنم، دلیلی بیار

FindLyrics.ir بازدید : 5634 نظرات (1)

I still hear your voice, when you sleep next to me.
هنوز صداتو میشنوم، وقتی پیشم خوابیدی
I still feel your touch in my dreams.
هنوز لمس نوازشهات رو روی رویاهام حس می کنم
Forgive me my weakness, but I don’t know why
از ضعف من چشم پوشی کن، ولی نمیدونم چرا
Without you it’s hard to survive.
بدون تو زنده موندن سخته!
‘Cause everytime we touch, I get this feeling.
چون هر بار که همدیگرو نوازش می کنیم، این حس به من دست میده
And everytime we kiss I swear I could fly.
هر بار که همدیگرو میبوسیم، قسم میخورم که میتونم پرواز کنم
Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.
ضربان شدید قلبم رو حس نمی کنی، میخوام این (شدت ضربان قلبم) برای همیشه باقی بمونه
Need you by my side.
به تو در کنارم نیاز دارم
‘Cause everytime we touch, I feel the static.
چون هربار همدیگه رو نوازش می کنیم بی حرکت میشم
And everytime we kiss, I reach for the sky.
و هر وقت همدیگرو میبوسیم، میخوام به آسمونا پر بکشم
Can’t you hear my heart beat so…
صدای ضربان شدید قلبم رو نمیشنوی
I can’t let you go.
نمیتونم بذارم بری
Want you in my life.
تورو تو زندگیم میخوام
Your arms are my castle, your heart is my sky.
بازوان تو قسر من هستن، قلبت آسمون من
They wipe away tears that I cry.
اونها اشکهایی رو که گریه می کنم میشورن
The good and the bad times, we’ve been through them all.
لحظه های خوب و بد، تو همشون بودیم
You make me rise when I fall.
وقتی رو زمین می افتم تویی که منو بلند می کنی
‘Cause everytime we touch, I get this feeling.
چون هر بار که همدیگرو نوازش می کنیم، این حس به من دست میده
And everytime we kiss I swear I could fly.
هر بار که همدیگرو میبوسیم، قسم میخورم که میتونم پرواز کنم
Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.
ضربان شدید قلبم رو حس نمی کنی، میخوام این (شدت ضربان قلبم) برای همیشه باقی بمونه
Need you by my side.
به تو در کنارم نیاز دارم
‘Cause everytime we touch, I feel the static.
چون هربار همدیگه رو نوازش می کنیم بی حرکت میشم
And everytime we kiss, I reach for the sky.
و هر وقت همدیگرو میبوسیم، میخوام به آسمونا پر بکشم
Can’t you hear my heart beat so…
صدای ضربان شدید قلبم رو نمیشنوی
I can’t let you go.
نمیتونم بذارم بری
Want you in my life.
تورو تو زندگیم میخوام
‘Cause everytime we touch, I get this feeling.
چون هر بار که همدیگرو نوازش می کنیم، این حس به من دست میده
And everytime we kiss I swear I could fly.
هر بار که همدیگرو میبوسیم، قسم میخورم که میتونم پرواز کنم
Can’t you feel my heart beat fast, I want this to last.
ضربان شدید قلبم رو حس نمی کنی، میخوام این (شدت ضربان قلبم) برای همیشه باقی بمونه
Need you by my side.
به تو در کنارم نیاز دارم

FindLyrics.ir بازدید : 1822 نظرات (0)

You took my heart and you held it in your mouth
قلبم و گرفتی کردی تو دهنت
And with a word all my love came rushing out
و با یه کلمه ای که گفتی کل عشقمو پر پر کردی
And every whisper, it’s the worst,
و با هر نجوایی بدتر میشه
Emptied out by a single word
با یه کلمه خالی شدم
There is a hollow in me now
و حالا درون من خالیه
So I put my faith in something unknown
بس (از این به بعد) به یه چیز ناشناخته دیگه اعتماد می کنم
I’m living on such sweet nothing
تو همچین پوچی شیرینی زندگی می کنم
But I’m tired of hope with nothing to hold
ولی از این آرزویی که چیزی توش نیست خسته شدم
I’m living on such sweet nothing
تو همچین پوچی شیرینی زندگی می کنم
And it’s hard to learn
یاد گرفتنش سخته
And it’s hard to love
عاشق شدن سخته
When you’re giving me such sweet nothing
وقتی که همچین پوچی شیرینی رو به من دادی
Sweet nothing, sweet nothing
پوچی شیرین، پوچی شیرین
You’re giving me such sweet nothing
تو همچین پوچی شیرینی رو به من دادی
It isn’t easy for me to let it go
واسم آسون نیست که بیخیالش بشم
Cause I’ve swallowed every single word
چون تک تک کلماتی (رو که میخواستم بهت بزنم) رو قورت دادم
And every whisper, every sigh
و تمام نجواهامو، تمام آه کشیدنامو
Eats away this heart of mine
قلبم تحلیل رفته
And there is a hollow in me now
و حالا درونم تهیه
So I put my faith in something unknown
بس (از این به بعد) به یه چیز ناشناخته دیگه اعتماد می کنم
I’m living on such sweet nothing
تو همچین پوچی شیرینی زندگی می کنم
But I’m tired of hope with nothing to hold
ولی از این آرزویی که چیزی توش نیست خسته شدم
I’m living on such sweet nothing
تو همچین پوچی شیرینی زندگی می کنم
And it’s hard to learn
یاد گرفتنش سخته
And it’s hard to love
عاشق شدن سخته
When you’re giving me such sweet nothing
وقتی که همچین پوچی شیرینی رو به من دادی
Sweet nothing, sweet nothing
پوچی شیرین، پوچی شیرین
You’re giving me such sweet nothing
تو همچین پوچی شیرینی رو به من دادی
And it’s not enough to tell me that you care
و اینکه فقط بهم بگی برات (این موضوع) مهمه برام کافی نیست
When we both know the words are empty air
وقتی جفتمون میدونیم که حرفها باد هوان
You give me nothing
تو به من پوچی دادی
Uoooh
Uoooh
Uoooh
Nothing
پوچی
Uoooh
Uoooh
Uoooh
Sweet nothing
پوچی شیرین
Uoooh
Uoooh
Uoooh
Sweet nothing
پوچی شیرین

تعداد صفحات : 185

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان